Skip to content

Dashboard Sociaal Domein

Presentatie door Stephan Griesch van Impact IM
tijdens het Cognos Update Webinar 9 december 2020

Stephan Griesch, werkzaam als Senior Business Consultant bij Impact IM, ging in zijn presentatie in op de uitbreiding van ons dashboard concept MensWerkGeld richting het Sociaal Domein.

Na inmiddels meer dan 30 succesvolle implementaties van ons dashboard voor de bedrijfsvoering van lokale overheidsorganisaties, zetten we nu koers naar de uitbreiding van dit concept richting het Sociaal Domein: een volgende stap naar een centraal gemeentelijk informatieportaal waarmee u concreet invulling geeft aan datagestuurd werken binnen uw organisatie!

In zijn presentatie ging Stephan onder andere in op de moderne architectuur van onze oplossing, die net als de andere componenten van ons concept MensWerkGeld gebaseerd is op een solide en modulair opgebouwd datawarehouse. Hij gaf een toelichting op de nu reeds beschikbare dashboards die zich met name richten op zorgstapeling (maatschappelijke effecten), werkprocessen (werkwijze en efficiency teams) en overige bedrijfsvoeringsaspecten binnen het Sociaal Domein.

Net als MensWerkGeld is het dashboard Sociaal Domein een groeimodel. U kunt nu instappen en gebruikmaken van de reeds beschikbare componenten. Vervolgens lift u in uw eigen tempo mee op de uitbreiding van dit concept. Doordat het datafundament van onze oplossing robuust en betrouwbaar is maar tegelijkertijd ook flexibiliteit biedt, kunt u dashboards ook naar specifieke behoefte op maat (laten) maken. Uiteraard kunt u op basis van onze bouwstenen ook ad hoc analyses en data verkenning doen, gebruikmakend van de dashboardmodule van Cognos Analytics 11.1.7.

Kijk deze presentatie terug: