Cognos Analytics komt er aan!

CA2

 

Onlangs hebben wij de nieuwe Cognos versie aangekondigd na de sneak preview sessie in Amsterdam op 25 september jl. waarbij wij aanwezig mochten zijn. Inmiddels is deze versie ook officieel geannonceerd op de Insight 2015 van IBM in Las Vegas. De verwachting is dat het nieuwe product eind van dit jaar in een eerste release beschikbaar komt. De eerste release van Planning Analytics (TM1) verwachten we zelfs iets eerder. De nieuwe versie van IBM Cognos heet Cognos Analytics.

Cognos Analytics en Planning Analytics zijn compleet veranderd qua look and feel en omvatten een stukje Watson Analytics. IBM heeft de gebruikersinterface omgetoverd tot een nieuwe chique look waarbinnen je drie zaken kan toevoegen:

 • Model maken (Model Module).
 • Report maken (Report Module).
 • Dashboard maken met behulp van Watson Analytics (Dashboard module).

De webinterface die we Cognos Connection noemen is gebruiksvriendelijker geworden en werkt voortaan op een mobile device, dezelfde als in de browser op je pc.

 

Model Module

Een model maken kan binnenkort ook online binnen het Cognos portaal met de Model Module. Via deze module kun je een model maken en direct gebruiken voor je rapportages. Framework Manager blijven we gebruiken voor het opzetten van de (geavanceerde) modellen door het BI team. De Model Module is natuurlijk ook perfect voor de Cognos users die gebruik willen maken van de geavanceerde SSBI-factiliteiten van Cognos!

 

Report Module

Deze module heet op dit moment nog Report Studio en wordt gebruikt voor het maken van rapportages. Met de nieuwe look and feel is het voor de eindgebruiker intuïtiever gemaakt om wat aan het rapport te wijzigen of toe te voegen. Voorheen werd je als gebruiker overladen door de grote hoeveelheden instellingen en knoppen, waar je nu alleen nog maar de relevante instellingen te zien krijgt.

 

CA1

Dashboard Module / Watson Analytics

Om een dashboard te kunnen bouwen werd je als gebruiker tot nu toe naar een iets gebruiksvriendelijkere studio dan Report Studio geleid, maar dashboards bouwen bleef een uitdaging. Met de nieuwe module hoef je alleen maar een item naar het werkgebied van Cognos te slepen et voilà, de informatie wordt getoond.

Binnen Cognos Analytics wordt het ook eenvoudiger om losse excel documenten up te loaden en te gebruiken in de rapportages. Verder wordt het mogelijk om de rapportages die je vaak bekijkt onder je favorieten te zetten zodat je ze in een overzicht beschikbaar hebt. Deze functionaliteit heet Notifications.

Een hoop goed nieuws dus van het Cognos front! Er gaat veel veranderen, maar gelukkig zorgt IBM er voor dat uw huidige rapportage- en BI-omgeving goed overeind blijft. Houd onze site in de gaten voor meer berichten. Wij volgen alles op de voet voor u!

 

Opinie – Self Service BI

Website001Self Service is een van de snelst groeiende trends. Kijk maar eens naar ons dagelijks leven waarin we met de zelfscan de boodschappen doen in de supermarkt of hoeveel bankzaken we met de app op onze mobile devices kunnen regelen. Ook luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden transformeren in servicepleinen waar we volledig geautomatiseerd zelf onze koffers kunnen inchecken of met ons paspoort en ticket door de geautomatiseerde zelfscan douane kunnen gaan.

Het zal voor de relaties van Impact geen nieuws zijn dat IBM Cognos een krachtige Business Intelligence (BI) tool is voor het maken van standaardrapportages en dashboards. Wij implementeren bijvoorbeeld quick start rapportagesets die onze klanten informatie verschaffen over zeer veel vraagstukken die in de organisatie leven. Dat IBM Cognos ook zeer geschikt is voor Self Service Business Intelligence (SSBI) was tot voor kort echter minder bekend. Wij zien een sterke groei en ontwikkeling in Self Service tools als Workspace, Workspace Advanced en Mobile, die nu al in onze vertrouwde BI-omgeving beschikbaar zijn. Uiteraard volgt Impact de ontwikkelingen op de voet en wij verwachten de komende tijd veel op het gebied van SSBI binnen Cognos.

Website002Wat is SSBI eigenlijk en waarom is het zo actueel?

