Cognos in combinatie met Oracle 12c release 2 (12.2)

Organisaties die Cognos gebruiken en over willen stappen naar Oracle 12c release 2 (ook wel Oracle 12.2 genaamd) hebben een aantal mogelijkheden. Om u te helpen bij uw overwegingen, treft u hieronder een uiteenzetting van de verschillende opties en laten wij u zien wat de consequenties hiervan zijn. Overigens dient opgemerkt te worden dat Oracle eerder heeft aangekondigd dat zij de extended support op Oracle 11.2 zonder meerkosten heeft verlengd tot en met 31 december 2018. Daarom zien wij op dit moment in principe geen dringende reden om op korte termijn over te stappen naar Oracle 12.2.

Mogelijkheid 1: upgrade naar Cognos 10.2.2 FP8
De eerste mogelijkheid betreft een upgrade naar Cognos 10.2.2 met FP8 die relatief eenvoudig en snel uit te voeren is. Deze versie van Cognos ondersteunt Oracle 12.2. Een upgrade van Cognos 10.1.x of 10.2.1 naar 10.2.2 FP8 kan door Impact in één dag (per server) uitgevoerd worden. Hierbij dient echter een kanttekening gemaakt te worden. Voor de Cognos content store (dit is de interne database die Cognos nodig heeft), wordt geen ondersteuning geboden als deze draait op Oracle 12.2. Rapportage databases (dit zijn de databases waar Cognos over rapporteert zoals bijvoorbeeld Decade) die overgezet zijn naar Oracle 12.2, worden wel ondersteund. Indien gewenst, bestaat er een aantal database alternatieven voor de Cognos content store:

1. De Cognos content store wordt op een niet-Oracle database systeem geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld SQL Server, DB2, Sybase of een andere database die door IBM ondersteund wordt. Voor een overzicht van de ondersteunde databases voor de Cognos content store databases zie: Cognos Supported Environments, paragraaf Content Servers.

2. De Cognos content store blijft op dezelfde database als die van de vorige Cognos versie.

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat er binnen een organisatie meerdere databases in gebruik zijn, waardoor men mogelijkerwijs al beschikt over bijvoorbeeld SQL Server. Indien dat het geval is, wordt de upgrade naar Cognos 10.2.2 FP8 vergemakkelijkt. Tijdens de upgrade werkzaamheden kan Impact hier rekening mee houden en ervoor zorgen dat de Cognos content store op deze database geïnstalleerd wordt.

Mogelijkheid 2: migratie naar Cognos Analytics 11
De tweede mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van Oracle 12.2 in combinatie met Cognos, is het uitvoeren van de migratie naar de meest recente versie van Cognos Analytics, te weten versie 11.0.7. Deze mogelijkheid heeft de meest vergaande consequenties en vraagt de nodige inspanningen. Daarom adviseert Impact om de migratie van Cognos 10 naar Cognos Analytics 11 vanuit een goed en zorgvuldig voorbereide migratiestrategie aan te vliegen. Om u hierbij te ondersteunen heeft Impact de Cognos Analytics 11 Proeftuin en het Plan van Aanpak voor de migratie naar Cognos Analytics 11 ontwikkeld. Uiteraard heeft Impact ook een opleidingsprogramma ontwikkeld voor organisaties die reeds bekend zijn met Cognos 10 en die naar Cognos Analytics 11 willen migreren.

Vanwege de complexiteit en de benodigde inspanningen lijkt ons een (overhaaste) migratie vóór 2018 niet aan te bevelen. Indien u toch overweegt om de migratie naar Cognos Analytics 11 nu reeds uit te voeren, adviseert Impact om te migreren naar de meest recente versie 11.0.7.

De belangrijkste argumenten hiervoor zijn:

 • Onze testbevindingen laten veel betere resultaten zien bij versie 11.0.7 dan bij 11.0.6 of eerdere versies.
 • Versie 11.0.7 is functioneel rijker en heeft een gebruikersvriendelijkere en intuïtievere user interface dan voorgaande versies.
 • In versie 11.0.7 is een aantal storende en/of blokkerende fouten uit voorgaande versies opgelost.

Samenvattend: indien er goede redenen zijn om met Oracle 12.2 in combinatie met Cognos aan de slag te gaan, adviseert Impact om eerst een upgrade uit te voeren naar Cognos 10.2.2 met FP8 (eventueel met één van de database alternatieven voor de Cognos content store). In vervolg daarop kunt u vanuit de Cognos Analytics Proeftuin en op basis van een gedegen plan de migratie naar Cognos Analytics 11 voorbereiden, met als doel om begin 2018 over te gaan. Als er geen noodzaak is om nu reeds over te gaan op Oracle 12.2, dan kunt u vooralsnog op de huidige versie van Cognos blijven zitten en al uw aandacht richten op de migratie naar Cognos Analytics 11. Impact is u hierbij graag van dienst.

