Cognos Update seminar: WerkSaam Westfriesland en Vervoerregio Amsterdam stelen de show!

Op 14 november ’19 organiseerden wij ons tweede Cognos Update seminar van het jaar in het Oude Magazijn. Het Oude Magazijn is een monumentaal gebouw op de Wagenwerkplaats in Amersfoort, met een zeer opvallende architectuur zoals het sheddak dat van de zijkant op een zaag lijkt. Tijdens een langdurig restauratieproces zijn de authentieke industriële elementen zo veel mogelijk bewaard gebleven. In 2018 organiseerden wij ons voorjaarsseminar eveneens op deze locatie en op verzoek van veel van onze relaties kwamen wij hier terug.

WerkSaam Westfriesland – Cockpit Sociaal Domein  

We startten de middag met een frisse blik op de rol van informatie in de bedrijfsvoering van WerkSaam Westfriesland (verder: WerkSaam). WerkSaam voert voor gemeenten in West-Friesland de Participatiewet uit en helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) op weg naar werk. Managementinformatie speelt bij het ‘in control blijven’ een cruciale rol. WerkSaam heeft in samenwerking met Impact een cockpit gerealiseerd in Cognos Analytics waarin belangrijke sturingsinformatie en kengetallen uit het werkveld zijn opgenomen, zoals ‘gemiddeld stijgingspercentage op de participatieladder’, de ‘preventiequote’ en ‘fraudebestrijding’. Petra Veltrop, Senior Medewerker Rapportages van de afdeling Planning en Control en Mariska Huissen, Functioneel Applicatiebeheerder, namen de aanwezigen mee in de totstandkoming van het dashboard, de definiëring van de kengetallen en de ontsluiting van de bronsystemen. Uiteraard maakten Mariska en Petra in hun presentatie uitvoerig gebruik van voorbeelden uit de cockpit van WerkSaam. Een interessante presentatie van een ambitieuze organisatie voor iedereen die te maken heeft met het Sociaal Domein, in het bijzonder de sturende manager en de adviserende beleidsmedewerker.

Cognos Analytics Dashboards: voorbij de features, nu de praktijk!

Op verschillende seminars hebben wij onze relaties de nieuwe mogelijkheden van de Cognos 11 Analyse Dashboards laten zien. Ze zijn snel te ontwikkelen, veelzijdig en gebruikersvriendelijk en daarom een goede vervanging voor veel rapportagevragen. Op dit seminar demonstreerde Andrew de Jong, Consultant bij Impact, twee Analyse Dashboards uit de praktijk van gemeenten. Om de klantcontacten te optimaliseren is bij de gemeente Gouda een Analyse Dashboard gerealiseerd rondom een baliesysteem met zowel inloop als afspraken. De gemeente Den Helder beschikt over een Analyse Dashboard om de werklast binnen het KCC te analyseren, gevoed door een zaaksysteem in de cloud. Bijvoorbeeld: welke activiteiten staan te lang uit en welke detailinformatie is beschikbaar om hierop te kunnen sturen? De presentatie van Andrew was interessant voor iedereen die worstelt met analyse vraagstukken en die het gevoel krijgt met de huidige rapportages niet altijd voldoende inzicht te krijgen. Maar ook voor rapportbouwers die een backlog hebben van rapportage aanvragen kan de inzet van Analyse Dashboards een oplossing bieden.

Na de pauze gingen de bezoekers zelf actief aan de slag waarbij zij twee keuzes hadden:

 1. Deelname aan een workshop, waarin onze Consultant Jeroen de Graaff de bezoekers in de praktijk liet ervaren hoe eenvoudig het is om folders te autoriseren met behulp van de Impact Suite Permission Browser. Deelnemers gingen gebruikersrollen importeren met behulp van CSV-bestanden die zij vervolgens gebruikten om mappen juist te autoriseren. Deze sessie was interessant voor gebruikers van de Impact Suite die nog niet met de Permission Browser hebben gewerkt en voor Cognos gebruikers die nog niet met de Impact Suite werken.
 1. Deelname aan een rondleiding over de Wagenwerkplaats onder begeleiding van een deskundige gids. In de periode 1903-1999 werden hier (goederen)wagons van de Spoorwegen gebouwd en onderhouden. Hoe ging dat in zijn werk? Welke functies hadden de verschillende gebouwen? Wat is een rolbaan? Waartoe diende het reusachtige ketelhuis? Deelnemers aan de rondleiding kregen antwoord op deze vragen en kwamen meer te weten over de historie en toekomst van dit industrieel rijksmonument.

Vervoerregio Amsterdam (team Kennis & Onderzoek) – Een Projectenkaart-rapportage ontwikkeld met Cognos Analytics

Wij sloten de dag af met een onderwerp dat altijd op warme belangstelling kan rekenen: datavisualisatie op kaarten. Mark Könst, Beleidsadviseur Logistiek en Processen van de Vervoerregio Amsterdam (team Kennis & Onderzoek), verzorgde een presentatie over de projectadministratie Infrastructurele Projecten van de Vervoerregio Amsterdam. De Vervoerregio Amsterdam heeft als een van zijn taken het financieren van verbeteringen in de regionale infrastructuur. Mark gaf in zijn presentatie uitleg over de werking van een Projectenkaart-rapportage die door Impact is ontwikkeld in Cognos Analytics. De oplossing geeft inzicht in de lopende projecten en toont met behulp van geografische data ook de locatie van deze projecten in een interactief rapport met verschillende selectiemogelijkheden. Een interessante presentatie voor organisaties die overwegen om data te visualiseren op kaarten gebruikmakend van Cognos Analytics. 