Self Service BI biedt gevorderde gebruikers (zoals controllers, management- en bedrijfsadviseurs en planners) geavanceerde mogelijkheden om snel en flexibel zelf dynamische, interactieve rapporten en dashboards te realiseren. Ook bij IBM Cognos zien we op dit gebied de technologische mogelijkheden razendsnel evolueren. Geavanceerde gebruikers krijgen via SSBI direct toegang tot data en worden gefaciliteerd om eigen analyses en rapportages te ontwikkelen en te gebruiken zonder hands on ondersteuning van experts. Wie wil dit nou niet?

 

De technologische ontwikkelingen en vernieuwingen binnen IBM Cognos geven een enorme impuls aan de mogelijkheden om antwoord te krijgen op meer specifieke en incidentele informatievragen.

Het is tijd om mee te gaan met deze technologische ontwikkelingen, maar voor een succesvolle toepassing ervan is een goede voorbereiding essentieel.

Breng scherp in kaart voor wie SSBI toegevoegde waarde heeft

SSBI is niet geschikt voor gebruikers die voldoende hebben aan de bestaande (ready-to-consume) rapportages. Het is daarentegen zeer geschikt voor medewerkers die flexibel willen zijn en die – los van de bestaande Cognos rapportages – veel incidentele informatievragen hebben. Identificeer deze groep en stel SSBI alleen voor hen beschikbaar.

Train gebruikers en beheerdersWebsite004

Vaak wordt gedacht dat self service software ook ‘Self-Explaining’ is en training overbodig maakt. Goede tools alléén zijn echter niet voldoende; de eindgebruiker moet leren om de beschikbare tools te hanteren, liefst gebruikmakend van ‘zijn eigen data’ in zijn eigen omgeving. Denk hierbij aan trainingen in Workspace, Workspace Advanced en Mobile.

Maak data geschikt voor SSBI en zorg dat de opbouw ervan inzichtelijk is

Naast het opleiden van de SSBI gebruiker, heeft het expert BI-team een taak in het voorbereiden van de ruwe data voor het gebruik in SSBI. Het is bovendien belangrijk dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe data is opgebouwd: de gebruiker moet onder andere weten hoe de data is verzameld, uit welke bronnen deze komt, wat de data-elementen betekenen en hoe vaak gegevens worden bijgewerkt. Op deze manier zal de gebruiker de data op de gewenste manier gebruiken en verkleint de kans dat foutieve informatie gegenereerd wordt.

Datakwaliteit nog belangrijker

Organisaties die SSBI gaan faciliteren, moeten nog alerter zijn op de kwaliteit van de gebruikte data. Sterker nog: het belang van kwalitatief hoogwaardige data, neemt bij gebruik van SSBI verder toe. Let op: datakwaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het management van een organisatie, de gebruikers en het BI expert team. Slechts een gezamenlijk gedragen aanpak om datakwaliteit te verbeteren c.q. op een hoog niveau te houden, leidt tot succes.

Websiteduikindata

 

SSBI betekent nog steeds een belangrijke rol voor het expert BI-team!

SSBI is geen ‘plug-and-play’ maar vereist planning en voorbereiding voordat eindgebruikers hun vraagstukken kunnen beantwoorden. De experts moeten zorgen voor het voorbereiden van de data en voor het faciliteren van een model dat begrijpelijk en werkbaar is voor de gebruiker. Daarnaast zal het BI-team de generieke en de complexe rapportagewensen blijven behandelen.

Succes van een goede tool is afhankelijk van een goede fundering


Website003De BI-tool lost niet alle data- en rapportageproblemen op. Als een project faalt, wordt vaak de schuld gelegd bij de gebruikte tool. Je kunt BI vergelijken met het bouwen van een huis. De kwaliteit van de verschillende onderdelen kan nog zo goed en degelijk zijn, wanneer het huis gebouwd wordt op een zwakke fundering dan zal het toch niet lang stand houden. Zorg daarom in de SSBI-omgeving voor een goede fundering. Een goede tool in combinatie met kwalitatief zwakke data of processen leidt zelden tot een succes!

 

SSBI is een waardevolle toepassing die een grote rol kan spelen bij het nemen van de juiste beslissingen in de organisatie, maar de implementatie ervan moet niet worden onderschat en behelst meer dan een goede opleiding. De tooling van Cognos is er klaar voor, u ook?

 

Linda Tuerlings, Consultant BI bij Impact Information Management B.V.

 

 

Cognos Update seminar november zeer goed bezocht!

