Skip to content

Henri Hamer volgt Bart Visser op

als directeur van Impact IM

Per 1 april aanstaande zal Henri Hamer (45 jaar) Bart Visser opvolgen als directeur van Impact IM. Henri werkt sinds 2003 in de ICT wereld in verschillende functies. In 2009 stond hij mede aan de basis van de start van Moxx, een bedrijf dat zich richtte op mobiele ICT en managed services voor retail bedrijven. Vanaf 2017 is hij actief betrokken geweest bij de integratie van Moxx binnen Diebold Nixdorf. Bij Moxx heeft Henri veel ervaring opgedaan met het structureren en ontginnen van data en met het complexe proces van het omvormen van data tot informatie. Informatie die leidt tot juiste inzichten op basis waarvan doordachte besluiten kunnen worden genomen.

Rijk aan data

Henri heeft veel zin in zijn nieuwe klus: “Lokale overheden zijn rijk aan data maar het transformeren van data tot informatie is bewerkelijk door de complexiteit van de omgeving en het versnipperde backoffice applicatielandschap. Bovendien wordt het gebruik van tooling heterogener. Ik opereer het liefst vanuit een functioneel perspectief: welke informatie heeft iemand in haar of zijn functie nodig? De technologie die we daarbij inzetten moet ondersteunend zijn, niet leidend.”

Blijvende betrokkenheid op de achtergrond

Henri volgt Bart Visser op die vanaf 2012 directeur is van Impact IM. Bart is zich in de afgelopen 12 jaar gaan hechten aan de relaties, medewerkers en partners van Impact IM en blijft op de achtergrond betrokken bij het bedrijf. In de komende maanden zullen Henri en Bart nauw samenwerken om ervoor te zorgen dat de overdracht zo goed mogelijk verloopt. Bart ziet de toekomst met veel vertrouwen tegemoet: “De vraag van lokale overheden naar informatie staat nog maar aan het begin van haar ontwikkeling. Het werkveld wordt steeds complexer (kijk bijvoorbeeld naar het Sociaal Domein en de invoering van de Omgevingswet) en de sociaal-maatschappelijke maar ook financiële belangen nemen evenredig toe. Henri heeft met zijn ervaring en kennis het juiste profiel om Impact IM de komende jaren te laten meegroeien en ervoor te zorgen dat wij de betrouwbare informatie expert blijven met korte lijnen die lokale overheden kan helpen bij de uitdagingen waar zij voor staan.”

Als u kennis wilt maken met Henri, kunt u een mail sturen naar joyce.snijders@impact-im.nl. Uiteraard zullen wij zoveel mogelijk relaties en partners actief benaderen om de opvolging te bespreken en toe te lichten.