Het was al met al een geslaagde dag met – ere wie ere toe komt – Petra, Mariska en Mark in de hoofdrollen!

Volgend seminar in april 2020. Wij berichten u op tijd.

Cognos Update Seminar 11 april 2019: Impact introduceert de Permissions Browser als onderdeel van de Impact Suite 2019!

Op 11 april 2019 hielden wij ons eerste Cognos Update Seminar van dit jaar. Na onze positieve ervaringen en op veler verzoek kwamen wij terug op een voor ons bekende locatie: de Stadsschouwburg in Utrecht, een inmiddels grondig gerestaureerd Rijksmonument, ontworpen door Willem Dudok.

Datawarehouse – Het fundament onder MensWerkGeld en het startpunt voor Predictive Analytics

Wij startten de middag met een frisse blik op het management van de bedrijfsvoering, Planning & Control en datawarehousing. Deze onderwerpen raken elkaar in onze dagelijkse praktijk nergens integraler dan in ons succesvolle bedrijfsvoeringsdashboard MensWerkGeld. Onze consultant Stephan Griesch ging in zijn presentatie in op het fundament van MensWerkGeld: een breed inzetbaar datawarehouse opgebouwd uit gestandaardiseerde componenten en toepasbaar voor een groot aantal van uw bedrijfsvoeringsapplicaties. Hoe zorgen we ervoor dat we de gegevens vanuit verschillende applicaties eenvoudig met elkaar kunnen combineren tot zinvolle sturingsinformatie voor het management van uw organisatie? En hoe garanderen we dat de dashboards en rapportages optimaal blijven performen?

Als kers op de taart toonde Stephan aan de hand van een eenvoudig maar zeer actueel voorbeeld hoe je met het datawarehouse als fundament kunt doorgroeien naar een vorm van Predictive Analytics: de prognose van personele lasten. Een functionele behoefte die bij tientallen van onze relaties hoog op de agenda staat.

Deze sessie was met name interessant voor HR en financieel management, beleidsmedewerkers en business analisten.

Cognos Analytics 11.1: de grote sprong voorwaarts!

Cognos Analytics ontwikkelt zich snel en positief. IBM zet een grote stap voorwaarts met release 11.1. In deze presentatie liet onze consultant Andrew de Jong de relevante highlights zien van 11.1, zowel om een globaal beeld te schetsen als om u te helpen bij het beoordelen of en wanneer een overstap naar deze release het overwegen waard is.

Centraal in Andrew’s presentatie stond de nieuwe interface van Reports: veel nieuwe, intelligente features maken het steeds eenvoudiger om tot accurate inzichten en kwalitatief hoogwaardige analyses te komen.

Interessante informatie voor met name Cognos ontwikkelaars en beheerders en beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de interne informatievoorziening.

Vastgoedbeheer bij de gemeente Enschede 

De afdeling Vastgoedbedrijf van de gemeente Enschede vervult de eigenaarsrol van het (maatschappelijk) gemeentelijk vastgoed. Deze afdeling regelt het vastgoedbeheer en waakt over de kwaliteit van de gebouwen. De gemeente Enschede heeft ongeveer 130 gebouwen met een bruto vloeroppervlakte van bijna 200.000 vierkante meter in eigendom en meer dan 200 gerelateerde overeenkomsten in beheer. Vastgoedbedrijf Enschede maakt gebruikt van vastgoed- en facilitymanagement software van Planon.

De afdeling heeft in samenwerking met Impact een Cognos dashboard gerealiseerd gericht op de risico-inventarisatie van de vastgoedportefeuille. Hoe je hiermee meer grip op het beheer van je gemeentelijke vastgoed houdt en je inzichten kunt vergroten met betrekking tot bijvoorbeeld de verduurzaming van gebouwen, daar ging Marije Vaanhold, Vastgoedbeheerder in Enschede, direct na de pauze op in.

Deze presentatie was vooral interessant voor managers en beheerders werkzaam in het vakgebied van het gemeentelijk vastgoed, maar Marije sloeg ook een brug naar de Planning & Control cyclus en liet zien hoe de geprolongeerde contracten aansluiten bij de facturatie van Financiën.

Autoriseren 2.0 – Maak het u gemakkelijk met de Permissions Browser in de Impact Suite 2019

Jeroen de Graaff van Impact sloot ons seminar af. Hij presenteerde de nieuwste versie van de Impact Suite (Impact Suite 2019) en introduceerde de Permissions Browser. Hiermee kunt u op snelle en eenvoudige wijze objecten correct autoriseren. In een korte demo liep Jeroen door de nieuwe versie van de Impact Suite en legde hij de nadruk op de Permissions Browser en de eenvoud waarmee u van nu af aan mappen, databronnen en mogelijkheden kunt beveiligen.

Een kleine 80 van onze relaties werkt reeds met de Impact Suite. Na deze presentatie weten we het zeker: u volgt!

Samenvattend: een geslaagde middag op een aantrekkelijke locatie met een zeer interessant en compleet programma! Na afloop was de bar geopend en de meeste bezoekers bleven nog lang aanwezig om te netwerken met collega’s van gemeenten en andere lokale overheden en met consultants van Impact.

Ons volgende seminar zullen wij organiseren in november aanstaande. Houd uw mailbox aan het eind van de zomer in de gaten, dan vertellen wij u meer.

Tot binnenkort!

Cognos Analytics – Long Term Support

Wij hebben goed nieuws voor u. IBM heeft besloten om Long Term Support (LTS) versies van Cognos Analytics uit te brengen, te beginnen met Cognos Analytics 11.0.13. LTS releases zijn versies van Cognos Analytics die IBM 2 jaar zal ondersteunen met de mogelijkheid om dit uit te breiden met een extra jaar.