Hebt u nog vragen over dit onderwerp, aarzel dan niet en mail of bel met Ronald Spoor of Jeroen de Graaff van het Impact Technology Center.

Cognos Analytics V11: waar blijven die opleidingen?

V11 komt eraan en er valt niet aan te ontsnappen! Speciaal voor organisaties die reeds bekend zijn met Cognos hebben wij een opleidingsprogramma ontwikkeld waarmee u uw kennis snel op het juiste niveau brengt om daarna zelf met V11 aan de slag te kunnen gaan. Wij besteden niet alleen aandacht aan Reports (voorheen Report Studio) maar gaan juist ook in op de nieuwe mogelijkheden van gebruikers op ontwikkelde rapportages, zoals zelf filteren, sorteren etc. De mogelijkheden om met dashboards en stories te werken, komen ook volop aan de orde.

 

Het opleidingsprogramma bestaat uit de volgende opleidingen:

 1. ‘Verkennen van de mogelijkheden van Cognos Analytics V11’ (1 dag)
  Hiermee krijgt u een indruk van de werking en mogelijkheden van Cognos Analytics V11, ook handig indien u overweegt om een V11 Proeftuin op te laten zetten door Impact!
 1. ‘Basiskennis Cognos Analytics V11: Reports en Dashboards’ (2 dagen)
  Hiermee verwerft u de noodzakelijke basiskennis van Reports en Dashboards en kunt u deze kennis daadwerkelijk toepassen in een Proeftuin of migratie (van V10 naar V11).
 1. ‘Basiskennis rapporten bouwen in Cognos Analytics V11’ (2 dagen)
  De Cognos Analytics V11 variant van de opleiding om geautoriseerde rapporten te leren ontwikkelen.
 1. ‘Cognos Analytics V11’ (3 dagen)
  In deze complete opleiding combineren wij de inhoud van opleiding 3 met een deel van opleiding 2 en leert u te werken met Reports en Dashboards waarna u een afgewogen keuze kunt maken in de toepassing van deze oplossingen.

Tijdens de opleiding leert u onder andere:

 • Om te gaan en vertrouwd te raken met de (nieuwe) interface van V11.
 • Rapporten te bouwen rekening houdend met de extra mogelijkheden voor gebruikers in V11.
 • Interactieve dashboards te maken in V11 (met bijvoorbeeld grafieken, een kaart met filters etc.)
 • Geavanceerde rapporten te maken in V11.

 

In de verschillende workshops werkt u praktijkvoorbeelden uit en leert u ‘al doende’ met V11 te werken.

Indien u interesse hebt in onze Cognos Analytics V11 opleidingen, dan kunt u contact opnemen met Andrew de Jong of Bart Visser.

Cognos Analytics V11 Proeftuin

Snel aan de slag met de nieuwste versie van Cognos Analytics!

Het Cognos Technology Center van Impact heeft de Cognos Analytics V11 Proeftuin ontwikkeld, bedoeld voor organisaties die reeds beschikken over Cognos licenties en die zelf snel en op een eenvoudige manier aan de slag willen met de nieuwste generatie van Cognos Analytics.

De Cognos Analytics V11 Proeftuin wordt op een separate server naast de bestaande Cognos 10 omgeving(en) geïnstalleerd. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid om de verbeterde gebruikersinterface, de nieuwe Report Module, Datasets, de verbeterde visualisaties, de nieuwe kaart-integratie, de mogelijkheden voor self service BI en de verbeterde prestaties van Cognos Analytics V11 te beoordelen en uit te proberen. De Proeftuin gebruikers-instructie zorgt voor een vliegende start.

Doordat de Proeftuin op een separate server wordt geïnstalleerd, zijn er geen afhankelijkheden met de bestaande Cognos 10 omgeving(en). Zo kunt u de werking en de mogelijkheden van de nieuwste Cognos versie onderzoeken en testen zonder het risico van verstoring van de bestaande Cognos 10 omgeving(en). De Proeftuin is bij uitstek geschikt om de bestaande Cognos rapporten, dashboards en packages te testen op de nieuwste versie van Cognos ter voorbereiding op de migratie.

De Cognos Analytics V11 Proeftuin bestaat uit de installatie en configuratie van Cognos Analytics op een (standalone) server bij u in huis. Zodra de Proeftuin omgeving gereed is, volgt de gebruikersinstructie. Hierin wordt u wegwijs gemaakt in de Proeftuin omgeving, wordt uitgelegd hoe Cognos Analytics V11 werkt en inzicht gegeven in de belangrijkste verschillen met Cognos 10.

