Skip to content

Talrijke uitbreidingen met Apparo Fast Edit

Met behulp van Apparo Fast Edit (verder Apparo) kunt u Cognos rapporten en dashboards interactief aanvullen met eigen gegevens. Hierdoor ontstaan veel nieuwe toepassingsmogelijkheden, interessant voor organisaties die tot nu toe Cognos ‘alleen maar‘ als rapportage tool hebben gebruikt.

Waar Cognos gebruikers hun informatieanalyse nog vaak via extracomptabele berekeningen in Excel uitvoeren, biedt Apparo de mogelijkheid om deze berekeningen rechtstreeks te integreren binnen bestaande Cognos rapporten. Een  onmisbare en flexibele schaalbare schakel in de moderne planning & control oplossingen van Impact IM.

Schaduwadministraties

Bij een groot aantal lokale overheden heeft Cognos reeds een lange gebruiksgeschiedenis. Al vanaf de start is Impact IM hierbij nauw betrokken, onder meer als technisch specialist en inhoudelijk adviseur rondom implementaties van Cognos rapportage sets, management dashboards en datawarehouses. In al die jaren waarin Impact IM overheidsinstellingen verder heeft geholpen bij het managen van informatiestromen is echter één uitdaging gebleven: hoe zorgen we voor een structurele en robuuste ontsluiting van de informatie die Cognos gebruikers continu in Excel ‘schaduwadministraties’ opslaan?

Nog steeds zien we in de praktijk van alledag dat voor aanvullende berekeningen en notities ‘schaduwadministraties’ in Excel aangelegd worden. Begrijpelijk, omdat de mogelijkheden in Cognos hiervoor beperkt zijn. Het ongewenste gevolg is echter dat belangrijke informatie over het functioneren van uw organisatie verdwijnt op het bestandssysteem en niet meer eenvoudig benaderbaar is voor uw managementinformatiesysteem. Dat is jammer omdat in de verschillende Excel documenten vaak wel waardevolle informatie zit opgeslagen.

Extracomptabele Excel bestanden niet meer nodig

Apparo biedt u een krachtige en toch laagdrempelige oplossing waarmee Cognos Analytics gebruikers binnen en vanuit Cognos Analytics, rapportages, aantekeningen en berekeningen aan de getoonde managementinformatie kunnen toevoegen. De op deze manier verwerkte informatie wordt centraal opgeslagen en kan op ieder moment door hiervoor geautoriseerde gebruikers worden opgevraagd. De noodzaak tot aanleg van extracomptabele Excel bestanden vervalt daarmee!

Veelzijdige inzetbaarheid Apparo

In de afgelopen jaren heeft Apparo met name binnen de planning & control cyclus zijn toegevoegde waarde bewezen. Impact IM heeft inmiddels een aantal kant-en-klare oplossingen ontwikkeld met Apparo die we binnen enkele dagen kunnen integreren binnen uw huidige Cognos omgeving. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Budgettoelichtingen
  • Begrotingsvoorstellen (wijzigingen)
  • Prognoses
  • Doelenboom

Alle informatie en toegevoegde gegevens kunnen via de integratie van Cognos en Tangelo opgenomen worden in de verschillende verantwoordingsdocumenten. Zo kan de tussentijdse managementrapportage bijvoorbeeld naast de actuele stand van zaken met betrekking tot de ‘personele bezetting’ of de ‘budgetstatus’ ook een kolom met de eindejaarsprognose bevatten.

Wilt u meer informatie over onze oplossingen voor digitalisering van integrale planning & control?