Skip to content

Multidisciplinaire informatie en analyse

Een datawarehouse brengt uw gegevens uit interne en externe databronnen bij elkaar. Wij automatiseren en centraliseren uw data-opslag. Daardoor kunt u multidisciplinaire informatie- en analysevraagstukken beter en sneller beantwoorden.

De bedrijfsvoering van gemeenten is in de afgelopen jaren sterk veranderd: de continue veranderingen in het Sociaal Domein, het debat rondom de regiegemeente, de opkomst van de cloud. Al deze ontwikkelingen leiden ertoe dat gemeenten (uitvoerings)taken overhevelen naar een samenwerkingsorganisatie of uitbesteden. Met als gevolg dat medewerkers, processen, applicaties en gegevens niet langer meer in eigen huis beschikbaar zijn, terwijl de behoefte aan integrale informatie alleen maar groeit.

Dit stelt u voor grote uitdagingen op het gebied van informatiemanagement. Enerzijds verdwijnen belangrijke gegevens naar buiten, anderzijds blijft uw gemeente verantwoordelijk en groeit de behoefte om meer en meer te kunnen sturen op de samenhang in de gehele productieketen.

Master of your own data

Onze datawarehouse-oplossingen bieden een antwoord op deze problematiek. Wij zorgen ervoor dat alle benodigde data (intern én extern) in een geïntegreerde, centraal benaderbare database worden opgeslagen. De ETL-processen verlopen volledig geautomatiseerd in de afgesproken frequentie. Impact IM heeft ervaring met de meest gangbare databasetypen, relationeel en object georiënteerd, en met Pentaho Data Integration zijn wij in staat om de geautomatiseerde data-extractie via diverse webservices/API’s te realiseren (REST, SOAP, JSON).

Op deze manier blijft u ‘master of your own data’. U realiseert actuele, complete en betrouwbare sturingsinformatie vanuit een moderne, solide en geïntegreerde datawarehouse-oplossing.

Wilt u meer informatie over onze datawarehouse oplossingen?