Skip to content

Cognos Update Seminar 11 april 2019

Op 11 april 2019 hielden wij ons eerste Cognos Update Seminar van dit jaar. Na onze positieve ervaringen en op veler verzoek kwamen wij terug op een voor ons bekende locatie: de Stadsschouwburg in Utrecht, een inmiddels grondig gerestaureerd Rijksmonument, ontworpen door Willem Dudok.

Datawarehouse – Het fundament onder MensWerkGeld en het startpunt voor Predictive Analytics

Wij startten de middag met een frisse blik op het management van de bedrijfsvoering, planning & control en datawarehousing. Deze onderwerpen raken elkaar in onze dagelijkse praktijk nergens integraler dan in ons succesvolle bedrijfsvoeringsdashboard MensWerkGeld. Onze consultant Stephan Griesch ging in zijn presentatie in op het fundament van MensWerkGeld: een breed inzetbaar datawarehouse opgebouwd uit gestandaardiseerde componenten en toepasbaar voor een groot aantal van uw bedrijfsvoeringsapplicaties. Hoe zorgen we ervoor dat we de gegevens vanuit verschillende applicaties eenvoudig met elkaar kunnen combineren tot zinvolle sturingsinformatie voor het management van uw organisatie? En hoe garanderen we dat de dashboards en rapportages optimaal blijven performen?

Als kers op de taart toonde Stephan aan de hand van een eenvoudig maar zeer actueel voorbeeld hoe je met het datawarehouse als fundament kunt doorgroeien naar een vorm van Predictive Analytics: de prognose van personele lasten. Een functionele behoefte die bij tientallen van onze relaties hoog op de agenda staat.

Deze sessie was met name interessant voor HR en financieel management, beleidsmedewerkers en business analisten.

Cognos Analytics 11.1: de grote sprong voorwaarts!

Cognos Analytics ontwikkelt zich snel en positief. IBM zet een grote stap voorwaarts met release 11.1. In deze presentatie liet onze consultant Andrew de Jong de relevante highlights zien van 11.1, zowel om een globaal beeld te schetsen als om u te helpen bij het beoordelen of en wanneer een overstap naar deze release het overwegen waard is.

Centraal in Andrew’s presentatie stond de nieuwe interface van Reports: veel nieuwe, intelligente features maken het steeds eenvoudiger om tot accurate inzichten en kwalitatief hoogwaardige analyses te komen.

Interessante informatie voor met name Cognos ontwikkelaars en beheerders en beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de interne informatievoorziening.

Vastgoedbeheer bij de gemeente Enschede

De afdeling Vastgoedbedrijf van de gemeente Enschede vervult de eigenaarsrol van het (maatschappelijk) gemeentelijk vastgoed. Deze afdeling regelt het vastgoedbeheer en waakt over de kwaliteit van de gebouwen. De gemeente Enschede heeft ongeveer 130 gebouwen met een bruto vloeroppervlakte van bijna 200.000 vierkante meter in eigendom en meer dan 200 gerelateerde overeenkomsten in beheer. Vastgoedbedrijf Enschede maakt gebruikt van vastgoed- en facilitymanagement software van Planon.

De afdeling heeft in samenwerking met Impact IM een Cognos dashboard gerealiseerd gericht op de risico-inventarisatie van de vastgoedportefeuille. Hoe je hiermee meer grip op het beheer van je gemeentelijke vastgoed houdt en je inzichten kunt vergroten met betrekking tot bijvoorbeeld de verduurzaming van gebouwen, daar ging Marije Vaanhold, Vastgoedbeheerder in Enschede, direct na de pauze op in.

Deze presentatie was vooral interessant voor managers en beheerders werkzaam in het vakgebied van het gemeentelijk vastgoed, maar Marije sloeg ook een brug naar de planning & control cyclus en liet zien hoe de geprolongeerde contracten aansluiten bij de facturatie van Financiën.

Autoriseren 2.0 – Maak het u gemakkelijk met de Permissions Browser in de Impact Suite 2019

Jeroen de Graaff van Impact IM sloot ons seminar af. Hij presenteerde de nieuwste versie van de Impact Suite (Impact Suite 2019) en introduceerde de Permissions Browser. Hiermee kunt u op snelle en eenvoudige wijze objecten correct autoriseren. In een korte demo liep Jeroen door de nieuwe versie van de Impact Suite en legde hij de nadruk op de Permissions Browser en de eenvoud waarmee u van nu af aan mappen, databronnen en mogelijkheden kunt beveiligen.

Een kleine 80 van onze relaties werkt reeds met de Impact Suite. Na deze presentatie weten we het zeker: u volgt!

Samenvattend: een geslaagde middag op een aantrekkelijke locatie met een zeer interessant en compleet programma! Na afloop was de bar geopend en de meeste bezoekers bleven nog lang aanwezig om te netwerken met collega’s van gemeenten en andere lokale overheden en met consultants van Impact IM.

Ons volgende seminar zullen wij organiseren in november aanstaande. Houd uw mailbox aan het eind van de zomer in de gaten, dan vertellen wij u meer.

Tot binnenkort!