Skip to content

Gebruiksvriendelijk samenwerken aan P&C documenten

Met Tangelo organiseert u uw planning & control cyclus op een eenvoudige en overzichtelijke manier en krijgt u meer controle over uw proces. Hiermee geeft u een belangrijke kwaliteitsimpuls aan al uw sturingsinstrumenten.

Tangelo ondersteunt de organisatiebrede co-creatie van gemeentelijke planning & control documenten. Vanuit een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk platform werken medewerkers samen aan dezelfde, centraal beheerde, actuele versie van jaarrekening en begroting. Daarbij volgen zij de processtappen die we van tevoren met elkaar hebben ingericht. Afhankelijk van de autorisatie krijgen gebruikers als bijvoorbeeld lezer, schrijver of manager toegang tot die onderdelen van uw planning & control documenten waaraan zij een bijdrage moeten leveren. U voorkomt hiermee dubbele versies en ongeautoriseerde wijzigingen; daarnaast houdt u voortdurend zicht op de status en voortgang van het proces.

Het samenwerkingsplatform van Tangelo biedt een zeer geavanceerde teksteditor met geïntegreerde functies voor:

  • Taakbeheer, status- en voortgangsbewaking.
  • Versie- en wijzigingenbeheer.
  • Autorisatie en audit trail.
  • Synchronisatie van verschillende databronnen.

Door het gebruik van Tangelo zal uw planning & control proces meer gestructureerd en gestroomlijnd verlopen. U faciliteert uw medewerkers niet alleen op een moderne manier, maar u stimuleert ook hun betrokkenheid en actieve deelname aan de planning & control cyclus. De kwaliteit van het proces en de vervaardigde documenten zullen hierdoor vooruit gaan, waarmee wij de functie van planning & control als krachtig sturingsinstrument binnen uw organisatie faciliteren.

Wilt u meer informatie over onze oplossingen voor digitalisering van integrale planning & control?