Skip to content

Migratie naar Cognos Analytics

Succesvol over naar de nieuwste versie van Cognos Analytics

Met Cognos Analytics (Cognos 11) is een nieuwe generatie tooling geïntroduceerd met een sterk verbeterde gebruikersinterface, een nieuwe Report Module, Datasets, verbeterde visualisaties en kaartintegratie, uitgebreide mogelijkheden voor Self Service BI en verbeterde prestaties. Organisaties die reeds beschikken over Cognos licenties stappen zonder extra licentiekosten over naar Cognos Analytics. Rapporten, dashboards en packages uit Cognos 10 werken in principe ook in Cognos 11. Omdat theorie en praktijk niet altijd met elkaar overeenstemmen, is het noodzakelijk om alle objecten te testen die naar Cognos 11 gemigreerd worden.

ibm-gold-business-partner

Er zijn twee manieren om rapporten, dashboards en packages te migreren naar Cognos 11:

 1. Export uit Cognos 10 en import in Cognos 11.
 2. Volledige upgrade van de Cognos 10 content store in Cognos 11.

De eerste optie heeft de voorkeur omdat hierbij alle instellingen van de nieuwe omgeving correct worden overgenomen.

De migratiestrategie van Impact IM is gebaseerd op praktijkervaring en bestaat uit drie stappen:

 1. De inrichting van de Cognos Analytics Proeftuin. De Proeftuin omgeving is met name bedoeld om kennis en ervaring met Cognos 11 op te doen.
 2. Het vullen van de Proeftuin omgeving met rapporten, dashboards en packages vanuit Cognos 10 (door middel van export/import). Hierna zijn de gemigreerde rapporten, dashboards en packages bruikbaar in Cognos 11, onder andere voor testdoeleinden. De Cognos 10 omgeving kan ook nog steeds gebruikt worden.
 3. De definitieve migratie van Cognos 10 naar Cognos 11 (door middel van export/import). Nadat deze stap succesvol is uitgevoerd, kan de Cognos 10 omgeving afgebouwd worden.

Het plan van aanpak

Voor de planning, voorbereiding, uitvoering en controle van de migratie heeft Impact IM een praktisch plan van aanpak waarin de volgende noodzakelijke aandachtspunten aan bod komen:

 • Opschoning: inventarisatie van de Cognos objecten die, voorafgaand aan de migratie, opgeruimd moeten worden. Dit verkleint de kans op fouten, onnodig lange doorlooptijden en vervuiling van de nieuwe Cognos 11 omgeving.
 • Rechten en autorisaties: inventarisatie van de te autoriseren gebruikers voor toegang tot de Cognos 11 functies en gegevens. De autorisaties moeten correct worden ingesteld om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers toegang krijgen.
 • Nieuwe modules en functies: Cognos 11 heeft een aantal nieuwe modules en functies waarvoor de gebruiksrechten toegekend moeten worden.
 • Testen: vaststellen of gemigreerde rapporten, dashboards en packages nog steeds correct werken of dat er herstel nodig is.
 • Training: de verschillende gebruiksgroepen (eindgebruikers, beheerders en ontwikkelaars) worden getraind in het gebruik en de werking van Cognos 11.
 • Uitrol: rekening houdend met de hiervoor genoemde aandachtspunten wordt de fasering, planning en het tempo van de uitrol van Cognos 11 bepaald.

Afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de te migreren Cognos omgeving(en) kost het opstellen van het plan van aanpak drie tot vijf consultancydagen. Het voordeel van deze gefaseerde aanpak is dat de migratie voorspelbaar en controleerbaar uitgevoerd wordt.

Het Impact Technology Center beschikt over de expertise en ervaring om de migratie van uw Cognos omgeving(en) naar Cognos Analytics versie 11 succesvol uit te voeren. Bel 085 – 401 17 22 of mail naar info@impact-im.nl als u op zoek bent naar ondersteuning bij uw migratie.