Ons Cognos Update seminar van 12 november jl. was een groot succes. Voor het eerst mochten wij meer dan 100 bezoekers verwelkomen, voor ons een bewijs dat we de juiste snaar getroffen hebben met deze seminars, die beogen om u bij te praten over interessante ontwikkelingen op ons werkterrein. Tegelijkertijd willen wij u een gezellige netwerkmiddag bezorgen. Dat laatste is ook zeker gelukt waarbij de aard en uitstraling van de door ons gekozen locatie zeker mee geholpen zal hebben. Het Spoorwegmuseum in Utrecht bleek een toplocatie die – ondanks de kwaliteit van de stoelen … – door iedereen zeer gewaardeerd werd!

Vanuit verschillende invalshoeken gingen wij in op actuele bouwstenen en dimensies van uw informatievoorziening. Onder de presentatoren waren ook sprekers van twee externe organisaties, Nico Klavers en Martin Hoogerkamp van de gemeente Emmen en Leon Engels van Peel 6.1.

Managementinformatie als centraal stuurmiddel in een nieuwe organisatie – Klantcase Peel 6.1

LeoFJK04540-Editn Engels trapte de middag af. In de jonge organisatie Peel 6.1 werken zes Peelgemeenten in één regio samen om nieuwe taken op te pakken en vorm te geven, waarbij de grootste prioriteit ligt ​op het gebied van de Wmo en de Jeugdzorg. ​Leon Engels is als Implementatiecoördinator Sociaal Domein verantwoordelijk voor een breed takenpakket waaronder informatievoorziening, monitoring en managementinformatie. Leon schetste in zijn presentatie een beeld van relevante aspecten van de organisatieontwikkeling van Peel 6.1​ en van de belangrijke plek die informatievoorziening en managementinformatie in nemen in de bedrijfsvoering. Peel 6.1 en de deelnemende gemeenten hebben sterke behoefte aan informatie over de resultaten die bij de Wmo, Jeugdzorg en BMS gerealiseerd worden. Het monitoren van deze resultaten is van belang voor de beleidsvorming en -evaluatie, de verantwoording en bewaking van de financiën, het nakomen van contractafspraken door derden etc. Leon ging in zijn bijdrage ook in op de achtergrond van de informatievragen, de projectmatige aanpak waarvoor gekozen is bij de realisatie van rapportages en monitors en uiteraard op de bereikte resultaten.

 

 

BI-Projectuitvoering in het Sociaal Domein – Een praktische aanpak met garantie op succes

Henny Janssen, BI Consultant van Impact, nam het stokje van Leon over.

Projecten die moeten resulteren in managementinformatie en monitoringfaciliteiten in het Sociaal Domein kennen hun eigen complexiteit. De materie is van nature reeds ingewikkeld en veelomvattend. Daar komt bij dat de veranderingen die in dit domein hebben plaatsgevonden en de komende jaren nog zullen plaatsvinden voor extreme dynamiek zorgen. Door de decentralisaties heeft het takenpakket van de gemeente zich in zeer hoog tempo uitgebreid en zijn de financiële risico’s en politieke belangen verder toegenomen. Hierdoor is de vraag naar informatie exponentieel FJK04623toegenomen.

Hoe pakt u een BI-project in dit complexe werkveld aan? Hoe zorgt u ervoor dat uw informatievoorziening niet verzandt in ellenlange analyses, onvoldoende datakwaliteit en onduidelijke doelstellingen?

Henny Janssen presenteerde vanuit zijn grote ervaring in het Sociaal Domein een praktische aanpak die leidt tot concrete resultaten. Onderwerpen die onder andere aan de orde kwamen:

 • Analyse van de informatievraag.
 • Klein beginnen, groot denken.
 • Nut en noodzaak van doelen, targets en besturingsmodellen.
 • Het belang van datakwaliteit.
 • Hoe kunnen lokale overheden profiteren van elkaars inspanningen en ervaring?

 

Als je niet weet waar je bent, weet je ook niet waar je naar toe gaat – Klantcase gemeente Emmen

Na de pauze waarin bezoekers het Spoorwegmuseum konden verkennen, kregen Nico Klavers en Martin Hoogerkamp het woord. Beiden zijn Adviseur Bedrijfsvoering bij de afdeling Participatie van de gemeente Emmen. Deze afdeling is voor Impact een modelklant. Enkele citaten van beide heren: “Zonder goede managementinformatie ben je stuurloos.” “We werken niet zomaar met wat kengetallen, maar met aan doelen gekoppelde prestatie-indicatoren waarmee je daadwerkelijk kunt sturen.” “Door professioneel gebruik van informatie wordt de organisatie steeds transparanter en daardoor stuurbaar en efficiënter.” Nico en Martin deelden in hun originele presentatie de door hen bereikte resultaten waarbij zij ook ingingen op besturingsmodellen, de juiste hantering van KPI’s, werkzame aanpakken en nog veel meer zaken die kunnen bijdragen aan betere voorspel- en controleerbaarheid van organisaties.