De doorlooptijd voor de oplevering van de Cognos Analytics V11 Proeftuin bedraagt twee consultancydagen inclusief gebruikersinstructie. Na deze twee dagen kunt u zelf met Cognos Analytics aan de slag.

Download hier onze flyer : Cognos Analytics Proeftuin

 

In het Cognos Technology Center (CTC) heeft Impact zijn Cognos expertise gebundeld met betrekking tot Beheer, Support, Installaties, Upgrades, Migraties, Technische Consultancy, Opleidingen en Licentieadvies. Het CTC verzorgt regelmatig seminars en workshops en heeft additionele Cognos modules ontwikkeld voor Efficiënt Beheer (Impact Suite) en Beveiliging/Autorisatie (Impact Secure).

Meer weten? Bel 085 – 401 17 22 of stuur een e-mail naar: info@impact-im.nl.

Migratie naar Cognos Analytics V11

 Succesvol over naar de nieuwste versie van Cognos Analytics!

Met Cognos Analytics V11 (Cognos 11) is een nieuwe generatie van Cognos geïntroduceerd met een sterk verbeterde gebruikersinterface, een nieuwe Report Module, Datasets, verbeterde visualisaties en kaartintegratie, uitgebreide mogelijkheden voor self service BI en verbeterde prestaties. Organisaties die reeds beschikken over Cognos licenties stappen zonder extra licentiekosten over naar de nieuwste versie. Rapporten, dashboards en packages uit Cognos 10 werken in principe ook in Cognos 11. Omdat theorie en praktijk niet altijd met elkaar overeenstemmen, is het noodzakelijk om alle objecten te testen die naar Cognos 11 gemigreerd worden.

Er zijn twee manieren om rapporten, dashboards en packages te migreren naar Cognos 11:

 1. Export uit Cognos 10 en import in Cognos 11.
 2. Volledige upgrade van de Cognos 10 content store in Cognos 11.

De eerste optie heeft de voorkeur omdat hierbij alle instellingen van de nieuwe omgeving correct worden overgenomen.

De migratiestrategie van Impact is gebaseerd op praktijk-ervaring en bestaat uit drie stappen:

 1. De inrichting van de Cognos Analytics Proeftuin. De Proeftuin omgeving is met name bedoeld om kennis en ervaring met Cognos 11 op te doen. Zie ook onze informatie over de Cognos Analytics V11 Proeftuin.
 2. Het vullen van de Proeftuin omgeving met rapporten, dashboards en packages vanuit Cognos 10 (door middel van export/import). Hierna zijn de gemigreerde rapporten, dashboards en packages bruikbaar in Cognos 11, onder andere voor testdoeleinden. De Cognos 10 omgeving kan ook nog steeds gebruikt worden.
 3. De definitieve migratie van Cognos 10 naar Cognos 11 (door middel van export/import). Nadat deze stap succesvol is uitgevoerd, kan de Cognos 10 omgeving afgebouwd worden.

Het plan van aanpak. Voor de planning, voorbereiding, uitvoering en controle van de migratie heeft Impact een praktisch plan van aanpak waarin de volgende noodzakelijke aandachtspunten aan bod komen:

 • Opschoning: inventarisatie van de Cognos objecten die, voorafgaand aan de migratie, opgeruimd moeten worden. Dit verkleint de kans op fouten, onnodig lange doorlooptijden en vervuiling van de nieuwe Cognos 11 omgeving.
 • Rechten en autorisaties: inventarisatie van de te autoriseren gebruikers voor toegang tot de Cognos 11 functies en gegevens. De autorisaties moeten correct worden ingesteld om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers toegang krijgen.
 • Nieuwe modules en functies: Cognos 11 heeft een aantal nieuwe modules en functies waarvoor de gebruiksrechten toegekend moeten worden.
 • Testen: vaststellen of gemigreerde rapporten, dash-boards en packages nog steeds correct werken of dat er herstel nodig is.
 • Training: de verschillende gebruiksgroepen (eind-gebruikers, beheerders en ontwikkelaars) worden getraind in het gebruik en de werking van Cognos 11.
 • Uitrol: rekening houdend met de hiervoor genoemde aandachtspunten wordt de fasering, planning en het tempo van de uitrol van Cognos 11 bepaald.

Afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de te migreren Cognos omgeving(en) kost het opstellen van het plan van aanpak drie tot vijf consultancydagen. Het voordeel van deze gefaseerde aanpak is dat de migratie voorspelbaar en controleerbaar uitgevoerd wordt.

Het Cognos Technology Center van Impact beschikt over de expertise en ervaring om de migratie van uw Cognos omgeving(en) naar Cognos Analytics versie 11 succesvol uit te voeren.
Bel 085–4011722 of mail naar info@impact-im als u op zoek bent naar ondersteuning bij uw migratie. Wij helpen u graag!

