VAN DOMEINSPECIFIEKE RAPPORTAGE TOT

organisatiebrede controle en sturing

Impact ondersteunt gemeenten met verschillende behoeften en in verschillende fasen van de ontwikkeling en beheer van managementinformatie.

Basisrapportageproducten

Gemeenten met domeinspecifieke eisen en wensen kunnen snel van start door de inzet van onze basisrapportageproducten. Hiermee kunt u de vraag naar operationele en tactische informatie binnen bijvoorbeeld Financiën, HR, het Sociaal Domein en Belastingen betrouwbaar invullen en creëert u een platform waarop u in aantallen rapportages (flink) kunt verbreden. Bovendien kunt u op deze wijze intern en extern (CBS, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, et cetera) verantwoording afleggen zonder te twijfelen aan de juistheid van uw rapportages.

impact-grafiek-1Integrale sturing

Ook gemeenten die integraal willen gaan sturen, zijn bij Impact aan het juiste adres. Impact ontsluit alle gewenste bronsystemen, veelal met behulp van onze basisrapportageproducten. Hierin is Impact uniek, er is geen andere leverancier van managementinformatiesystemen in de Nederlandse lokale overheidsmarkt die in deze breedte leveranciersonafhankelijk werkt. Dashboards en scorecards worden gerealiseerd op basis van de individuele behoefte van de manager, het managementteam, het college of de gemeenteraad.

Planning & control

Integrale planning & control en digitalisering van de planning & control cyclus zullen in de komende jaren steeds belangrijker worden. Het verslagleggings- en verantwoordingsproces moet gestructureerder en gedigitaliseerd gaan verlopen. Sterk krimpende budgetten maken strakke en betrouwbare budgettering en het gebruik van forecasting, scenario analyse en ‘what if’ scenario’s noodzakelijk. Zodat u altijd vooraf constateert en dus altijd op tijd kunt bijsturen. IBM heeft de Cognos tools voor integrale planning, control en rapportage in de afgelopen jaren op een hoog niveau gebracht (TM1 en CDM). Impact ondersteunt u ook bij de invoering van deze tools, waarmee u onaangename verrassingen definitief en zorgvuldig elimineert.

Indien u besluit om met de basisrapportageproducten van Impact van start te gaan, creëert u voor uw gemeente een groeipad van domeinspecifiek rapporteren tot integrale planning & control. Dit groeipad kunt u doorlopen in uw eigen tempo – afhankelijk van de wensen binnen uw organisatie en de externe noodzaak.

Screenshot-college-burgemeester-en-wethouders