Skip to content

Verbetering performance

De inzet van een datawarehouse van Impact IM zorgt voor snellere responsetijden van uw Cognos dashboards en rapportages. Bovendien worden uw bronsystemen niet belast door raadplegingen van eindgebruikers. Performancewinst aan twee kanten dus!

Naarmate de informatievoorziening van uw organisatie naar een hoger volwassenheidsniveau groeit, nemen ook de eisen toe die eindgebruikers aan uw business intelligence omgeving stellen. Dit betreft veelal eisen ten aanzien van de performance en de mate waarin u in staat bent om de oplossing van complexe vraagstukken snel, eenvoudig en integraal vanuit uw BI-omgeving te faciliteren. Bovendien zien we de opkomst van een moderne generatie eindgebruikers met nieuwe verwachtingen: de SSBI-gebruiker of data-analist die behoefte heeft aan een robuust platform waarop hij zelfstandig datastructuren en verbanden kan exploreren en informatie kan generen.

Optimale performance is dus een basisvoorwaarde voor een moderne informatievoorziening. En omdat de hoeveelheid data in de nabije toekomst alleen nog maar zal toenemen, blijft het waarborgen van een goede performance een continue uitdaging.

Datamarts

De inrichting van een datawarehouse biedt uitkomst. Impact IM richt het datawarehouse namelijk expliciet in voor het genereren van informatie middels dashboards, managementrapportages en datavisualisaties. Daarbij stellen we doelgericht kleinere of grotere data-entiteiten (datamarts) samen die gericht zijn op de beantwoording van specifieke informatievragen. Een datamart geeft dan bijvoorbeeld antwoord op vragen als ‘Wat is het maandelijks ziekteverzuim van de organisatie?’ en ‘Hoeveel incidentmeldingen zijn er per maand?’

Bij de behandeling van specifieke informatievraagstukken ontsluiten we uiteraard alleen díe gegevens die relevant zijn voor de beantwoording van de vraag. Wij ontwerpen uw datawarehouse op zo’n wijze dat het optimaal faciliteert bij het beantwoorden van uw informatievragen en hanteren hierbij dus een totaal andere benaderingswijze dan de leveranciers van uw back-office systemen bij het ontwerpen van hun database!

Streeft u naar een toekomstbestendige informatievoorziening op basis van optimale performance dan is een datawarehouse geen luxe, maar noodzaak.

Wilt u meer informatie over onze datawarehouse oplossingen?