Download hier onze flyer : Migratie naar Cognos Analytics

 


In het Cognos Technology Center (CTC) heeft Impact zijn Cognos expertise gebundeld met betrekking tot Beheer, Support, Installaties, Upgrades, Migraties, Technische Consultancy, Opleidingen en Licentieadvies. Het CTC verzorgt regelmatig seminars en workshops en heeft additionele Cognos modules ontwikkeld voor Efficiënt Beheer (Impact Suite) en Beveiliging/Autorisatie (Impact Secure).

Mobiliteitsinformatie: Cognos rapportages over de mobiliteit in uw gemeente!

De 100 bezoekers van ons Cognos Update Seminar in Utrecht op 10 november jl. hebben het reeds met eigen ogen kunnen zien: door een intensieve samenwerking tussen Mezuro en Impact, hebt u informatie over de mobiliteit in uw gemeente nu binnen handbereik.

mezuro2
Ideaal voor infrastructuur- en retailbeleid medewerkers en citymarketing

Mezuro levert data over mobiliteitspatronen van groepen mensen, als momentopname of trendanalyse. Deze data zijn uiteraard allemaal geanonimiseerd zodat direct noch indirect herleiding naar personen mogelijk is. U neemt deze data af in abonnementsvorm.

Samen met Mezuro heeft Impact een Cognos rapportageset ontwikkeld die bestuur, gemeenteraad en management van uw gemeente inzicht geeft in bijvoorbeeld het effect van evenementen, de herkomst van binnen- en buitenlandse bezoekers en gebruikte vervoersmodaliteiten. Hierdoor kunnen infrastructuur- en retailbeleid en citymarketing zich baseren op informatie en feiten in plaats van aannames en gevoel. Deze rapportageset is ontwikkeld in samenwerking met gemeenten en is inmiddels in productie bij de gemeente Heerlen. De set bestaat uit rapporten op het gebied van evenementen- en binnenstadanalyse en is snel en eenvoudig te implementeren in vier consultancydagen. Bovendien realiseert u hiermee een ‘basisinfrastructuur’ die eenvoudig uitbreidbaar is met nieuwe Cognos rapportages!


mezuro1

Eenvoudig en laagdrempelig starten

Om u op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met Mezuro en mobiliteitsinformatie, hebben wij in samenwerking met Mezuro een laagdrempelig introductiepakket samengesteld. In dit geval sluit u niet direct een abonnement af maar realiseren wij eenmalig informatie over een evenement of de analyse van uw binnenstad.

Indien u kiest voor de evenementanalyse, betaalt u €  1.500,- tot € 2.000,- (afhankelijk van het feit of het een eendaags of meerdaags evenement is) voor het gebruik van de data. Impact realiseert de rapportage vervolgens in twee consultancydagen (verrekening via service credits is uiteraard mogelijk).

Indien u kiest voor de binnenstadanalyse, betaalt u € 4.500,- voor het gebruik van de data (op basis van één maand data). Ook deze rapportage sluit Impact in twee consultancydagen aan (hier is eveneens verrekening via service credits mogelijk).

 

Meer weten?

Wilt u meer weten of wilt u gebruikmaken van ons kennismakingsaanbod?
Mail Bart Visser (bart.visser@impact-im.nl) of Marius Keulers (marius.keulers@impact-im.nl).

Grip op data – Impact innoveert in het sociaal domein

In hoog tempo en met ingrijpende gevolgen voor zowel burgers als gemeenten heeft de overheid in de afgelopen jaren nieuwe ontwikkelingen doorgevoerd in het sociaal domein. Nieuwe verantwoordelijkheden en (financiële) risico’s zijn gedecentraliseerd naar gemeenten en ketenpartners. Hierdoor staan veel gemeenten voor grote (beleids- en uitvoerings-) opgaven en financiële uitdagingen.

Door de intensieve en langdurige samenwerking met gemeenten ziet Impact de noodzaak en behoefte van gemeenten om meer grip te krijgen op de sturing van de eigen organisatie en die van partners in de (zorg)keten. Waar de nadruk tot nu toe vooral lag op interne- en externe verantwoording, komt het accent meer en meer te liggen op actieve sturing. Dit vraagt niet alleen aanpassingen in de organisatie en van de werkprocessen, maar ook een andere inrichting van de informatievoorziening en -infrastructuur.

Ook andere ontwikkelingen vereisen data-infrastructuren die een snellere en eenvoudiger beschikbaarheid van informatie mogelijk maken, zoals:

 • het toenemend gebruik van cloud applicaties;
 • de versnippering van data en systemen door samenwerking in ketens of andere verbanden;
 • de noodzaak om data uit verschillende bronnen te combineren om steeds complexer wordende informatievragen te kunnen beantwoorden.

