Skip to content

De basis snel op orde

Implementeer onze quick start rapportagesets en breng uw informatievoorziening in het Sociaal Domein in korte tijd op een hoger niveau. Meer dan 50 gemeenten gingen u voor.

De basis van onze BI-oplossingen voor het Sociaal Domein wordt gevormd door onze quick start rapportagesets: gestandaardiseerde rapportages en dashboards op bekende databronnen met informatie over de deelgebieden Participatie, Maatschappelijke ondersteuning en Jeugd. In de afgelopen jaren hebben wij een groot deel van de bronapplicaties in het Sociaal Domein ontsloten. Dit betreft onder andere Suites voor het Sociaal Domein, CiVision Samenlevingszaken, Stratech, Allegro, COMPAS, Wmo-Ned en CompetenSYS. Indien gewenst kunnen de gegevens uit deze applicaties worden aangevuld met financiële of HR gegevens. De quick start rapportagesets bieden onder andere informatie over:

  • Financiën
  • Werkprocessen
  • Dossiers
  • Handhaving en sancties
  • Wmo
  • Integraal klantbeeld

Onze rapportages ondersteunen op uitvoerings- en managementniveau en tonen gegevens op detail- en geaggregeerd niveau. Het is mogelijk om een proportioneel of contextueel klantbeeld samen te stellen, uiteraard met inachtneming van privacyaspecten.

Onze quick start rapportagesets worden continu verder uitgebreid en geactualiseerd. Wij werken daarbij nauw samen met gemeenten zodat u er zeker van bent dat onze rapportages daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van uw informatievoorziening in het Sociaal Domein.

Wilt u meer informatie over onze oplossingen in het Sociaal Domein?