Gedurende de support periode zal IBM voor een LTS release bug-fixes, security patches en updates voor ‘third party software’ uitbrengen zodat u van een correcte werking kunt uitgaan. Een LTS versie zal echter geen nieuwe features of gebruiksmogelijkheden krijgen, zodat uw gebruikers gedurende de support periode dezelfde gebruikservaring behouden.

IBM beoogt om elke 18 maanden een nieuwe LTS versie uit brengen, waardoor er een overlap van 6 maanden ontstaat waarbinnen u de overgang naar de nieuwe LTS versie kunt uitvoeren. Impact adviseert u dan ook om gebruik te gaan maken van de LTS-releases, zodat u minder vaak hoeft te upgraden en u over een stabiele en betrouwbare omgeving beschikt.

Mocht u toch ook over de laatste versies willen beschikken, dan is het uiteraard altijd mogelijk om deze versie op een testomgeving te installeren.

Voor meer informatie raadpleeg de website van IBM.

Druk bezocht Cognos Update Seminar in Villa Jongerius op 8 november 2018!

Op 8 november jl. organiseerden wij ons tweede Cognos Update Seminar van 2018 in Villa Jongerius in Utrecht. Wij waren er in geslaagd om een interessant en inspirerend programma samen te stellen, met veel voorbeelden uit de praktijk van gemeenten en andere lokale overheidsorganisaties. Villa Jongerius bleek een uitstekende locatie. Relatief makkelijk bereikbaar met grote, mooi gerenoveerde ruimtes en een gezellige bar met prima catering.

Het programma deze middag was divers.

 

Apparo Fast Edit: informatie rechtstreeks uit de labs!

 In de afgelopen jaren heeft het aantal Apparo Fast Edit (in de volksmond: Apparo) gebruikers in onze klantenbase zich gestaag uitgebreid. Onder andere de gemeenten Haarlemmermeer, Oud-Beijerland, Maastricht, Rijswijk, Stichtse Vecht, Hellendoorn, Den Helder, Purmerend en Tilburg kozen voor het gebruik van Apparo als geïntegreerde add on op Cognos. De functionele mogelijkheden van Apparo zijn bijna eindeloos, het gebruiksgemak is groot en de brede toepasbaarheid (ook in de planning & control cyclus!) maakt de tooling zeer populair in lokale overheidsland.

En Apparo ontwikkelt zich ook nog eens in hoog tempo door. Het was dus hoog tijd voor een optreden van Rainer Kopp, eindverantwoordelijke en ‘Director Software Solutions’ van Apparo op een van onze seminars. Rainer ging in de eerste presentatie van de middag in op de huidige status van Apparo, enkele nieuwe mogelijkheden in de laatste releases zoals Cognos app’s, embedded forms en Excel Hubs en ook op gebruiksmogelijkheden van Apparo voor lokale overheden in Nederland.

 

 

Cognos Analytics V11: wij praten u bij!

Cognos Analytics V11 ontwikkelt zich snel en positief. Onze Cognos watcher en technologie goeroe Jeroen de Graaff praatte onze gasten voor de pauze bij over de nieuwste functionaliteit in R11, R12 en R13.

Uiteraard ging Jeroen ook in op het gebruik van de tabbladen en kwamen de Custom Mapbox kaarten aan de orde. Jeroen illustreerde zijn verhaal aan de hand van een demonstratie. De gemeente Nijmegen heeft gevraagd of Jeroen volgende keer dubbele spreektijd kan krijgen. Wij houden dit vooralsnog in beraad.

 

 

Gemeente Rijswijk: monitoring in het Sociaal Domein

Na de pauze werden we getrakteerd op een zeer interessante bijdrage van de gemeente Rijswijk. In het Sociaal Domein van de gemeente Rijswijk wordt nog niet zo heel lang met BI-oplossingen op basis van Cognos gewerkt, maar zoals al zo vaak is bewezen: wat goed is komt snel.

Wellicht omdat Rijswijk geen last had van de wet van de remmende voorsprong, hebben Ferdinand Tan en Siem Bosma, verantwoordelijken voor de informatievoorziening in het Sociaal Domein, in relatief korte tijd een architectuur van BI-oplossingen gebouwd en geïmplementeerd die de business daadwerkelijk ondersteunt, de grip aanzienlijk vergroot en nare verrassingen buiten de deur weet te houden.

In zijn presentatie ging Ferdinand, ondersteund door Siem, in op de in Rijswijk geïmplementeerde systemen en op de wijze waarop deze zijn ontsloten ten behoeve van Cognos rapportages en dashboards. In Rijswijk werkt men ‘gelaagd’ en Ferdinand liet zien hoe men dat ondersteunt met verschillende dashboards die gebruikt worden door functionarissen, managers en afdelingen met verschillende verantwoordelijkheden en doelstellingen.

In het bijzonder ging Ferdinand in op de monitoring van de uitputting van budgetten (inclusief personeelsbudget) in het Sociaal Domein. Men doet dit ‘ontschot’ in combinatie met Apparo Fast Edit waarbij men in de monitoring ook historie opbouwt. Hiermee werd direct een mooie lijn getrokken naar de presentatie van Rainer Kopp voor de pauze.

Presentatie door Ferdinand Tan van de gemeente Rijswijk: Monitoring in het Sociaal Domein.

 

Online verslaglegging met Tangelo: gemak dient de mens

Zoals u op ons laatste seminar hebt kunnen zien in de presentatie van de gemeente Haarlemmermeer biedt Tangelo – ons met Cognos geïntegreerde planning & control platform – zeer gebruiksvriendelijke en efficiënte mogelijkheden om de online verslaglegging zelfstandig te organiseren. Van het initiële schrijfwerk en de eindredactie tot aan de uiteindelijke online publicatie volgt de verslaglegging een eenvoudig, overzichtelijk en beheersbaar proces.