Impact biedt al geruime tijd succesvolle business intelligence oplossingen voor de informatievoorziening in het sociaal domein op basis van Cognos. In de afgelopen jaren heeft Impact een groot deel van de bronnen in het sociaal domein ontsloten ten behoeve van informatie over Werk en Inkomen, de Wmo en zorg en ondersteuning. De gegevens komen onder andere uit de Suites voor het Sociaal Domein en CiVision Samenlevingszaken, maar ook uit Allegro, verschillende schuldhulpverleningsproducten van Stratech en regiesystemen zoals MensCentraal, Topicus en Wmo-Ned. Ze worden waar nodig aangevuld met financiële gegevens uit bijvoorbeeld Key2Finance, Coda Financials, Decade Financials, JD Edwards EnterpriseOne en CiVision Middelen en HR-gegevens uit applicaties van RAET, AFAS en ADP.

 

 

Leveranciersonafhankelijk centraal datawarehouse

De veranderende behoeften van de gemeenten zijn voor Impact de aanleiding geweest om de business intelligence oplossingen voor het sociaal domein door te ontwikkelen en aan te passen aan de nieuwe eisen. Met onze bestaande oplossingen als startpunt, is voor het sociaal domein een integrale informatievoorziening gerealiseerd waarbij gegevens uit diverse bronnen van binnen en buiten de gemeente via een geautomatiseerd proces gecombineerd worden vastgelegd in een leveranciersonafhankelijk centraal datawarehouse. Door de automatisering en standaardisering van dit proces is data sneller, met minder inspanning en kosten en bovenal van betere kwaliteit beschikbaar voor koppeling aan de verschillende processen, programma’s en beleidsdoelstellingen waar een gemeente mee te maken heeft.

Suites voor het Sociaal Domein is de eerste toepassing waarvoor de ontsluiting van gegevens op basis van deze nieuwe oplossing is gerealiseerd. Met behulp van ETL-processen worden de gegevens uit de database van deze toepassing in het centrale datawarehouse opgeslagen; van daaruit zijn zij beschikbaar voor rapportages, dashboards, BI-selfservice of andere toepassingen.

Deze oplossing kent een groot aantal voordelen:

 • Het centrale datawarehouse en de ETL-processen waarmee de relevante data vanuit de diverse bronnen worden opgeslagen, zijn als standaard bouwstenen opgezet. Zij bevatten reeds de benodigde basisfunctionaliteit waarmee relatief snel ontwikkeld kan worden en waarbij het mogelijk is om klantspecifieke functionaliteit toe te voegen.
 • De modulaire opzet biedt de mogelijkheid om klein te beginnen en vervolgens door te groeien naar ontsluiting van meerdere bronnen.
 • De handmatige ontsluiting van data, zoals momenteel nog veel voorkomt, wordt vervangen door geautomatiseerde ontsluiting. Dit komt met name de tijdigheid en juistheid van de gegevens ten goede.
 • Bestaande Cognos rapportages en dashboards kunnen aangesloten worden op het centrale datawarehouse. Hierdoor worden bestaande investeringen (in Cognos) gewaarborgd.
 • Door het combineren van data uit diverse bronnen (van de gemeente of elders uit de keten) is het mogelijk om de samenhangen tussen prestaties, (uitputting van) middelen en meetbare doelen en afspraken te visualiseren met behulp van de uitgebreide mogelijkheden die Cognos biedt.
 • In het datawarehouse kan de historie van gegevens opgebouwd worden, onafhankelijk van de door de gemeente gebruikte applicaties.
 • De opzet is gebaseerd op de nieuwste Gemma informatie-architectuur en dus flexibel en toekomstvast. Dat wil zeggen dat nieuwe (open) databronnen in de toekomst aangesloten kunnen worden, wijzigingen in datastromen verwerkt kunnen worden, nieuwe functionele domeinen, zoals de Omgevingswet, op dezelfde architectuur ontsloten kunnen worden en nieuwe rapportages toegevoegd kunnen worden.
 • Deze oplossing is bij uitstek bruikbaar in ketens en andere samenwerkingsverbanden omdat het in principe niet uitmaakt welke gegevensbron ontsloten wordt en waar deze zich bevindt.

 

Door de inzet van de datawarehouse oplossing van Impact voor het sociaal domein krijgen gemeenten weer grip op hun data. De voor de gemeente relevante gegevens worden, ongeacht herkomst en verschijningsvorm, gecentraliseerd opgeslagen. Vanuit deze ‘ene waarheid’ kunnen de gegevens vervolgens, al dan niet gecombineerd, met behulp van Cognos gevisualiseerd worden.

