Skip to content

Opbouw en behoud van historie

Met een datawarehouse kunt u historie opbouwen en bewaren. Denk bijvoorbeeld aan reproductie van peildatum gevoelige informatie of wijzigingen naar aanleiding van een reorganisatie. Dit biedt fundamentele meerwaarde in uw informatiehuishouding.

Het rechtstreeks bevragen van bronsystemen heeft een aantal nadelen. Naast de problematiek met betrekking tot performance en het kunnen integreren van data bij het beantwoorden van integrale informatievraagstukken, belichten we hier een ander aspect waarin de toegevoegde waarde van een datawarehouse duidelijk naar voren komt: de mogelijkheid om historie op te bouwen en veranderingen in de tijd inzichtelijk te maken. Wij spreken hier over datahistorie.

Datahistorie

De voordelen van datahistorie illustreren wij aan de hand van een voorbeeld uit het Sociaal Domein. Zo biedt datahistorie u de mogelijkheid om de standen van uw uitkeringenadministratie op bepaalde peildata te bewaren en te reproduceren. U hoeft dan zelf achteraf geen ingewikkelde selecties en berekeningen meer uit te voeren omdat de stand van zaken van een bepaalde peildatum exact in het datawarehouse bewaard is (periodic snapshot). Er zijn talloze andere voorbeelden in de gemeentelijke organisatie waarin wij deze techniek succesvol toepassen.

Datahistorie is een van de technieken die wij gebruiken voor het in kaart brengen van een tijdelijk verloop van gebeurtenissen. Een andere door ons toegepaste techniek is de Slowly Changing Dimension (SCD). Met behulp van deze techniek zijn wij in staat om zowel over de actuele situatie te rapporteren als over de situatie in het verleden.

Vervanging bronapplicatie

Ook in het geval dat een bronapplicatie wordt vervangen, levert het gebruik van een datawarehouse voordelen op omdat Impact IM voor de meest gangbare applicaties een gegevensmodel hanteert dat onafhankelijk is van de leverancier van de bronapplicatie. Wij sluiten de ETL procedures opnieuw aan op de database van de nieuwe applicatie zodat u het gebruik van uw managementrapportages en dashboards met behoud van historie kunt continueren.

Wilt u meer informatie over onze datawarehouse oplossingen?