Skip to content

Vult groot deel informatiebehoefte in

Quick start rapportagesets zijn door consultants van Impact IM ontwikkeld in samenwerking met lokale overheden. Ze vullen een groot deel van uw informatiebehoefte in. Met onze partners Tangelo Software en Apparo hebben wij de gebruiksmogelijkheden verder uitgebreid.

De rapportagesets bestaan uit Cognos Frameworks (waarin de vertaling van databases naar logische gegevensmodellen plaatsvindt), datamarts, rapportages en dashboards. Na een korte implementatie kunt u een selectie rapportages gebruiken die een groot deel van uw operationele en tactische informatiebehoefte rondom een applicatie of binnen een werkterrein omvat. Doordat de rapportagesets zijn ontwikkeld in samenwerking met onze klanten en breed worden gebruikt (meer dan 200 overheden gebruiken een of meerdere sets), sluiten ze goed aan op uw praktijk. Bovendien leveren wij het Cognos Framework mee. Dat stelt u in staat om ook zelf rapportages te laten ontwikkelen of te wijzigen.

Met onze partners Apparo en Tangelo Software hebben wij de gebruiksmogelijkheden van de quick start rapportagesets verder vergroot.

Met Apparo Fast Edit voegt u op eenvoudige wijze eigen data of teksten toe aan de met de rapportageset gegenereerde Cognos rapportages en dashboards. Hierdoor kunt u extra waarde toevoegen aan uw rapportages en dashboards, met name voor verslaglegging en verantwoording aan het hoger management en het bestuur.

Met Tangelo kunt u verantwoordingsdocumenten zoals jaarrekeningen en begrotingen realiseren en digitaliseren. Vanuit Tangelo kunt u documenten koppelen aan één of meerdere databronnen met behulp van Cognos en onze rapportagesets. Het grote voordeel hiervan is dat dezelfde gegevens uit de bronsystemen gebruikt worden in zowel uw verantwoordingsdocumenten als uw Cognos portalen. Zodra tabellen en grafieken in de verantwoordingsdocumenten gekoppeld zijn aan databronnen, zorgen Tangelo en de Cognos integratie ervoor dat de consistentie van de informatie gewaarborgd is en wordt de cijfermatige inhoud automatisch geüpdatet. Gebruikers ontvangen een signaal als de informatie in een van de databronnen gewijzigd is.

Wilt u meer informatie over onze quick start rapportagesets?