Quick start rapportagesets

quick-start-rapportagesOp veel van de binnen uw organisatie in gebruik genomen applicaties hebben wij zogenaamde ‘quick start rapportagesets’ gebouwd. Deze bestaan uit frameworks (waarin de vertaling van databases naar logische gegevensmodellen plaatsvindt), rapportages, datamarts, kubussen, dashboards en/of scorecards. Wij realiseren deze quick start rapportagesets met behulp van de Cognos technologie van IBM.

Snel resultaat

Door de inzet van deze quick start rapportagesets bent u in staat om na een implementatietijd van een aantal dagen te kunnen werken met een set rapportages die al een groot deel van uw informatiebehoefte bestrijkt. Deze quick start rapportagesets zijn ontwikkeld in samenwerking met onze klanten en sluiten dus goed aan op de praktijk van andere lokale overheden.

De quick starts van Impact richten zich op verschillende werkterreinen, zoals Financiën, Belastingen, HR, Sociaal Domein, Burgerzaken, et cetera. Per werkterrein worden voor bepaalde aandachtsgebieden volledig uitontwikkelde informatieproducten geleverd. Ook wordt een vorm van onderhoud geboden op deze producten.

Onze relaties profiteren van elkaars kennis

Deze ‘best practices’ oplossingen bieden onze relaties de mogelijkheid om te profiteren van elkaars kennis; onze oplossingen worden immers gebouwd met en voor onze klanten.

Impact heeft daarnaast een methodiek ontwikkeld waarbij de rapportages vanuit een Cognos omgeving kunnen worden geïntegreerd met eigen teksten, zodat uiteindelijk geïntegreerde boekwerken kunnen worden opgeleverd, zoals begrotingen, jaarrekeningen, et cetera. Ook binnen de Cognos rapportages zelf hebben we een techniek ontwikkeld om teksten en cijfers online toe te voegen in de rapportages.

Voor het bouwen van scorecards heeft Impact een eigen applicatie ontwikkeld, ‘de KPI-monitor’, waarbij op basis van een datawarehouse gegevens uit meerdere bronsystemen kunnen worden aangeleverd en, aangevuld met normen, uiteindelijk tot meetbare indicatoren kunnen worden gevisualiseerd.

Screenshot-Decade---betalingsgedrag-debiteuren