Cognos opleidingen

cognos-opleidingImpact is als gecertificeerd Cognos partner in Nederland gespecialiseerd in enerzijds het verzorgen van complete Cognos implementaties en anderzijds het geven van opleidingen op maat bij de klant. Deze opleidingen omvatten zowel de opleidingen voor de eindgebruikers als voor de applicatiebeheerders en de ontwikkelaars.

Onze opleidingen kenmerken zich door een pragmatische opzet, waarbij de nadruk ligt op het effectief toepassen van de Cognos oplossingen binnen uw eigen rapportageomgeving. De opleiding vindt bij voorkeur plaats op uw eigen operationele systemen. Hierdoor kan gerefereerd worden aan voor de deelnemers bekende praktijkvoorbeelden en wordt de herkenbaarheid vergroot. De keuze om de opleiding op uw locatie te verzorgen, bevordert de effectiviteit en bespaart u reistijd.

Onze docenten hebben een ruime praktijkervaring (minimaal 5 jaar) als senior consultant met het implementeren van Cognos oplossingen en brengen hun ervaring en kennis mee bij het geven van de opleidingen. De vele ‘tips & tricks’ vanuit de praktijk zijn dan ook een handelsmerk geworden van onze opleidingen.

Wijze van opleiden

De nadruk ligt op de praktijk. Tijdens de opleidingsdag(en) worden, samen met de docent, alle in de praktijk benodigde technieken getraind. Zelfwerkzaamheid van de deelnemers staat hierbij centraal. Door zelf de technieken diverse malen uit te voeren ontwikkelt de cursist affiniteit en ervaring met de applicatie (in plaats van slechts te kijken naar voorbeelden van de docent). Iedere cursist dient over een eigen PC te beschikken tijdens de cursus. Dit kunnen eigen werkplekken zijn, bijvoorbeeld in een opleidingslokaal, of laptops met netwerkverbinding. Het theoretisch gedeelte is kort en dient ter ondersteuning van het, in de vorm van een workshop, uitvoeren van praktijkvoorbeelden.

Bij een gemengde groep gebruiken wij voorbeelddata van Cognos. Het voordeel is dat gefocust kan worden op de techniek; men let minder op de gegevens zelf.

Bij een homogene groep (bijvoorbeeld alleen HR of alleen Financiën) kan gebruik gemaakt worden van de eigen gegevensbron. Groot voordeel is dat de ‘eigenaardigheden’ van de bron in de cursus behandeld kunnen worden.

Opleidingsmateriaal

De cursisten krijgen opleidingsmateriaal in de Nederlandse taal met een uiteenzetting over alle belangrijke technieken die in de cursus aan de orde komen. Dit cursusmateriaal bevat daarnaast veel tips uit de praktijk voor zowel de beginnende als de geoefende gebruiker en is een aanvulling op de online handleidingen die standaard (in PDF-formaat) bij de Cognos tools aanwezig zijn.

Aantal deelnemers

Om de persoonlijke begeleiding van elke cursist te garanderen en vanwege de intensiteit van de cursus, werken wij in groepen van maximaal 8 deelnemers. Met het oog op de zelfwerkzaamheid vinden wij het belangrijk tijd en aandacht te kunnen schenken aan het leerproces en de leerervaringen van elke individuele cursist. Hiermee wordt de effectiviteit van de cursus vergroot.

Bekijk het overzicht van de Cognos opleidingen

Voor de volledigheid van uw beeld en ook ter verduidelijking van de positionering van onze verschillende opleidingen, geven wij u hierbij kort een overzicht van de meest relevante componenten binnen het Cognos producten portfolio.

Bekijk de link met het Cognos portfolio

Heeft u interesse in een van deze Cognos opleidingen? Neem dan contact met ons op via info@impact-im.nl.