QUICK START RAPPORTAGESETS

DMS- en zaaksystemen

Corsa

Corsa

Corsa van BCT is een veel gebruikt Document Management Systeem (DMS).

Quick start

Door middel van dit framework en onze rapportages kunt u grip houden op onder andere de afhandeling van poststukken.

Het framework bevat de volgende onderdelen:

 • Poststukken
 • Casus
 • Facturen
COSA

COSA

Cosa is een postregistratie- en zaaksysteem.

Deze quick start bevat naast een framework ook een aantal rapporten.

DECOS

DECOS

Decos is een Document Management Systeem (DMS).

Quick start

In dit framework zijn alle tabellen en views opgenomen. In samenwerking met gebruikers kunnen maatwerkrapportages worden ontwikkeld.

Green Valley

Green Valley

Het zaaksysteem van Green Valley ondersteunt alle gemeentelijke dienstverleningsprocessen. In het systeem staat de burger of het bedrijf met zijn ‘aanvraag’, de zaak, centraal. Het zaaksysteem van Green Valley wordt door veel gemeenten gebruikt.

Impact biedt een degelijke quick start rapportageset bestaande uit een goed aanpasbaar framework en een set aan rapportages.

Het framework bevat de volgende onderdelen:

 • Zaken
 • Objecten

Een voorbeeld van een standaard objectenset is Contracten. Deze objectenset hebben wij reeds in ons framework gemodelleerd.

De rapportages bevatten onder andere doorlooptijden (versus wettelijke en streefnormen), lijsten en diagrammen, inclusief detaillijsten.

Octopus

Octopus

Octopus van IBL biedt workflow management met geïntegreerde kantoorautomatisering voor de behandeling van juridische zaken, waaronder de afhandeling van bezwaarschriften.

Quick start

Het framework en de rapporten zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de klant en ontsluiten de basisgegevens van de bezwaarschriften die afgehandeld of in behandeling zijn bij de klant.

De quick start de volgende onderdelen:

 • Lopende en afgehandelde zaken
 • Hoorzittingen
 • Doorlooptijden van zaken
Verseon

Verseon

Verseon van Circle Software ondersteunt zaakgericht werken, het digitaliseren van documenten en processen en het beheren van klantcontacten.

Quick start

Met het framework en de bijbehorende rapportageset krijgt u inzicht in het verloop van de documentstromen. Ook de inrichting van het programma kan door middel van controlelijsten worden gevolgd.

De quick start bevat de volgende onderdelen:

 • Registratie objecten
 • Gekoppelde activiteiten
 • DSP structuur
 • Organisatie (werkt bij)
 • Autorisatie structuur (werkklassen en modelfilters)
WebNext Zaaksysteem

WebNext Zaaksysteem

WebNext van PinkRoccade Local Government is een mid- en frontoffice oplossing voor de lokale overheid die door verschillende gemeenten gebruikt wordt.

De quick start is gebaseerd op een export van de dienstverleningstransacties. Deze worden door middel van een kubus voor rapportages en managementinformatie beschikbaar gesteld. In samenwerking met gebruikers kunnen additionele maatwerkrapportages worden ontwikkeld.

De volgende onderdelen worden door ons ontsloten:

 • Transacties
 • Doorlooptijden
 • Servicegraad