Cognos in combinatie met Oracle 12c release 2 (12.2)

Organisaties die Cognos gebruiken en over willen stappen naar Oracle 12c release 2 (ook wel Oracle 12.2 genaamd) hebben een aantal mogelijkheden. Om u te helpen bij uw overwegingen, treft u hieronder een uiteenzetting van de verschillende opties en laten wij u zien wat de consequenties hiervan zijn. Overigens dient opgemerkt te worden dat Oracle eerder heeft aangekondigd dat zij de extended support op Oracle 11.2 zonder meerkosten heeft verlengd tot en met 31 december 2018. Daarom zien wij op dit moment in principe geen dringende reden om op korte termijn over te stappen naar Oracle 12.2.

Mogelijkheid 1: upgrade naar Cognos 10.2.2 FP8
De eerste mogelijkheid betreft een upgrade naar Cognos 10.2.2 met FP8 die relatief eenvoudig en snel uit te voeren is. Deze versie van Cognos ondersteunt Oracle 12.2. Een upgrade van Cognos 10.1.x of 10.2.1 naar 10.2.2 FP8 kan door Impact in één dag (per server) uitgevoerd worden. Hierbij dient echter een kanttekening gemaakt te worden. Voor de Cognos content store (dit is de interne database die Cognos nodig heeft), wordt geen ondersteuning geboden als deze draait op Oracle 12.2. Rapportage databases (dit zijn de databases waar Cognos over rapporteert zoals bijvoorbeeld Decade) die overgezet zijn naar Oracle 12.2, worden wel ondersteund. Indien gewenst, bestaat er een aantal database alternatieven voor de Cognos content store:

1. De Cognos content store wordt op een niet-Oracle database systeem geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld SQL Server, DB2, Sybase of een andere database die door IBM ondersteund wordt. Voor een overzicht van de ondersteunde databases voor de Cognos content store databases zie: Cognos Supported Environments, paragraaf Content Servers.

2. De Cognos content store blijft op dezelfde database als die van de vorige Cognos versie.

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat er binnen een organisatie meerdere databases in gebruik zijn, waardoor men mogelijkerwijs al beschikt over bijvoorbeeld SQL Server. Indien dat het geval is, wordt de upgrade naar Cognos 10.2.2 FP8 vergemakkelijkt. Tijdens de upgrade werkzaamheden kan Impact hier rekening mee houden en ervoor zorgen dat de Cognos content store op deze database geïnstalleerd wordt.

Mogelijkheid 2: migratie naar Cognos Analytics 11
De tweede mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van Oracle 12.2 in combinatie met Cognos, is het uitvoeren van de migratie naar de meest recente versie van Cognos Analytics, te weten versie 11.0.7. Deze mogelijkheid heeft de meest vergaande consequenties en vraagt de nodige inspanningen. Daarom adviseert Impact om de migratie van Cognos 10 naar Cognos Analytics 11 vanuit een goed en zorgvuldig voorbereide migratiestrategie aan te vliegen. Om u hierbij te ondersteunen heeft Impact de Cognos Analytics 11 Proeftuin en het Plan van Aanpak voor de migratie naar Cognos Analytics 11 ontwikkeld. Uiteraard heeft Impact ook een opleidingsprogramma ontwikkeld voor organisaties die reeds bekend zijn met Cognos 10 en die naar Cognos Analytics 11 willen migreren.

Vanwege de complexiteit en de benodigde inspanningen lijkt ons een (overhaaste) migratie vóór 2018 niet aan te bevelen. Indien u toch overweegt om de migratie naar Cognos Analytics 11 nu reeds uit te voeren, adviseert Impact om te migreren naar de meest recente versie 11.0.7.

De belangrijkste argumenten hiervoor zijn:

  • Onze testbevindingen laten veel betere resultaten zien bij versie 11.0.7 dan bij 11.0.6 of eerdere versies.
  • Versie 11.0.7 is functioneel rijker en heeft een gebruikersvriendelijkere en intuïtievere user interface dan voorgaande versies.
  • In versie 11.0.7 is een aantal storende en/of blokkerende fouten uit voorgaande versies opgelost.

Samenvattend: indien er goede redenen zijn om met Oracle 12.2 in combinatie met Cognos aan de slag te gaan, adviseert Impact om eerst een upgrade uit te voeren naar Cognos 10.2.2 met FP8 (eventueel met één van de database alternatieven voor de Cognos content store). In vervolg daarop kunt u vanuit de Cognos Analytics Proeftuin en op basis van een gedegen plan de migratie naar Cognos Analytics 11 voorbereiden, met als doel om begin 2018 over te gaan. Als er geen noodzaak is om nu reeds over te gaan op Oracle 12.2, dan kunt u vooralsnog op de huidige versie van Cognos blijven zitten en al uw aandacht richten op de migratie naar Cognos Analytics 11. Impact is u hierbij graag van dienst.

Hebt u nog vragen over dit onderwerp, aarzel dan niet en mail of bel met Ronald Spoor of Jeroen de Graaff van het Impact Technology Center.