Skip to content

Betrouwbaar, volledig en actueel

De informatie die het dashboard MensWerkGeld u toont, is betrouwbaar, volledig en actueel. De informatie is afkomstig uit verschillende bronapplicaties die u gebruikt, indien gewenst ook uit externe bronnen.

Gegevens uit bronapplicaties die uw dashboard voeden, worden frequent en automatisch opgeslagen in een datawarehouse. Dat bevat, naast de gegevens op het niveau van de prestatie-indicatoren, ook alle noodzakelijke detailgegevens waarmee het voor u mogelijk is om vanuit het dashboard detailinformatie op te vragen. Bijvoorbeeld op het niveau van factuur, poststuk of medewerker.

In het datawarehouse kunnen uiteraard ook gegevens opgeslagen worden die afkomstig zijn uit gegevensbronnen die zich buiten uw organisatie bevinden, zoals bijvoorbeeld bij een keten- of samenwerkingspartner of in de cloud.

De gegevens in het datawarehouse kunnen afkomstig zijn uit diverse applicaties:

  • Thema Mens: personeelsinformatie (bijvoorbeeld Beaufort van Raet, ADP Online, AFAS HRM of Motion van Centric).
  • Thema Geld: financiële informatie (bijvoorbeeld Unit4 Financials, Decade Financials, JD Edwards EnterpriseOne, CiVision Middelen of Key2Financiën).
  • Thema Werk: zaakgericht werken (bijvoorbeeld vanuit Decos JOIN, Green Valley, Verseon of Corsa).

Tijdens het laden van de gegevens in het datawarehouse passen we standaardisatie- en harmonisatieregels toe zodat u bijvoorbeeld dezelfde organisatiestructuur voor alle items in het dashboard gebruikt.

Wilt u meer informatie over ons Dashboard MensWerkGeld?