Skip to content

Dashboard en analysehulpmiddel in één

Wij bieden u met het dashboard MensWerkGeld de kracht van een dashboard en een analysehulpmiddel in één, met overzichten van uw belangrijkste prestatie-indicatoren voor de thema’s Mens, Werk en Geld.

De kracht van ons dashboard zit in de combinatie van een overall overzicht van de belangrijkste prestatie-indicatoren voor de thema’s Mens (medewerkers), Werk (werkprocessen) en Geld (financiën en budgetten) met de mogelijkheid om verder in te zoomen op de details van een prestatie-indicator. Hierdoor kunt u op ieder moment een analyse uitvoeren op de detailgegevens die ten grondslag liggen aan de waarde van de betreffende prestatie-indicator. Zo kunt u eenvoudig en snel schakelen tussen overzicht en detail. De informatie die getoond wordt is uiteraard afhankelijk van de autorisaties die u de gebruiker geeft.

Het management zal regelmatig vragen om (tussentijdse) managementrapportages met daarin opgenomen informatie die ook in het dashboard MensWerkGeld getoond wordt. Uit het oogpunt van efficiency en betrouwbaarheid is het wenselijk dat u de informatie voor deze rapportages rechtstreeks kunt afleiden vanuit het dashboard MensWerkGeld. Dit waarborgt dat er één waarheid is en voorkomt dat er verschillende interpretaties van dezelfde managementinformatie in uw organisatie circuleren. Verwarring en fouten kunt u zo voorkomen. De informatie uit het dashboard MensWerkGeld kan eenvoudig geëxporteerd worden naar een pdf-document.

Wilt u meer informatie over ons Dashboard MensWerkGeld?