Skip to content

Snel overzicht met tal van managementrapportages. De rapportages zijn gebaseerd op uw eigen data die ontsloten worden vanuit de applicaties die u in gebruik hebt.

Impact IM is reeds 20 jaar actief in de Nederlandse lokale overheidsmarkt. In de afgelopen jaren hebben wij op basis van onze ervaring en materiedeskundigheid in samenwerking met lokale overheden op veel van de door uw organisatie gebruikte applicaties een groot aantal ‘basis’ rapportageproducten ontwikkeld: de zogenaamde ‘quick start rapportagesets’. Wij hebben deze ontwikkeld met de Cognos technologie van IBM. Door het implementeren van deze sets kunt u in zeer korte tijd een gedegen start maken met rapporteren en verantwoorden.

Bepaalde rapportagesets lenen zich bovendien goed voor het gebruik van Self Service BI, mogelijkheden voor medewerkers om zelf met data aan de slag te gaan voor rapportage- en analysedoeleinden.

Wilt u meer informatie over onze quick start rapportagesets?