Nu gaan wij een stap verder. Met ons nieuwe online template introduceerden Tangelo en Impact in de laatste presentatie op ons seminar onze snelstart voor lokale overheden gericht op online planning & control verslaglegging. Deze snelstart biedt een professionele basis voor een fraaie webpublicatie die het bestuur en belanghebbenden van uw organisatie op een toegankelijke en betrouwbare manier voorziet van verantwoordingsinformatie, zonder tussenkomst van een webdesigner!

Evert Dieleman, Delivery Manager bij Tangelo, sloot de middag af met een introductie van deze snelstart in een in de evaluaties achteraf zeer hoog gewaardeerde presentatie.

Samenvattend: het was een interessant en compleet programma op een professionele en aantrekkelijke locatie! Na afloop bleven veel bezoekers lang netwerken en maakten van de mogelijkheid gebruik om informatie en ervaringen met elkaar te delen. De reacties na afloop en in de evaluaties waren in grote lijnen zeer positief. Wij hebben voldoende energie verzameld om het in april weer eens dunnetjes over te doen. Tot dan!

 

Cognos feest in Amersfoort!

Het was een feestelijke middag op donderdag 19 april jl. in Amersfoort. Impact organiseerde zijn voorjaarsseminar in Het Oude Magazijn, een van de oudste gebouwen op de Wagenwerkplaats, een monumentaal spoorcomplex in Amersfoort. Met meer dan 140 inschrijvingen, bijna 120 bezoekers (een nieuw record!) en ongelooflijk mooi weer, waren de omstandigheden om er een topdag van te maken ruimschoots voor handen. Toen de sprekers ook nog stuk voor stuk in vorm bleken, kon de sfeer niet meer stuk.

 

Business Intelligence en Planning & Control reinvented

Dennis Honcoop – teamleider Sigma in de gemeente Haarlemmermeer – en onze eigen Stephan Griesch trapten de middag af. In het najaar van 2017 heeft de gemeente Haarlemmermeer er voor gekozen om haar P&C oplossing te vervangen door de geïntegreerde oplossing van Impact.

De gemeente heeft onze oplossing met de productie van de Jaarrekening 2017 in productie genomen. Dennis en Stephan namen de aanwezigen in de eerste sessie van de middag mee in het volkomen vernieuwde proces van de productie van de jaarrekening. In hun presentatie legden zij de focus op het managen van het proces. Enerzijds procesmatig: vanaf de initiële opzet van de P&C planning (de P&C kalender) tot de dagelijkse voortgangsbewaking vanuit het P&C dashboard. Anderzijds kwalitatief: de inhoudelijke toets van de aangeleverde cijfers en teksten. Zij lieten bovendien zien hoe u met behulp van Apparo Fast Edit de cijfermatige afwijkingen op budgetten niet alleen kunt monitoren, maar ook kunt analyseren en integreren binnen de bestuurlijke vastleggingsdocumenten.

Kortom: van de eerste voorbereidingen tot de uiteindelijke eindpublicatie kwam alles aan bod in een pakkende sessie over Planning & Control en onze geïntegreerde oplossingscomponenten Tangelo, Apparo Fast Edit en Cognos.

In de pauze schonken wij extra aandacht aan de P&C cyclus. Verschillende collega’s van de gemeente Haarlemmermeer (Paolo Massaro), de ICT Samenwerking Hoeksche Waard (Frans Guddee) en Duo+ (Dennis Stuart) demonstreerden aan verschillende statafels P&C bouwstenen die zij in productie hebben genomen. Het ging daarbij om De afwijkingenmatrix, De doelenboom en De geïntegreerde P&C kalender, handige toepassingen waar gebruikers blij van worden en die u meer ‘in control’ brengen.

 

Cognos Analytics V11 en Impact Portals: een update en een introductie

De ontwikkeling van Cognos Analytics V11 gaat in gestaag tempo verder. Inmiddels is release 11.0.9 beschikbaar en is de volgende release (11.0.10) aanstaande. Onze enige echte Jeroen de Graaff ging na de pauze in op de laatste ontwikkelingen en demonstreerde enkele nieuwe features waaronder uitbreidingen in de dashboard functionaliteit en de ondersteuning van longitude en latitude binnen Maps.

Daarnaast hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze middag Impact Portals te introduceren. Het ontbreken van de portal tab ondersteuning binnen Cognos Analytics V11 wordt door veel Cognos gebruikers ervaren als een gemis. Zoals eerder aangekondigd heeft Impact lang gewerkt aan een praktische oplossing voor dit probleem: Impact Portals. Jeroen de Graaff en Ronald Spoor presenteerden deze middag de opzet, de werking en het licentiemodel van dit alternatief voor de portal tabs. Tijdens de demonstratie kon iedereen zich laten overtuigen van de toegevoegde waarde van deze effectieve aanvulling op Cognos Analytics V11. De overstap naar V11 wordt hiermee een stuk eenvoudiger!

 

HRM quick start rapportagesets: moderne architectuur en geavanceerde visualisaties

Andrew de Jong van Impact sloot de middag af met een korte presentatie over onze vernieuwde quick start rapportagesets in het HRM domein. Impact heeft in het afgelopen jaar de quick starts op Raet Beaufort, ADP Workforce en AFAS HRM volledig vernieuwd. Bij het ontsluiten van de HRM data gebruiken wij nu een gegevensmagazijn. Bovendien zijn de dashboards en rapportages in een volledig nieuw jasje gestoken; ze zien er prachtig uit. Inmiddels zijn verschillende lokale overheden live met deze vernieuwde quick starts. Het was dus tijd om u bij te laten praten door onze HRM expert Andrew de Jong en met eigen ogen te constateren dat de visualisatiemogelijkheden van Cognos inmiddels op een hoog niveau zijn.