 

 

Self Service BI – Begin nu! Maar met beleid . . .

FJK04530We sloten de middag af met een presentatie over Self Service BI door Arjan Don, BI Consultant van Impact. Self Service BI biedt geavanceerde gebruikers (zoals controllers, management- en bedrijfsadviseurs en planners) geavanceerde mogelijkheden om snel en flexibel zelf dynamische, interactieve rapporten en dashboards te realiseren. Met Cognos stelt IBM daartoe steeds meer faciliteiten beschikbaar, waarbij de technologische mogelijkheden razendsnel evolueren.

Dat is goed nieuws. Maar het is wel zaak om vooraf goed na te denken over zaken als security, privacywetgeving, consistentie en betrouwbaarheid van informatie. Arjan ging in zijn presentatie niet alleen in op de mooie Self Service BI faciliteiten binnen Cognos, maar liet ook zijn licht schijnen over toepasbaarheid en beheersbaarheid. Zodat u doordacht kunt profiteren van het nieuwe zonder de goede kanten van het bestaande los te laten!

Gedurende de middag was er voldoende gelegenheid om te netwerken en om h et museum te verkennen. Uit de eerste evaluaties die inmiddels binnen zijn en geanalyseerd, blijkt het grote enthousiasme over de locatie, los van verschillende opmerkingen over de kwaliteit van de stoelen. De reacties op het programma zijn over het algemeen positief, waarbij de ene presentatie hogere cijfers scoort dan de andere. Voor de geïnteresseerden in techniek: u kunt gerust zijn. In ons volgende seminar zal de techniek weer een meer prominente plek krijgen, al is het alleen al vanuit het perspectief van de komende introductie van Cognos Analytics!

 

Wij hopen iedereen weer te mogen begroeten in april 2016!

 

 

 

Continue doorontwikkeling Cognos : goed nieuws!

Vrijdag 25 september jl. heeft IBM aan een select gezelschap business partners in Nederland een sneak preview gepresenteerd van de nieuwste versie van IBM Cognos. Deze versie ziet er veelbelovend uit. Inhoudelijk kunnen wij nog geen verdere informatie verspreiden, maar u kunt van ons aannemen dat deze nieuwe release van Cognos zal bevestigen dat de ontwikkelingen in BI snel gaan en dat IBM zijn koploperspositie verder zal verstevigen. Speerpunten daarbij: gebruikersgemak en Self service BI! 
 
Zodra de nieuwe versie van Cognos in Beta versie beschikbaar komt, zullen wij deze uiteraard uitgebreid gaan testen. Vanaf dat moment zullen wij u ook verder informeren zodat u tijdig op de hoogte bent van veranderingen en nieuwe mogelijkheden.
 
Wij zijn enthousiast en wij hopen dat u dat binnenkort ook zult zijn. Houd onze site goed in de gaten!

Impact Suite 2015 nu beschikbaar!

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft Impact in de afgelopen tijd de nodige effort gestoken in het uitdenken, realiseren en testen van de nieuwste release van de Impact Suite, de Impact Suite 2015.

Deze release, die door Jeroen de Graaff gedemonstreerd is op ons Cognos Update Seminar op 16 april jl. in Utrecht, is inmiddels volledig klaar voor productie!

Nog even om uw herinnering op te frissen de verbeteringen in deze versie:

 • Error highlighting bij defecte rapporten.
 • Extra informatie, bijvoorbeeld bij drillthroughs in een rapport.
 • Verbeterde objectselectie.
 • Performance overzichten.

Bovendien bevat de Impact Suite 2015 veel nieuwe features, zoals:

 • Herstellen van gebroken snelkoppelingen en report views.
 • Omhangen van drillthroughs aan andere rapporten c.q. herstellen van defecte drillthroughs.
 • Mogelijkheid om de getoonde informatie direct naar XML te exporteren.
 • Replicatie van folders, inclusief inhoud naar snelkoppelingen.
 • User cloning.

Omdat wij constateerden dat de Impact Suite niet altijd werd ingezet in lijn met de IP-rechten van Impact en de door de gebruikers aangekochte licentie, is de Impact Suite vanaf deze versie e-mail domeingebonden.

