Skip to content

Groeipad integrale planning & control

Implementatie van onze quick start rapportagesets biedt u een degelijk groeipad. U kunt direct uw inzicht vergroten, de sturing verbeteren en verantwoorden. Vervolgens kunt u in eigen tempo een informatievoorziening inrichten voor integrale planning & control.

De implementatie van quick start rapportagesets bespaart niet alleen kostbare tijd en inspanning, maar biedt lokale overheden bovendien de mogelijkheid een betrouwbaar platform te creëren op basis waarvan zij in aantallen rapportages kunnen groeien en individuele dashboards kunnen realiseren. Hiermee legt u tevens de basis voor een degelijk groeipad van domeinspecifiek rapporteren naar integrale planning & control. Dit groeipad kunt u doorlopen in uw eigen tempo, afhankelijk van de wensen binnen uw eigen organisatie en de externe ontwikkelingen.

Wilt u meer informatie over onze quick start rapportagesets?