Na afloop maakten veel van de aanwezigen gebruik van de mogelijkheid om te netwerken onder het genot van een drankje en een hapje. Het was zoals gezegd een feestelijk middag. Wij zien u weer in november. U kunt aan het eind van de zomer de eerste berichtgeving hierover tegemoet zien!

Vacature

Impact Information Management (Impact) – marktleider in managementinformatie voor Nederlandse lokale overheden – is op zoek naar een

Financieel Consultant Business Intelligence (BI)

met kennis van de lokale overheid die de talenten, ambitie en leergierigheid bundelt die nodig zijn om succesvol te kunnen zijn in een uitdagende baan. Werken bij Impact betekent veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in een omgeving waarin de klantvraag aan verandering onderhevig is. In dit veranderende landschap biedt Impact je het (groei)pad om te kunnen slagen, maar succes in deze functie hangt uiteindelijk vooral af van je eigen ambitie en kwaliteiten.

Als Financieel Consultant BI bij Impact ontwikkel en implementeer je op Cognos gebaseerde financiële Business Intelligence oplossingen bij onze opdrachtgevers. Dit zijn zowel oplossingen op basis van door Impact ontwikkelde quick start rapportagesets op standaard applicaties, als maatwerk oplossingen. In onze oplossingen realiseren wij de extractie en verwerking van gegevens waarbij in toenemende mate gebruik gemaakt wordt van een datawarehouse.

Impact heeft een aantal quick start rapportagesets ontwikkeld op bijvoorbeeld Decade Financials, Key2Financiën, Coda Financials, JDE EnterpriseOne en CiVision Middelen. Voor met name ontsluiting van financiële systemen door middel van deze quick start rapportagesets zijn we op zoek naar een consultant die bij voorkeur reeds bekend is met één van deze applicaties en die ervaring heeft met Cognos.

Op basis van (soms zeer summiere) specificaties ontwerp en realiseer je de gewenste oplossing in directe afstemming met de klant. Hierbij dien je rekening te houden met de wensen van de klant, de mogelijkheden en onmogelijkheden van de systemen waarmee je werkt en de planning waarbinnen dit opgeleverd dient te worden. Je maakt en bewaakt deze planningen overigens meestal zelf.

Ook ontwerp en realiseer je nieuwe toepassingen waarvan je dan binnen Impact zelf de ‘eigenaar’ wordt. Je bent in dat geval onder andere verantwoordelijk voor de documentatie, zowel ter promotie van de oplossing als het onderhoud ervan. Daarnaast bewaak je de oplossing qua functionaliteit, consistentie en aansluiting bij de andere oplossingen van Impact.

In de meeste gevallen ben jij het centrale aanspreekpunt voor de klant. In de rol van ‘trusted advisor’ onderhoud je zelfstandig contacten met onze klanten en zorg je naast de realisatie van oplossingen voor de klantvraag voor vervolgopdrachten en ondersteuning op de al gerealiseerde oplossingen.

 

 

Vereiste kennis en vaardigheden

Opleiding. Voor deze functie is (een opleiding op) HBO-niveau vereist, bijvoorbeeld HBO Informatica, en kennis van (relationele) databases en SQL. Ervaring met BI is een voorwaarde, in combinatie met kennis van met name financiële systemen die in de lokale overheid gebruikt worden.

Goede analytische vaardigheden. Je bent in staat om op basis van summiere specificaties de door de klant gewenste oplossingen te realiseren. Je kunt een ruw idee van wat de klant wil, vertalen naar een realiseerbare oplossing, zowel qua mogelijkheden als tijdspanne; je bent zelf in staat een reële planning te maken en te realiseren.

Goede sociale en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent veel bij de klant en werkt direct voor je opdrachtgever. Het doorvragen naar een oplossing, communiceren over mogelijkheden en onmogelijkheden en het presenteren van het eindresultaat, maken allemaal onderdeel uit van de werkzaamheden. Daarnaast bewaak je zelf de planning en maak je zelf documentatie – zowel technische documentatie als een handleiding voor de eindgebruiker – en voortgangsverslagen voor de klant.

Zelfstandig en initiatiefrijk. Je bent veel onderweg en aan het werk bij de klant op locatie, waarbij je je eigen planning en deadlines in de gaten houdt en actief meehelpt aan een goed gevulde opdrachtenagenda. Dit doe je door open te staan voor nieuwe kansen en mogelijkheden bij de klant en hem hierin als ‘trusted advisor’ te adviseren. Ten aanzien van de producten waarvan je zelf de ‘eigenaar’ bent draag je actief zorg voor het onderhoud en de doorontwikkeling.

Creatief en oplossingsgericht. Het realiseren van een oplossing gaat niet altijd zonder slag of stoot. Je bent inventief in het bedenken en uitwerken van een oplossing, waarbij je in staat bent om op creatieve wijze om te gaan met allerhande uitdagingen of problemen.

Stressbestendig. Het realiseren van een oplossing bij de klant binnen een vooraf afgesproken tijd en met soms weerbarstige materie vraagt om stressbestendigheid en flexibiliteit. Je laat je niet snel uit het veld slaan bij een tegenslag of probleem en zoekt, in samenwerking met collega’s en de klant, oplossingen om het gewenste resultaat te realiseren.