Impact Suite gebruikers kunnen de Impact Suite 2015 nu zelf ook gaan inzetten. Indien u dit wilt, kunt u mailen met Jeroen de Graaff (jeroen.de.graaff@impact-im.nl). Hij zal de Impact Suite 2015 dan aan u beschikbaar stellen en een licentiesleutel voor u aanmaken.

Geïnteresseerden die de Impact Suite nog niet gebruiken bij het beheren van Cognos, maar dit wel overwegen, kunnen contact opnemen met Jeroen of met Bart Visser (bart.visser@impact-im.nl).

Impact digitaliseert het A3 werkblad van het INK-managementmodel met Cognos!

Overheidsorganisaties streven naar continue verbetering van dienstverlening en efficiënter en doelgerichter gebruik van middelen. Een goede balans tussen de verschillende belangen van burgers, bedrijven en ketenpartners enerzijds, en medewerkers en bestuurders van de organisatie anderzijds, is hierin belangrijk. Daarnaast speelt de goede verhouding tussen ingezette middelen en behaalde resultaten een steeds belangrijkere rol.

De mate waarin een organisatie haar doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau in beeld heeft en bewaakt, bepaalt in hoeverre zij in staat is om de kwaliteit van haar dienstverlening te waarborgen, indien nodig te verbeteren en aan te passen aan steeds sneller veranderende omstandigheden. Een ‘must’ en een kans in de huidige tijd van digitalisering en toenemende eisen en wensen van burgers en bedrijven.

Voor het effectief sturen op verbetering en succescolle verandering maken veel publieke en non-profitorganisaties gebruik van het INK-managementmodel en de op dit model gebaseerde A3 methodiek.

 

Heeft uw organisatie voldoende focus?

Een essentieel element van het INK-managementmodel is de samenhang tussen visie en resultaten, vastgelegd op het A3 werkblad, dat fungeert als leidraad voor de organisatie. In de huidige situatie worstelen veel organisaties echter met de doorvertaling hiervan naar de verschillende afdelingen en ontbreekt een goede en eenduidige vastlegging van de concerndoelstelling en de daarvan afgeleide doelen op tactisch en operationeel niveau. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van Office toepassingen: met behulp van Word en Excel worden planningen opgesteld en de voortgang op deze planning bijgehouden. Laagdrempeligheid en bekendheid bij gebruikers liggen meestal ten grondslag aan deze keuze.

Het ongewenste gevolg van een dergelijke manier van werken is echter een groot aantal subadministraties en versnipperde informatie. Daarnaast is deze werkwijze, ondanks inspanningen om tot een eenduidig format te komen, omslachtig en onvoldoende gestructureerd. De samenhang tussen visie en resultaten en de plannen op de verschillende niveaus binnen de organisatie, dreigt zo verloren te gaan en hiermee de kracht van het INK-model. Kortom, u loopt het risico de focus kwijt te raken. Samengevat:

 • Het gebruik van Word en Excel werkt het ontstaan van subadministraties in de hand, waardoor integrale rapportage en bewaking op de voortgang onnodig omslachtig is.
 • Er is weinig zicht op de samenhang tussen plannen op de verschillende niveaus binnen de organisatie.
 • De samenhang tussen de verschillende doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau is onvoldoende gewaarborgd.

Door een eenduidige en centrale vastlegging van concern-, afdelings- en teamplannen is een organisatie beter in staat om te sturen. Dit betekent vooruitgang in de kwaliteit van de opgestelde plannen en een algehele verbetering van Planning & Control als sturingsinstrument.

Het op de verschillende organisatieniveaus beschikbaar stellen van één informatiebron voorkomt misverstanden en vergroot uw focus. Hierdoor zal indirect ook de dienstverlening verbeteren en kunnen de belangen van medewerkers en ketenpartners, klanten en bestuurders beter worden behartigd. De organisatie komt voelbaar ‘in control’.

 

Impact Smart Vision realiseert meer focus en control

Gebaseerd op het INK-managementmodel heeft Impact Information Management een toepassing ontwikkeld die het formuleren en bewaken van missie, visie en doelstellingen faciliteert. Impact maakt daarbij gebruik van IBM Cognos en Apparo Fast Edit en integreert belangrijke informatie daar waar het volgens Impact hoort: rechtstreeks binnen het bestaande managementinformatie systeem. In het A3 werkblad werken managers en teamleiders de geformuleerde concerndoelstellingen uit naar activiteiten en de te behalen resultaten op afdelings- en teamniveau. Elke doelstelling is daarbij gekoppeld aan een resultaatsgebied en elke activiteit aan een organisatorisch aandachtsgebied.

