Skip to content

Dé oplossing voor complexe omgevingen

Organisaties die veelvuldig met ketenpartners samenwerken én een complex, heterogeen applicatielandschap hebben met veel verschillende databronnen (on site en in de cloud), kunnen hun informatievoorziening in het Sociaal Domein naar een hoger niveau brengen met het Impact IM Datawarehouse voor het Sociaal Domein.

Het Impact IM Datawarehouse voor het Sociaal Domein is dé oplossing voor het gestructureerd verzamelen en organiseren van gegevens in complexe, heterogene omgevingen met meerdere databronnen: lokaal, bij ketenpartners en ‘in de cloud’. Deze gegevens kunnen vervolgens vanuit verschillende invalshoeken gebruikt en gecombineerd worden voor toepassing in Cognos dashboards en rapporten en de Impact IM Prestatie Monitor. Ook hier geldt dat er veel aandacht moet zijn voor privacy- en beveiligingsaspecten omdat een deel van deze gegevens vallen onder het strengste privacy regime.

Historie opbouwen

Alle gegevens die noodzakelijk zijn voor uw informatievoorziening in het Sociaal Domein worden geautomatiseerd verzameld, gecontroleerd en opgeslagen in het datawarehouse. De gegevens worden gebruiksklaar en op basis van gebruikersautorisaties ter beschikking gesteld voor toepassing in Cognos rapportages en dashboards. Indien een bronapplicatie geen mogelijkheden heeft om historie op te bouwen, doen we dit in het datawarehouse. Bij vervanging van een bronapplicatie blijven zo de historische gegevens behouden.

Door de ingebruikname van ons datawarehouse creëert u de mogelijkheid om complexe rapportagevraagstukken op te lossen en voorkomt u performanceproblemen in de bronapplicaties. U realiseert goed performende en visueel sterke dashboards – eventueel met doorklik naar onderliggende detailgegevens – en kunt efficiënter gebruikmaken van de nieuwe features van Cognos Analytics, met name op het gebied van Self Service BI.

Bouwstenen

Het datawarehouse is opgebouwd uit diverse kant en klare bouwstenen. Deze bieden een of meerdere functies die alleen of in combinatie met elkaar gebruikt kunnen worden en die zijn gerealiseerd met Cognos Analytics en Pentaho Data Integration. De bouwstenen zijn eenvoudig aan te passen waardoor het mogelijk is om goed in te spelen op klantspecifieke wensen. Ze worden door meerdere gemeenten ingezet waardoor continue doorontwikkeling plaatsvindt.

Onze aanpak bij het implementeren van het datawarehouse voor het Sociaal Domein is gebaseerd op het principe van iteratief of agile ontwikkelen. Het datawarehouse en de rapportages en dashboards worden in korte, overzichtelijke iteraties of sprints opgezet waarbij de nadruk ligt op het opleveren van werkende producten binnen een korte tijd.

Wilt u meer informatie over onze oplossingen in het Sociaal Domein?