De volgende stap in de uitwerking en doorontwikkeling van het datawarehouse concept, dat nu in een eerste versie voor het sociaal domein is gerealiseerd, is de toevoeging van nieuwe gegevensbronnen. Bovendien zal de bestaande KPI-monitor aan het datawarehouse worden toegevoegd. Impact werkt hierbij intensief samen met gemeenten om vanuit hun behoefte en vraagstelling met gebundelde kracht de doorontwikkeling en levering van nieuwe functionaliteiten te realiseren en te implementeren.

Op 10 november aanstaande zal Ronald Spoor van Impact bovenstaande ontwikkeling presenteren en nader toelichten tijdens ons Cognos najaarsseminar in Utrecht. U kunt zich nog (gratis) inschrijven!

Wilt u meer informatie, stuurt u dan een mail naar ronald.spoor@impact-im.nl, felix.kortrijk@impact-im.nl of marius.keulers@impact-im.nl. Zij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

 

 

Planning & control voor lokale overheden – Tangelo Software en Impact bundelen de krachten


Impact Information Management (Impact) en Tangelo Software (Tangelo) verstevigen hun positie door een intensieve samenwerking in de markt van lokale overheden. Door de uitbreiding van zijn bestaande productenportfolio met de oplossingen van Tangelo voor financiële verslaggeving en multi channel publishing, biedt Impact nu een modulair opgebouwde totaaloplossing voor de digitalisering van de planning & control cyclus, van quick start tot integrale sturing.

De samenwerking tussen Tangelo en Impact focust zich op de ondersteuning van lokale overheden die hun planning & control cyclus willen digitaliseren en die de verschillende informatievoorzieningsinstrumenten willen integreren. Impact ondersteunt reeds meer dan 200 lokale overheidsorganisaties bij de realisatie en het beheer van kwalitatief hoogwaardige managementinformatiesystemen en bij het verbeteren van de planning & control cyclus. Impact maakt daarbij in de volle breedte gebruik van de Cognos technologie van IBM. Tangelo ondersteunt nu al meer dan 25 lokale overheden bij de realisatie van jaarverslagen, begrotingen, rapporten en andere publicaties. Tangelo is ook bij een groot aantal private en beursgenoteerde ondernemingen in Nederland en internationaal in gebruik voor financiële verslaglegging en andere vormen van rapportage.

Tangelo richt zich met zijn software op de organisatiebrede co-creatie van gemeentelijke sturingsinstrumenten, zoals jaarrekeningen en begrotingen. Daarbij werkt iedereen aan dezelfde, centraal beheerde, laatste versie ‘van de waarheid’ volgens de stappen van een vooraf gedefinieerd proces. Geautoriseerde gebruikers krijgen als lezer, schrijver of manager toegang tot de onderdelen van de jaarrekening of begroting waaraan zij een bijdrage moeten leveren. Door de vooraf vastgelegde procesgang worden onnodige dubbele versies en ongeautoriseerde wijzigingen voorkomen en is de output van een kwalitatief hoogwaardig niveau in de eigen huisstijl, ongeacht of men kiest voor publicatie in de vorm van een PDF, rechtstreeks op het gemeentelijk intranet of de internetsite of via de responsive app van Tangelo. Via deze app kunnen we een online uiting van jaarrekeningen en begrotingen realiseren die ook op de tablet en smartphone functioneert, een functionaliteit die veel gevraagd wordt binnen gemeenten.bottomMultipleDevicesImg

Tangelo is eenvoudig te implementeren. In vergelijking met andere producten is de doorlooptijd van de implementatie kort en kunnen gebruikers snel zelf aan de slag.

Wat de samenwerking tussen Tangelo en Impact voor lokale overheden bijzonder waardevol maakt, is de integratie tussen Cognos en Tangelo die beide bedrijven tot stand hebben gebracht. Relaties van Impact die werken met de bekende ‘quick start rapportagesets’ kunnen hierdoor optimaal profiteren van consistente cijfermatige onderbouwing van de tekstuele content vanuit een bekende en betrouwbare bron. Dus geen handmatige data-entry meer maar een geautomatiseerde koppeling vanuit standaard Cognos rapportages. Uiteraard geldt dit niet alleen voor de financiële databronnen maar in principe voor iedere bron die via Cognos ontsloten kan worden (zoals HR-applicaties, zaaksystemen, applicaties in het sociaal domein etc.).

Indien gewenst kan Impact de inrichting zo verzorgen dat de integratie twee kanten op werkt. Dat betekent dat lokale overheden dan de beschikking krijgen over de metagegevens uit het totstandkomingsproces van de sturingsinstrumenten voor rapportagedoeleinden in Cognos. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld statusoverzichten en andere informatie met betrekking tot de vorderingen in het realisatieproces geïntegreerd worden in de (bestaande) management dashboards van planning & control.