Door de bekendheid met het interface van IBM Cognos is Impact Smart Vision snel en eenvoudig te implementeren en in beheer te nemen. Bovendien kunnen uw bestaande Cognos rapportages worden geïntegreerd als meetinstrument voor kritieke succesfactoren. Door de integratie van uw (reeds bestaande) Cognos rapportages in het A3 werkblad creëert u de samenhang waarop het INK-managementmodel gebaseerd is.

Impact Smart Vision beschikt naast een eenvoudig gebruikersinterface voor de invoer van plannen, doelstellingen en activiteiten tevens over een dashboard voor monitoring van de voortgang van doelstellingen en activiteiten. Hierdoor kunnen directie, managers en teamleiders makkelijk focus houden op actuele plannen van de eigen afdeling en onderliggende organisatie-eenheden. Op die manier kunt u daarnaast voortdurend verifiëren of doelstellingen op een lager organisatieniveau aansluiten bij het grotere concernbelang.

Cognos update seminar op 12 november 2015

Wij zijn er blij mee en bijzonder trots op dat wij deze middag kunnen organiseren in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Deze unieke locatie is uitstekend per trein en eigen vervoer bereikbaar.

Op deze middag gaan wij weer 04 - Spoor - kleinvanuit verschillende invalshoeken in op actuele aspecten van uw informatievoorziening, waarin oplossingen gerealiseerd met de Cognos technologie van IBM centraal zullen staan. We presenteren zowel vanuit de techniek, als vanuit functioneel en inhoudelijk perspectief. Uiteraard zullen ook externe sprekers van lokale overheden hun ervaringen met u delen.

Omdat wij ons deze keer op een zeldzame locatie bevinden, zal het programma iets anders van karakter en samenstelling zijn dan u gewend bent. Wij willen u in de lange pauze in de gelegenheid stellen om zelf het museum te verkennen. Wij zullen daarvoor ruim de tijd nemen (1 uur). Uiteraard zult u van ons ook de noodzakelijke toegangskaarten voor het museum ontvangen.

 

Foto voorkant SpoorwegmuseumWij verwachten u ergens tussen 12.00 en 12.45 uur en wij ronden ongeveer rond 16.00 uur het programma af. Hierna nodigen wij u uiteraard uit voor een drankje en een hapje tot ongeveer 17.00 uur.

Begin oktober staat het volledige programma vast. Wij zullen u daarover op dat moment informeren. Wilt u zich nu al inschrijven, dan kan dat door hier op Welkom te klikken.

 
Impact is een Cognos kenniscentrum. Impact is de belangrijkste partner van Nederlandse lokale overheden bij het realiseren van kwalitatief hoogwaardige managementinformatie. Wij werken voor meer dan 200 gemeenten, waterschappen, provincies en organisaties die gelieerd zijn aan lokale overheden.

Locatie en gratis deelname
VoFoto treinenor meer informatie over het Spoorwegmuseum zie www.spoorwegmuseum.nl. Het museum is bereikbaar per trein (eenmaal per uur vanuit Utrecht CS) en eigen vervoer (parkeren voor de deur, u krijgt van Impact een uitrijkaart). Deelname aan ons seminar is gratis. Uiteraard kunt u ook een collega inschrijven.

Reserveer donderdag 12 november dus vast in uw agenda!

 

 

logotype doorzichting2011

Boeiend Cognos Update Seminar op 16 april jl. in Utrecht!

Impact organiseerde op 16 april jl. zijn voorjaars Cognos Update Seminar voor lokale overheden in het Muntgebouw in Utrecht.

Op deze middag gingen wij vanuit verschillende invalshoeken in op actuele bouwstenen en dimensies van de informatievoorziening van lokale overheden. Onder de presentatoren waren ook twee externe sprekers, Ronny Bruinsma van de gemeente Emmen en Vincent Latre van Apparo, die graag hun ervaringen deelden met de aanwezigen.

 

Monitor Facilitair Servicemanagement – Klantcase gemeente Emmen

Binnen de gemeente Emmen wordt de software van Planon gebruikt ter ondersteuning van de facilitaire processen en voor het vastleggen van facilitaire informatie. De gemeente streeft er naar om de klantgeoriënteerde processen efficiënter te laten verlopen en de facilitaire processen te optimaliseren. Ronny Bruinsma, Senior medewerker Managementinformatie bij de gemeente Emmen, ging in zijn presentatie in op de vraag hoe Emmen het facilitair management heeft georganiseerd, welke informatievragen er leven binnen zijn organisatie op dit terrein en hoe zij in samenwerking met Impact, Cognos hebben ingezet om tot monitoring en de gewenste managementinformatie te komen.

