Cognos en Geo

Gegevens worden meestal weergegeven met behulp van lijstjes en kruistabellen. Maar sommige gegevens kunt u veel beter presenteren op een kaart. Denk bijvoorbeeld aan meldingen openbare ruimte, incidenten en specifieke informatie op wijk- en buurtniveau. Dit geeft een extra dimensie aan de presentatie van gegevens en maakt het mogelijk informatie in een specifieke context te plaatsen. Impact heeft hier ruime ervaring mee en realiseert dit voor Cognos gebruikers zonder dat deze hiervoor extra software-investeringen hoeven te doen. Wij maken daarbij gebruik van twee verschillende presentatievormen:
cognos-geo

  • Cognos Maps
  • Impact GeoViewer

Cognos Maps is met name bedoeld voor het indelen van gegevens in vaste groepen, denk hierbij bijvoorbeeld aan wijk- en buurtindelingen waarbij gegevens op basis van een code getoond worden op een kaart (bijvoorbeeld het aantal WMO-cliënten per wijk).

Omdat binnen lokale overheden vaak de wens bestaat om gegevens interactief weer te geven en vast te leggen op basis van X- en Y-coördinaten, heeft Impact de GeoViewer ontwikkeld. Dit is een html-applicatie die data uit Cognos verzamelt en deze weergeeft op de digitale BRT-kaart van PDOK. U hebt daarbij de mogelijkheid om in en uit te zoomen, pop-up’s te tonen met additionele informatie en om punten te selecteren en vervolgens door te steken naar een Cognos rapport.