Uiteraard zijn kennis van de IBM Cognos producten en van de systemen en processen die door lokale overheden zijn geïmplementeerd, vereist.

 

 

Ons aanbod

Impact biedt een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden passend bij de aangeboden uitdaging, waaronder een goed salaris, een flexibele pensioenregeling en een leaseauto. Afhankelijk van je kennis en ervaring, wordt een maatwerk opleidings- en begeleidingstraject opgesteld dat er op gericht is om te groeien en zo snel mogelijk volledig zelfstandig te kunnen functioneren.

Houd je van uitdaging en ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Bart Visser (telefoon 06 – 296 208 48 of email bart.visser@impact-im.nl) of Ronald Spoor (telefoon 06 – 510 900 15 of email ronald.spoor@impact-im.nl).

 

Topdrukte in de Stadsschouwburg op 9 november 2017!

 

Het was een volle bak op ons Cognos Update Seminar in de Stadsschouwburg in Utrecht op 9 november jl. met meer dan 120 aanmeldingen en uiteindelijk 110 bezoekers.

De Stadsschouwburg was voor ons een nieuwe locatie. Het gebouw van de Stadsschouwburg in Utrecht is ontworpen door niemand minder dan Willem Dudok en is aangewezen als Rijksmonument. Het is de afgelopen jaren grondig gerestaureerd en verbouwd en op onze seminarmiddag bleek dat het uitstekende faciliteiten biedt voor het verzorgen van presentaties maar ook voor het netwerken en de meer ‘sociale momenten’ rondom het formele programma.

 

Het is RAAK! in Rijswijk

Opgavenmanager Kathy Hogeboom en Louis Eggen (Adviseur Informatievoorziening) van de gemeente Rijswijk verzorgden de eerste presentatie op deze middag. In Rijswijk werkt men sinds enige tijd opgaven gestuurd. Kathy en Louis gingen in hun presentatie in op de wijze waarop Rijswijk vanuit opgaven gestuurd werken meer grip krijgt op het bedrijfsmatige en organisatiebrede functioneren van de gemeente. Zij gaven een toelichting op een ontwikkelingsproces waarbij de organisatie breed betrokken was (de juiste expertise op het juiste moment!). Hierin heeft men vanuit de behoefte aan meer inzicht stapsgewijs toegewerkt naar de realisatie van een Management Informatie Systeem (MIS) dat de gemeente daadwerkelijk ondersteunt.

Uiteraard lieten Kathy en Louis ook voorbeelden uit de praktijk van het MIS laten zien.

 

Cognos Analytics V11: het moet nu echt gaan gebeuren!

De overgang naar Cognos Analytics V11 wordt nu steeds concreter. IBM heeft de ‘end of support’ van V10 aangekondigd voor 30 april 2018 en de nieuwste versie van V11 (11.0.7) is betrouwbaar en stabiel. Verschillende klanten van Impact hebben V11 uitgeprobeerd in de ‘Cognos Analytics V11 Proeftuin’ en bereiden nu de migratie naar V11 voor.

Jeroen de Graaff en Ronald Spoor van Impact gingen in hun presentatie in op de meest recente ontwikkelingen rondom V11 en de aanpak en planning voor een succesvolle migratie van 10 naar 11.

Tevens gaven zij aan dat Impact u kan ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van de te realiseren werkzaamheden op basis van ons plan van aanpak voor de migratie. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan versiebeheer, opschoning, het inrichten van autorisaties, het gebruik van nieuwe features, het testen van de gemigreerde frameworks, packages en rapporten en de noodzakelijke kennisoverdracht door middel van opleidingen en coaching.

De samenvatting van hun verhaal: tijd voor actie!

 

ISD BOL: data(warehouse) als centrale bron voor succesvolle digitale dienstverlening 

Na de pauze nam Han Cuijpers, Senior Applicatiebeheerder en medewerker Informatisering van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (afgekort: ISD BOL) het woord. ISD BOL voert voor de drie genoemde gemeenten een aantal sociale zekerheidswetten uit. Uitgangspunt hierbij is eenheid in beleid voor deze gemeenten. Noodzakelijke voorwaarde is een efficiënte en doeltreffende informatievoorziening.

Han’s presentatie was opgebouwd vanuit het perspectief dat het hart van de informatievoorziening van ISD BOL wordt gevormd door het datawarehouse voor het Sociaal Domein waarin alle relevante data uit interne en externe bronnen geautomatiseerd worden opgeslagen. De data uit het datawarehouse vormen de voedingsbodem voor de management-, sturings- en afwijkingenrapportages, maar ook voor diverse monitoren voor kwaliteitsbewaking en –verbetering en de volledige digitale afhandeling van werkprocessen.

Een inspirerende presentatie over nut, noodzaak en mogelijkheden van een met Cognos ontsloten datawarehouse in het Sociaal Domein met verschillende handvatten om zelf aan de slag te kunnen gaan.

 

Cognos Analytics V11: waar blijven die opleidingen?

V11 komt er dus aan en er valt niet aan te ontsnappen. Speciaal voor organisaties die reeds bekend zijn met Cognos hebben wij een opleidingsprogramma ontwikkeld waarmee u uw kennis snel op het juiste niveau brengt en daarna zelf met V11 aan de slag kunt gaan. Wij besteden niet alleen aandacht aan Reports (voorheen Report Studio) maar gaan juist ook in op de nieuwe mogelijkheden van gebruikers op ontwikkelde rapportages, zoals zelf filteren, sorteren etc. De mogelijkheden om met dashboards en stories te werken, komen ook volop aan de orde.