Zo maakt u optimaal gebruik van de sterke punten van Cognos en Tangelo. Geen overlap met reeds bestaande functionaliteiten waardoor oplossingen duur, complex en moeilijk hanteerbaar worden, maar krachtige ‘lean’ oplossingen toegesneden op de concrete behoeften van lokale overheden. U bent verzekerd van de hoge kwaliteit dienstverlening die u van ons gewend bent. Impact zorgt voor een snelle invoering van de oplossingen, adviseert uhet proces proactief met het oog op de realisatie van geoptimaliseerde output en zorgt ervoor dat u snel zelf aan de slag kunt.

Bent u geïnteresseerd, mail Stephan Griesch (stephan.griesch@impact-im.nl), Arjan Don (arjan.don@impact-im.nl) of Bart Visser (bart.visser@impact-im.nl).logo-impact

Haarlemmermeer visualiseert managementinformatie in het sociaal domein

“Een gesprek over de nieuwe visualisatiemogelijkheden in Cognos was de aanleiding voor het project” vertelt Paolo Massaro van het Business Intelligence Team Haarlemmermeer (links op de foto). “Onze relatie met Impact bevalt goed, telkens zetten we vernieuwende stappen. En wat we als team daarbij leren, passen we vervolgens zelfstandig toe op andere gebieden. In dit geval hielp Stephan Griesch ons met het visualiseren van managementinformatie in het sociaal domein.”

 

Inzicht krijgen in de informatiebehoefte

Hij vertelt verder: “Het sociaal domein is een werkveld met allerlei nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten. Om daar grip op te krijgen heeft het BI team in enkele sessies met het management de eerste informatiebehoefte bepaald en een data analyse uitgevoerd om vervolgens alle relevante gegevens te verzamelen in een datawarehouse. De verantwoordelijke managers kregen daar in eerste instantie rapportages uit in Excel. Dat werkte als prototyping en was enerzijds handig, want ze konden zelf ‘spelen met de data’ waardoor wij verder inzicht kregen in hun informatiebehoefte. Anderzijds leverde Excel ook wel problemen op. Het idee was dat de gebruikers zelf aan de slag zouden gaan met aanpassen van de geleverde draaitabellen, maar het bleek niet erg robuust; er gaat snel iets ‘stuk’.”

 

Visualisaties in Cognos

Stephan Griesch vult aan: “Toen ik begon was het datawarehouse al goed ingericht en bevatte het vrijwel alle benodigde data. Bovendien was er helder zicht op de informatiebehoefte. Een uitstekend uitgangspunt dus om degelijke dashboards te maken met Excel-achtige grafieken, maar dan in Cognos en dus veilig en robuust. En tegelijkertijd ook behoorlijk geavanceerd, want met de komst van Cognos 10.2.1 heb je namelijk de mogelijkheid om naast mooie geografische kaarten ook heat maps, tag clouds en bijvoorbeeld bollen- en netwerkdiagrammen te genereren. In beperkte tijd hebben we voor alle processtappen, van intake tot declaratie, een dashboard beschikbaar gemaakt met data en visualisaties.”

afbeelding-kaart-500

 

In één oogopslag pijnpunten ontdekken

Paolo Massaro vervolgt: “We merken dat als je data slim presenteert, je managers de mogelijkheid geeft om heel snel situaties in te schatten en pijnpunten te ontdekken. Zo zien we bijvoorbeeld de aard en omvang van de werkvoorraad per uitvoerend team, wie veel doorverwijst naar bepaalde zorgleveranciers, voor welke wijken de meeste beschikkingen worden afgegeven en hoe zich dat verhoudt met bijvoorbeeld leeftijdscategorieën.”

afbeelding-bubblediagram-500

Geld besparen

“Allereerst willen we inzicht hebben in hoe het allemaal werkt binnen het sociaal domein. Dat levert grip op om effectief te sturen. De gerealiseerde dashboards zijn daarbij een onmisbare stap. Natuurlijk blijven we de managementinformatievoorziening bijschaven en uitbreiden. Want hierna verschuift de focus naar optimalisatie: geld besparen door het voorkomen van fouten en onnodige plannen of betaalde zorg, en een betere verdeling van de workload en de zorg zelf.”

 

Prettige samenwerking

Stephan Griesch: “Ik ben trots op het eindresultaat en ik vond het erg fijn om te werken met een enthousiast business intelligence team dat de boel goed op orde heeft. Ik kreeg veel vrijheid om te doen waar ik goed in ben en ik werd telkens snel en adequaat geholpen.”

