Skip to content

Vliegende start

U kunt een vliegende start maken met het dashboard MensWerkGeld omdat de elementaire onderdelen in de basis reeds door ons ontwikkeld zijn.

Het dashboard MensWerkGeld is opgezet als een oplossing die bestaat uit een aantal voorgedefinieerde onderdelen:

  • Het Datawarehouse voor de opslag van uw gegevens.
  • Het Cognos Analytics dashboard waarin de prestatie-indicatoren voor de drie thema’s Mens, Werk en Geld worden getoond.
  • De Rapporten waarin u de detailgegevens onder de prestatie-indicatoren weer kunt geven.

Deze onderdelen vormen de basis voor het dashboard en al naar gelang de inzichten en wensen van uw organisatie kunnen ze worden gewijzigd of uitgebouwd. Omdat deze onderdelen in de basis al aanwezig zijn, kunt u een vliegende start maken met de inrichting en presentatie van de informatie.

Wilt u meer informatie over ons Dashboard MensWerkGeld?