In de opleiding leert u onder andere:

 • Om te gaan met de (nieuwe) interface van V11.
 • Rapporten te bouwen rekening houdend met de extra mogelijkheden voor gebruikers in V11.
 • Geavanceerde rapporten te maken in V11.
 • Interactieve dashboards te maken in V11 (met bijvoorbeeld grafieken, een kaart met filters etc.)

De opzet van de opleidingen is zodanig dat de inhoud eenvoudig kan worden afgestemd op de eigen wensen van de deelnemers van een organisatie. In verschillende workshops werkt u praktijkvoorbeelden uit en leert u ‘al doende’ met V11 werken.

Andrew de Jong presenteerde aan het eind van de middag de opleidingen. Het moest door tijdgebrek allemaal iets beknopter dan vooraf gedacht, maar uiteraard kunt u op ieder gewenst moment contact opnemen met Andrew de Jong of Bart Visser om met hen van gedachten wisselen over de opleidingsmogelijkheden voor uw eigen organisatie.

Samenvattend: een interessant en compleet programma op een professionele en interessante locatie. Na afloop was de borrel druk bezocht en bleven vele bezoekers nog lang netwerken.

Een geslaagde middag!

Cognos in combinatie met Oracle 12c release 2 (12.2)

Organisaties die Cognos gebruiken en over willen stappen naar Oracle 12c release 2 (ook wel Oracle 12.2 genaamd) hebben een aantal mogelijkheden. Om u te helpen bij uw overwegingen, treft u hieronder een uiteenzetting van de verschillende opties en laten wij u zien wat de consequenties hiervan zijn. Overigens dient opgemerkt te worden dat Oracle eerder heeft aangekondigd dat zij de extended support op Oracle 11.2 zonder meerkosten heeft verlengd tot en met 31 december 2018. Daarom zien wij op dit moment in principe geen dringende reden om op korte termijn over te stappen naar Oracle 12.2.

Mogelijkheid 1: upgrade naar Cognos 10.2.2 FP8
De eerste mogelijkheid betreft een upgrade naar Cognos 10.2.2 met FP8 die relatief eenvoudig en snel uit te voeren is. Deze versie van Cognos ondersteunt Oracle 12.2. Een upgrade van Cognos 10.1.x of 10.2.1 naar 10.2.2 FP8 kan door Impact in één dag (per server) uitgevoerd worden. Hierbij dient echter een kanttekening gemaakt te worden. Voor de Cognos content store (dit is de interne database die Cognos nodig heeft), wordt geen ondersteuning geboden als deze draait op Oracle 12.2. Rapportage databases (dit zijn de databases waar Cognos over rapporteert zoals bijvoorbeeld Decade) die overgezet zijn naar Oracle 12.2, worden wel ondersteund. Indien gewenst, bestaat er een aantal database alternatieven voor de Cognos content store:

1. De Cognos content store wordt op een niet-Oracle database systeem geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld SQL Server, DB2, Sybase of een andere database die door IBM ondersteund wordt. Voor een overzicht van de ondersteunde databases voor de Cognos content store databases zie: Cognos Supported Environments, paragraaf Content Servers.

2. De Cognos content store blijft op dezelfde database als die van de vorige Cognos versie.

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat er binnen een organisatie meerdere databases in gebruik zijn, waardoor men mogelijkerwijs al beschikt over bijvoorbeeld SQL Server. Indien dat het geval is, wordt de upgrade naar Cognos 10.2.2 FP8 vergemakkelijkt. Tijdens de upgrade werkzaamheden kan Impact hier rekening mee houden en ervoor zorgen dat de Cognos content store op deze database geïnstalleerd wordt.

Mogelijkheid 2: migratie naar Cognos Analytics 11
De tweede mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van Oracle 12.2 in combinatie met Cognos, is het uitvoeren van de migratie naar de meest recente versie van Cognos Analytics, te weten versie 11.0.7. Deze mogelijkheid heeft de meest vergaande consequenties en vraagt de nodige inspanningen. Daarom adviseert Impact om de migratie van Cognos 10 naar Cognos Analytics 11 vanuit een goed en zorgvuldig voorbereide migratiestrategie aan te vliegen. Om u hierbij te ondersteunen heeft Impact de Cognos Analytics 11 Proeftuin en het Plan van Aanpak voor de migratie naar Cognos Analytics 11 ontwikkeld. Uiteraard heeft Impact ook een opleidingsprogramma ontwikkeld voor organisaties die reeds bekend zijn met Cognos 10 en die naar Cognos Analytics 11 willen migreren.

Vanwege de complexiteit en de benodigde inspanningen lijkt ons een (overhaaste) migratie vóór 2018 niet aan te bevelen. Indien u toch overweegt om de migratie naar Cognos Analytics 11 nu reeds uit te voeren, adviseert Impact om te migreren naar de meest recente versie 11.0.7.

De belangrijkste argumenten hiervoor zijn:

 • Onze testbevindingen laten veel betere resultaten zien bij versie 11.0.7 dan bij 11.0.6 of eerdere versies.
 • Versie 11.0.7 is functioneel rijker en heeft een gebruikersvriendelijkere en intuïtievere user interface dan voorgaande versies.
 • In versie 11.0.7 is een aantal storende en/of blokkerende fouten uit voorgaande versies opgelost.

Samenvattend: indien er goede redenen zijn om met Oracle 12.2 in combinatie met Cognos aan de slag te gaan, adviseert Impact om eerst een upgrade uit te voeren naar Cognos 10.2.2 met FP8 (eventueel met één van de database alternatieven voor de Cognos content store). In vervolg daarop kunt u vanuit de Cognos Analytics Proeftuin en op basis van een gedegen plan de migratie naar Cognos Analytics 11 voorbereiden, met als doel om begin 2018 over te gaan. Als er geen noodzaak is om nu reeds over te gaan op Oracle 12.2, dan kunt u vooralsnog op de huidige versie van Cognos blijven zitten en al uw aandacht richten op de migratie naar Cognos Analytics 11. Impact is u hierbij graag van dienst.

