Skip to content

Meer inzicht in en controle op prestaties en uitgaven

U krijgt meer inzicht in en controle op prestaties en uitgaven in het Sociaal Domein, een maatschappelijk kwetsbare sector met omvangrijke budgetten die continu in beweging blijft.

De inspanningen in het Sociaal Domein raken een belangrijke groep vaak kwetsbare inwoners en de uitgaven benaderen of overschrijden de helft van de jaarlijkse gemeentebegroting. Een goede beleidsuitvoering in het Sociaal Domein is daarom voor iedere inwoner relevant. Elk bestuur wil tekorten, overschrijdingen en wachtlijsten vermijden en verantwoorde dienstverlening geleverd zien. Inwoners willen de ondersteuning die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben.

De ontwikkelingen in het Sociaal Domein staan nog steeds niet stil, er zijn voortdurend wijzigingen en vernieuwingen. En het werken met keten- en uitvoerende partners zorgt voor extra complexiteit. Politiek, maatschappelijk en financieel ligt het Sociaal Domein onder een vergrootglas. Gemeenten die over gebrekkige informatie beschikken worden nog te vaak verrast door budgetoverschrijdingen en maatschappelijke ontevredenheid over de prestaties.

De BI-opossingen die Impact IM met en voor gemeenten heeft ontwikkeld, spelen in op technologische vernieuwingen en op de talrijke veranderingen die zich in het Sociaal Domein voordoen op het gebied van wetgeving, samenwerking, regievoering, controle en verantwoording. Bovendien zijn onze oplossingen schaalbaar en flexibel. Wij brengen uw informatievoorziening in het Sociaal Domein weer op orde waardoor u vooruit kunt kijken, sturen en verantwoorden. 

Apex werkverdeler

Werk & Inkomen

Participatie-trajecten

Werkvoorraad

Wilt u meer informatie over onze oplossingen in het Sociaal Domein?