Paolo Massaro besluit: “Ja, dit was wederom een succes. De deskundigheid en het enthousiasme van Impact zie je terug in het uitstekende eindresultaat. Onze managers zijn erg tevreden en ik verwacht dat hun beroep op ons business intelligence team alleen nog maar groter gaat worden. Daarom kijken we nu al weer uit naar de volgende verbeteringen.”

paolo-massaro-500

 

 

“Het visualiseren van managementinformatie in het sociaal domein was een succes. De deskundigheid en het enthousiasme van Impact zie je terug in het uitstekende eindresultaat.”

 

Cognos Analytics: de volgende generatie Cognos BI        

Na de sneak preview van september en de annoncering in oktober is afgelopen december de volgende generatie business intelligence gelanceerd: Cognos Analytics. Het eerste wat opvalt in deze nieuwe Cognos versie (11) is de nieuwe look and feel en het sterk toegenomen gebruikersgemak. Ten opzichte van de vorige versie is deze versie intuïtiever van opzet waar zowel de beginnende gebruiker als de ervaren specialist van profiteren, ook al zal de ervaren ontwikkelaar in het begin even moeten wennen aan de gewijzigde gebruikersinterface. Zo zitten bijvoorbeeld de Report Studio knoppen op een andere plek. Uit eigen ervaring weten we dat deze gewenning van korte duur is en de toegankelijkheid van Report Studio er voor alle gebruikers op vooruit is gegaan.

Een andere opvallende verbetering is de integratie van Report Studio en Workspace Advanced in één tool, de zogenaamde Report Module. Bovendien zijn er vele functionele verbeteringen doorgevoerd, zoals het kunnen aanpassen van de sortering van gegevens door de gebruiker zelf. Voorheen was dat uitsluitend mogelijk door een rapport naar Excel te exporteren om daar vervolgens de sortering aan te kunnen passen.

Over het algemeen zien we veel nieuwe functionaliteiten en toegenomen gebruikersgemak in deze, toch wel fundamenteel nieuwe, versie van Cognos. Wij vinden het van het grootste belang om u te adviseren over en te ondersteunen bij een soepele overstap naar deze nieuwe versie. Om deze reden zijn wij al enige tijd bezig met het testen van deze nieuwe versie en het opbouwen van kennis en ervaring. Parallel hieraan zijn wij bezig met het uitwerken en testen van de scenario’s op basis waarvan uw bestaande Cognos omgeving naar de nieuwe versie van Cognos Analytics gemigreerd kan worden. Deze, in onze ogen noodzakelijke, voorbereidingen hebben wij nog niet afgerond en daarnaast hebben wij een aantal bevindingen gedaan waarover nog een aantal (technische) vragen uitstaan bij IBM.

Ten aanzien van de overgang naar de nieuwe versie van Cognos Analytics adviseren wij u vooralsnog om te wachten totdat wij kunnen bevestigen dat een gecontroleerde migratie succesvol uitgevoerd kan worden. Zodra het zover is, zullen wij u dat op deze site laten weten.

Meer weten over Cognos Analytics? Houd deze site dan goed in de gaten en verneem het laatste nieuws op ons (gratis) update seminar op 26 mei aanstaande. Daar praten wij u, onder andere, graag bij over deze nieuwe versie van Cognos Analytics. Direct inschrijven? Dat kan, klik dan op Welkom en verzeker u van een plaats.

​Cognos 10-1-x per 30 april 2016 end of support​

IBM heeft aangekondigd dat Cognos versie 10.1.x per 30 april 2016 end of support zal zijn.

Wij adviseren u derhalve als u nog gebruik maakt van een van deze versies, om te gaan upgraden.

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft IBM onlangs Cognos 10.3 of te wel Cognos Analytics geannonceerd. Cognos Analytics biedt de Cognos-gebruiker veel nieuwe mogelijkheden, bovendien is de look and feel ingrijpend gewijzigd. Afhankelijk van de snelheid waarmee deze versie daadwerkelijk gerealesed wordt in een stabiele uitvoering, kunt u er voor kiezen om nog enige maanden te wachten en dan, indien mogelijk, direct te upgraden naar Cognos Analytics. Indien u daar niet op wilt wachten of eerst nog een tussenstap wilt maken, adviseren wij u te upgraden naar Cognos 10.2.1 Fix Pack ​8. Deze versie is ​eerder dit jaar door ons uitgebreid getest en wordt inmiddels door meer dan de helft van onze klanten gebruikt.

Een upgrade naar de nieuwe Cognos versie, kost in ‘normale omstandigheden’ een dag per server en een dag voor het overzetten van scripts etc.

Indien u inderdaad de ​komende tijd wilt gaan upgraden, vragen wij u vriendelijk om uw verzoek om support aan ons door te geven. Dat kan eenvoudig door een mail te sturen aan ​Bart Visser (bart.visser@impact-im.nl) of aan Jeroen de Graaff (jeroen.de.graaff@impact-im.nl). Wij ​nemen dan zo spoedig mogelijk​ contact met u op.