Skip to content

Grip op de keten

Met onze Prestatie Monitor krijgt u een goed en integraal beeld van de geleverde prestaties in de keten, afgezet tegen de afgesproken normen.

Het uitbesteden van taken aan ketenpartners, met name in de Zorg, heeft tot gevolg dat niet alle gegevens die benodigd zijn voor uw informatievoorziening onderdeel uitmaken van uw eigen datahuishouding. Gemeenten staan hierdoor voor een uitdaging die nog eens wordt vergroot doordat ketenpartners gemeenten vanwege privacy- en beveiligingsoverwegingen geen (volledige) toegang geven tot hun gegevens. Gemeenten moeten het daarom vaak doen met gegevens die ze uit het berichtenverkeer (toewijzing en declaratie) kunnen destilleren.

Om de combinatie van taakuitvoering en verantwoording goed te kunnen ondersteunen met hoogwaardige informatie zetten wij de Impact IM Prestatie Monitor in, waarmee snel en eenvoudig een integraal beeld verkregen wordt van de geleverde prestaties in de zorgketen, afgezet tegen de afgesproken normen. Zeker bij KPI’s die gebaseerd zijn op data uit de keten is dit instrument van grote waarde. De gegevens van de ketenpartners worden in de Prestatie Monitor ingelezen, evenals de gegevens die rechtstreeks ontleend zijn aan uw eigen bronsystemen. De rapporten en dashboards die de Prestatie Monitor met behulp van Cognos aanmaakt, voorzien het management en het college van relevante stuurinformatie en stellen gemeenten beter in staat om regie te voeren over de taken waarvan zij de uitvoering hebben uitbesteed maar waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn en blijven.

Wilt u meer informatie over onze oplossingen in het Sociaal Domein?