Skip to content

Waarborgen van datakwaliteit en security

De hoeveelheid beschikbare data is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dit stelt verhoogde eisen aan uw gegevensmanagement. Impact IM heeft een bewezen aanpak ontwikkeld waarin dataveiligheid en datakwaliteit centraal staan.

SSBI vereist een omgeving met een datamodel dat ook zonder technische voorkennis te begrijpen is, waarin autorisatie ‘AVG proof’ geregeld is en waarin een kwaliteitsslag heeft plaatsgevonden ten aanzien van foutieve en ontbrekende data (data cleansing).

Daarom staan onze consultants tijdens een datawarehouse implementatie samen met u stil bij de kwaliteit van uw data. Voorbeelden van vragen die daarbij aan de orde kunnen komen:

  • Wat is de status van een zaak waarbij de afhandeldatum is ingevuld maar de status nog op ‘in behandeling’ staat?
  • Klopt het dat deze dossiers een einddatum hebben die voor de startdatum van het dossier ligt?

Autorisatie

Door de uitkomsten van dit soort vragen toe te passen in de betreffende ETL procedures kunt u voorkomen dat medewerkers verkeerde conclusies trekken over – in dit geval – de gemiddelde doorlooptijd. Wij schonen de data op en transformeren deze voordat gebruikers er mee aan de slag gaan. Bovendien voorzien we het datagebruik van autorisaties zodat we onderscheid kunnen maken in verschillende niveaus van vertrouwelijkheid. Het is bijvoorbeeld in de regel niet de bedoeling dat iedere medewerker de ziekteverzuimhistorie van een van zijn collega’s kan analyseren; een beleidsmedewerker van de HR afdeling mag dat waarschijnlijk wel. Impact IM heeft verschillende mogelijkheden om uw data te autoriseren. Indien mogelijk en gewenst nemen we de autorisatie uit de betreffende bronsystemen over. Is dit geen optie dan zorgen wij met behulp van afzonderlijk beheerde autorisatietabellen voor een veilige en geautoriseerde omgeving.

Wilt u meer informatie over onze datawarehouse oplossingen?