Hebt u nog vragen over dit onderwerp, aarzel dan niet en mail of bel met Ronald Spoor of Jeroen de Graaff van het Impact Technology Center.

Cognos Analytics V11: waar blijven die opleidingen?

V11 komt eraan en er valt niet aan te ontsnappen! Speciaal voor organisaties die reeds bekend zijn met Cognos hebben wij een opleidingsprogramma ontwikkeld waarmee u uw kennis snel op het juiste niveau brengt om daarna zelf met V11 aan de slag te kunnen gaan. Wij besteden niet alleen aandacht aan Reports (voorheen Report Studio) maar gaan juist ook in op de nieuwe mogelijkheden van gebruikers op ontwikkelde rapportages, zoals zelf filteren, sorteren etc. De mogelijkheden om met dashboards en stories te werken, komen ook volop aan de orde.

 

Het opleidingsprogramma bestaat uit de volgende opleidingen:

 1. ‘Verkennen van de mogelijkheden van Cognos Analytics V11’ (1 dag)
  Hiermee krijgt u een indruk van de werking en mogelijkheden van Cognos Analytics V11, ook handig indien u overweegt om een V11 Proeftuin op te laten zetten door Impact!
 1. ‘Basiskennis Cognos Analytics V11: Reports en Dashboards’ (2 dagen)
  Hiermee verwerft u de noodzakelijke basiskennis van Reports en Dashboards en kunt u deze kennis daadwerkelijk toepassen in een Proeftuin of migratie (van V10 naar V11).
 1. ‘Basiskennis rapporten bouwen in Cognos Analytics V11’ (2 dagen)
  De Cognos Analytics V11 variant van de opleiding om geautoriseerde rapporten te leren ontwikkelen.
 1. ‘Cognos Analytics V11’ (3 dagen)
  In deze complete opleiding combineren wij de inhoud van opleiding 3 met een deel van opleiding 2 en leert u te werken met Reports en Dashboards waarna u een afgewogen keuze kunt maken in de toepassing van deze oplossingen.

Tijdens de opleiding leert u onder andere:

 • Om te gaan en vertrouwd te raken met de (nieuwe) interface van V11.
 • Rapporten te bouwen rekening houdend met de extra mogelijkheden voor gebruikers in V11.
 • Interactieve dashboards te maken in V11 (met bijvoorbeeld grafieken, een kaart met filters etc.)
 • Geavanceerde rapporten te maken in V11.

 

In de verschillende workshops werkt u praktijkvoorbeelden uit en leert u ‘al doende’ met V11 te werken.

Indien u interesse hebt in onze Cognos Analytics V11 opleidingen, dan kunt u contact opnemen met Andrew de Jong of Bart Visser.

Cognos Analytics V11 Proeftuin

Snel aan de slag met de nieuwste versie van Cognos Analytics!

Het Cognos Technology Center van Impact heeft de Cognos Analytics V11 Proeftuin ontwikkeld, bedoeld voor organisaties die reeds beschikken over Cognos licenties en die zelf snel en op een eenvoudige manier aan de slag willen met de nieuwste generatie van Cognos Analytics.

De Cognos Analytics V11 Proeftuin wordt op een separate server naast de bestaande Cognos 10 omgeving(en) geïnstalleerd. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid om de verbeterde gebruikersinterface, de nieuwe Report Module, Datasets, de verbeterde visualisaties, de nieuwe kaart-integratie, de mogelijkheden voor self service BI en de verbeterde prestaties van Cognos Analytics V11 te beoordelen en uit te proberen. De Proeftuin gebruikers-instructie zorgt voor een vliegende start.

Doordat de Proeftuin op een separate server wordt geïnstalleerd, zijn er geen afhankelijkheden met de bestaande Cognos 10 omgeving(en). Zo kunt u de werking en de mogelijkheden van de nieuwste Cognos versie onderzoeken en testen zonder het risico van verstoring van de bestaande Cognos 10 omgeving(en). De Proeftuin is bij uitstek geschikt om de bestaande Cognos rapporten, dashboards en packages te testen op de nieuwste versie van Cognos ter voorbereiding op de migratie.

De Cognos Analytics V11 Proeftuin bestaat uit de installatie en configuratie van Cognos Analytics op een (standalone) server bij u in huis. Zodra de Proeftuin omgeving gereed is, volgt de gebruikersinstructie. Hierin wordt u wegwijs gemaakt in de Proeftuin omgeving, wordt uitgelegd hoe Cognos Analytics V11 werkt en inzicht gegeven in de belangrijkste verschillen met Cognos 10.

De doorlooptijd voor de oplevering van de Cognos Analytics V11 Proeftuin bedraagt twee consultancydagen inclusief gebruikersinstructie. Na deze twee dagen kunt u zelf met Cognos Analytics aan de slag.

Download hier onze flyer : Cognos Analytics Proeftuin

 

In het Cognos Technology Center (CTC) heeft Impact zijn Cognos expertise gebundeld met betrekking tot Beheer, Support, Installaties, Upgrades, Migraties, Technische Consultancy, Opleidingen en Licentieadvies. Het CTC verzorgt regelmatig seminars en workshops en heeft additionele Cognos modules ontwikkeld voor Efficiënt Beheer (Impact Suite) en Beveiliging/Autorisatie (Impact Secure).

Meer weten? Bel 085 – 401 17 22 of stuur een e-mail naar: info@impact-im.nl.