 

Impact Suite 2015 – Sneak preview

Op ons seminar hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aanwezigen een sneak preview te geven van de nieuwe release van de Impact Suite. De Impact Suite is een set van Cognos management tools die inmiddels door bijna 50 lokale overheidsorganisaties gebruikt wordt. Bij veel van onze relaties leidt het gebruik van de Impact Suite tot een tijdsbesparing van 50% of meer op het beheren van de Cognos omgeving.

Jeroen de Graaff gaf informatie ‘direct vanuit de labs’. In de nieuwe release van de Impact Suite vindt u onder andere de volgende functionaliteiten die op ons seminar nader werden toegelicht en gedemonstreerd:

 • Het clonen van gebruikers.
 • Extra informatie bij het browsen van de Public Folders.
 • Error highlighting.
 • Een verbeterde performance bij het genereren van real time overzichten.
 • Het bulksgewijs omhangen/repareren van shortcuts en reportviews.

 

Apparo Fast Edit – Een introductie

Na de pauze verzorgde Vincent Latre van Apparo, die de verhinderde Rainer Kopp verving, een introductie van het product Apparo Fast Edit. Apparo Fast Edit is een webbased applicatie die gebruikers de mogelijkheid biedt om op een eenvoudige manier eigen data of teksten toe te voegen aan bestaande Cognos rapportages. Apparo Fast Edit integreert naadloos met iedere Cognos omgeving. Databewerking kunt u plannen met behulp van ingebouwde workflow functionaliteit en alle bewerkingen worden vastgelegd in een audit trail en zijn volledig traceerbaar. Vincent Latre kweet zich met verve van zijn taak. Bovendien sprak zijn Vlaamse ‘down to earth’ benadering, de meeste aanwezigen zeer aan.

 

Apparo Fast Edit – Een concrete toepassing op de A3 methodiek; naar jaarplannen met meer focus en bezieling en minder papier

Bij het managen van de continue organisatieveranderingen waar lokale overheden voor staan, wordt steeds vaker de A3 methodiek (gebaseerd op het INK-managementmodel) toegepast. Deze methode helpt om focus te houden op afdelings- en teamdoelstellingen die afgeleid zijn van de visie en strategie van de organisatie. Stephan Griesch van Impact demonstreerde hoe Apparo Fast Edit in combinatie met Cognos u op geavanceerde wijze kan faciliteren bij het werken met de A3 methodiek. Zijn aanpak stelt u in staat om de realisatie van uw organisatie-, afdelings- en teamdoelstellingen en de daarmee samenhangende acties, te registeren, beheren en monitoren op een interactieve en efficiënte manier.

Samenvattend: het was een erg interessante en inhoudelijke middag. De sfeer was ook uitstekend, wat zich onder andere uitte in een druk bezochte borrel na afloop van het seminar. De evaluaties na afloop bevestigen ons ook in ons beeld dat onze Cognos Update Seminars aanslaan en voorzien in een behoefte. Op naar november aanstaande, u hoort weer van ons!

Release Cognos 10.2.1 Fix Pack 6

IBM heeft op 10 maart jl. Fix Pack 6 uitgebracht voor Cognos 10.2.1. In deze release is een groot aantal bugs opgelost. Bovendien komt IBM in dit Fix Pack met een stabiel nieuw feature dat het mogelijk maakt om pagina’s als tabblad weer te geven (zie de illustratie hier onder). Dit feature was reeds geïntroduceerd in Fix Pack 4, maar werkte tot de release van Fix Pack 6 niet naar behoren bij weergave in PDF.

Nieuws_10.2.1-FP6 01

Pagina’s als tabs afbeelden

Dit feature stelt u in staat om een rapport dat uit meerdere pagina’s bestaat in Cognos Connection weer te geven als tabs. Gebruikers hoeven dan niet meer met behulp van pagina omlaag/omhoog naar de verschillende pagina’s te navigeren, maar kunnen direct naar de gewenste pagina gaan. Voor een overzicht van de te volgen handelingen om van dit feauture gebruik te kunnen maken, lees de laatste paragraaf van dit bericht onder ‘Procedure Meerdere pagina’s weergeven als tabblad’. Voor meer informatie over de opgeloste fixes ga naar onze Cognos Bibliotheek.

