Skip to content

Privacyverklaring

Impact Information Management B.V. (hierna: Impact IM), gevestigd aan Wapenrustlaan 11, 7321 DL Apeldoorn, verwerkt persoonsgegevens. Hoe Impact IM dit doet staat omschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Impact IM
Wapenrustlaan 11
7321 DL Apeldoorn

Telefoon +31 85 4011722
info@impact-im.nl
www.impact-im.nl

U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Impact IM via e-mailadres info@impact-im.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Impact IM verwerkt uw persoonsgegevens doordat of omdat u gebruikmaakt van onze producten of diensten of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt voor de doelen zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken, afhankelijk van welke diensten u afneemt:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Naam, adres en IBAN organisatie (klanten en leveranciers).
 • Functie.
 • IP-adres, en type internetbrowser (bij website-bezoek).
 • Hoe vaak, hoe lang en wanneer u onze pagina’s op onze website bezoekt .
 • Algemene gegevens op de wijze waarop de diensten worden gebruikt.
 • Gebruikersnaam.
 • Geboortedatum.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Impact IM verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Doelen en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Impact IM verwerkt op de volgende manieren en voor de volgende doelen:

 • Om het mogelijk te maken om de diensten van Impact IM te gebruiken.
 • Om het mogelijk te maken om Impact IM de diensten te laten verrichten.
 • Het verrichten van betalingen.
 • Het versturen van informatie en nieuws via een e-mail.
 • Het verzenden van een (digitale) uitnodiging voor het Cognos Update Seminar.
 • Om uw identiteit te verifiëren in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening.
 • Om communicatie mogelijk te maken in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening.
 • Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren of beveiligen.
 • Als er een gerechtvaardigd belang is voor u of Impact IM.
 • Als u voor de verwerking toestemming heeft gegeven.
 • Vanuit een wettelijke verplichting.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming
Impact IM verwerkt geen persoonsgegevens in het kader van profilering. Er worden geen besluiten genomen met rechtsgevolg of die een betrokkene in aanmerkelijke mate treffen op basis van profielen of op basis van uitsluitend geautomatiseerd verwerkte persoonsgegevens.

Bewaartermijn voor persoonsgegevens
Impact IM bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Organisatiegegevens:
  • Klanten en leveranciers: 7 jaar (wettelijke verplichting).
  • Overige betrokkenen: direct na beëindigen relatie of verzoek tot verwijdering.
 • Personalia: direct na beëindigen relatie of verzoek tot verwijdering.
 • Gegevens website bezoek: maximaal 3 maanden na website bezoek.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of als Impact IM wettelijk verplicht is om de gegevens te verstrekken. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die manier regelt Impact IM dat uw persoonsgegevens alleen voor de overeengekomen doeleinden worden gebruikt of worden verwijderd als de gegevens niet meer nodig zijn. Impact IM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met wie deelt Impact IM gegevens?
In de uitvoering van de overeenkomst delen wij gegevens met onze leveranciers. In het geval Impact IM wettelijk verplicht is om gegevens te overhandigen, deelt Impact IM deze gegevens met de bevoegde autoriteiten.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken
Ten behoeve van onze website gebruiken wij technische en functionele cookies. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Impact IM. U kunt uw gegevens ook over laten dragen door Impact IM. U kunt Impact IM verzoeken om uw persoonsgegevens te plaatsen in een computerbestand. Dit bestand wordt naar u of een door u gewenste instantie gestuurd.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@impact-im.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Hoe u dit veilig kan doen kunt u lezen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Impact IM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch (+31 85 4011 722) of per mail (info@impact-im.nl) contact met ons op.