Voor een upgrade naar de nieuwe Fix Pack on site, brengen wij minimaal een halve dag in rekening. De upgrade naar de nieuwe Fix Pack kan ook remote worden uitgevoerd, dan verrekenen wij exact het aantal benodigde uren.

Houdt u er alstublieft wel rekening mee dat de servers herstart moeten worden.

Indien u inderdaad de stap wilt zetten naar Cognos 10.2.1 Fix Pack 6, vragen wij u om uw verzoek om support aan ons door te geven. Dat kan eenvoudig door een mail te sturen aan Bart Visser (bart.visser@impact-im.nl) of ​aan Jeroen de Graaff​ (jeroen.de.graaff@impact-im.nl). Wij zullen dan zo spoedig mogelijk in overleg met u een afspraak inplannen.

 

Procedure Meerdere pagina’s weergeven als tabblad

driehoe-200Voeg aan een rapport één of meerdere pagina’s toe

Nieuws_10.2.1-FP6 02

 

 

 

 

 

 

Klik op “Pagina omlaag”

 

Nieuws_10.2.1-FP6 03

 

 

 

 

 

 

 

 

driehoe-200Open de Paginaverkenner

Nieuws_10.2.1-FP6 04

 

 

 


De pagina’s worden alsboven getoond

 

driehoe-200Ga naar Bestand –> Eigenschappen rapport

 • Nieuws_10.2.1-FP6 05

 

 

 

 

 

 
Wijzig de optie “Pagina’s als tabs afbeelden” in “Linksboven”
driehoe-200Open de Paginaverkenner

Nieuws_10.2.1-FP6 06

 

 

 Zoals u ziet zijn de icoontjes gewijzigd in tabs.

driehoe-200Voer het rapport uit

Nieuws_10.2.1-FP6 07

 

 

 

 

 

 

 Zoals u ziet wordt de opties “Pagina omlaag” en “Pagina omhoog” niet langer getoond.

 

Uitdagingen voor de gemeentelijke bedrijfsvoering: bezoek ons Seminar op 16 april!

Planning & Control – Het hart van de gemeentelijke bedrijfsvoering

De verantwoordingsplicht voor gemeenten is de afgelopen jaren sterk gegroeid, onder andere door overheveling van taken van de Rijksoverheid naar lokale overheden. Naar verwachting zal deze trend de komende jaren alleen maar verder toenemen.

De noodzakelijke transformatie richting regiegemeente betekent meer activiteiten met derde partijen, vaak in ketens van meerdere partners. Niet alles wordt meer in eigen huis uitgevoerd, met als gevolg minder grip en minder overzicht.

De verdere decentralisatie van overheidstaken in combinatie met krimpende budgetten maakt dat gemeenten met beperkte middelen steeds complexere vraagstukken moeten oplossen. De functie van Planning & Control is hierin cruciaal: nauwkeurig plannen, begroten en voorspellen, teneinde helder te kunnen rapporteren over de bereikte maatschappelijke effecten. Bestuurders en managers willen de regie in eigen handen houden en geen risico’s lopen met een ‘houtje-touwtje’ verantwoordingsproces.

Optimaliseren Planning & Control betekent creëren van betrokkenheid

Het is van groot belang om het planning en verantwoordingsproces goed te ondersteunen. Doordat het huidige proces vaak tijds- en arbeidsintensief is, waardoor sprake is van inefficiëntie en gebrek aan overzicht, haken medewerkers vaak letterlijk af. Het verbeteren van het Planning & Control instrumentarium zal  rechtstreeks leiden tot een grotere betrokkenheid van de gehele organisatie.

Wellicht zit u nog midden in de werkzaamheden en de perikelen van de jaarrekening 2014? Wij  willen u graagalvast meenemen in de jaarrekening van de toekomst. Zou het niet veel makkelijker zijn als u kon samenwerken in slechts één gecontroleerde omgeving, waarbij u zicht heeft op de verschillende versies en de wijzigingen binnen de verschillende documenten? Een verantwoordingsdocument met consistente cijfers in het complete document. Een efficiënt proces staat voor ons gelijk aan het hebben van controle over het gehele verantwoordingsproces. IBM Cognos Disclosure Management kan u hierbij ondersteunen. Meer weten? Wij komen graag bij u langs om een demo te geven op locatie. Maar u kunt ook ons Cognos Update Seminar in Utrecht bezoeken op 16 april aanstaande. Wij zullen dan CDM uitgebreid demonstreren en bespreken aan een van onze praattafels. Wij zien uit naar uw komst !

Nieuws_CDM