Cognos portfolio

Voor de volledigheid van uw beeld en ook ter verduidelijking van de positionering van onze verschillende opleidingen, geven wij u hierbij kort een overzicht van de meest relevante componenten binnen het Cognos producten portfolio.
IBM-cognos-10-bi-components
Cognos Business Intelligence

Cognos Workspace

Cognos Workspace (voorheen Cognos Business Insight) is een rapportage- en analyse tool die sinds versie 10.1.0 in het Cognos portfolio is geïntroduceerd. Deze webbased tool is onderdeel van de Business Intelligence (BI) omgeving en is bedoeld voor het ontwikkelen en het gebruik van dashboards. Deze tool kan gebruik maken van Cognos content of externe databronnen.

Cognos Workspace Advanced

Cognos Workspace Advanced (voorheen Cognos Business Insight Advanced) is tegelijkertijd met Cognos Workspace geïntroduceerd. Wanneer een eindgebruiker ad hoc een analyse wilde maken, moest deze zich bewust zijn van de verschillen tussen OLAP, multidimensionale bronnen en relationele gegevensbronnen om de gewenste studio te kiezen voor analysemogelijkheden. Deze gebruiker zou voor een multidimensionale analyse kiezen voor Analysis Studio; voor tabellen of queries op relationele gegevensbron Query Studio kiezen en indien deze gebruiker complexere rapportages op multidimensionale bronnen wilde maken Report Studio Express Authoring gebruiken. Met andere woorden: u maakte gebruik van een drietal tools met verschillende userinterfaces. Sinds Cognos 10 kunt u ditzelfde met slechts één tool, namelijk Cognos Workspace Advanced.

Cognos Insight

De self-service Business Intelligence tool Cognos Insight biedt u de mogelijkheid om binnen enkele muisklikken uw gegevens op visuele wijze te presenteren. Met behulp van de grafische presentatie kan een professioneel en informatief dashboard worden opgezet door de gebruiker zelf, dat men vervolgens kan delen met andere gebruikers. Vanuit Cognos Insight kunt u eveneens ‘what if’ analyses uitvoeren.

Cognos Report Studio

Cognos Report Studio is een webbased rapportage tool met de meest uitgebreide set voor ontwikkelaars en biedt de mogelijkheid om geavanceerde rapportages op te stellen die kunnen worden opgeslagen in de Content Store, zodat andere gebruikers de beschikking hebben over deze rapportages.

Cognos Report Studio – Active Reporting

Binnen Cognos Report Studio kunt u sinds de release van Cognos 10 Active Reports ontwikkelen. Een Active Report is een interactief rapport dat uw stuurinformatie presenteert op een interactief dashboard. Door grafische weergave ziet u in één oogopslag hoe uw organisatie of afdeling ervoor staat. Met Cognos 10.1.1 of hoger kunt u dit interactieve dashboard zelfs op uw tablet (iPad/Android) bekijken. Een ander voordeel is dat dit dashboard ook offline geraadpleegd kan worden. Dit rapport kan worden verzonden zonder dat de gebruiker aan het bedrijfsnetwerk verbonden is. Indien u dan een update wilt hebben van het rapport zult u het rapport opnieuw moeten uitvoeren en downloaden. Het is ook mogelijk met uw iPad direct in te loggen op de Cognos omgeving, zodat u het rapport direct kunt verversen.

Cognos Analysis Studio

In alle lagen van uw organisatie worden uiteenlopende eisen gesteld aan de analyse, vanuit de gewone medewerker tot aan afdelingsmanagers en gespecialiseerde analisten. Het gebruik van spreadsheets en een veelvoud aan verschillende platforms leidt vaak tot knelpunten op het gebied van analyse. Cognos Analysis Studio biedt deze gewenste analysemogelijkheden voor dimensionele bronnen en maakt het mogelijk om uw informatie op eenvoudige en intuïtieve manier te verkennen. Hierdoor bent u in staat om op basis van uw gegevens gefundeerde beslissingen te nemen.

Cognos Query Studio

Gebruikers die zelf analyses willen uitvoeren op data van relationele databronnen kunnen met Cognos Query Studio ad hoc eigen opvragingen doen. Met deze studio hebben gebruikers de beschikking over hun gegevens om zelf analyses te maken en in staat te zijn om gefundeerde beslissingen te nemen.

Cognos Event Studio

Om gebruikers binnen uw organisatie op de hoogte te brengen van vooraf gedefinieerde ‘events’ gebruikt u de tool Cognos Event Studio. Dit stelt u in staat om tijdig effectieve beslissingen te nemen binnen uw bedrijfsvoering. Een event kan worden ingesteld op een specifieke waarde, bepaalde meetwaarde of een bepaald resultaat binnen een rapport. Indien een rapport een score aangeeft boven de vooraf gedefinieerde waarde, wordt u als gebruiker gealarmeerd door middel van een e-mail met melding en verwijzing naar het betreffende rapport. Deze signalering stelt u dus in staat adequaat te reageren op mogelijke negatieve of positieve ontwikkelingen.

Cognos Metric Studio

Cognos Metric Studio is de studio om strategie aan operationele activiteiten te koppelen en maakt het mogelijk om de bedrijfsstrategie vast te leggen en vervolgens op operationeel niveau te toetsen. Op basis van kwantificeerbare doelen kunnen executives en managers de performance van diverse business units volgen.

Cognos Framework Manager

Cognos Framework Manager wordt gebruikt om ruwe data die rechtstreeks uit een database komen overzichtelijk te presenteren voor de eindgebruiker. Binnen deze metadatalaag kunnen relaties, calculaties en filters worden ingesteld.  Na afronding kan het framework model worden gepubliceerd naar het Cognos portaal (Cognos Connection) in de vorm van een package dat door iedere daarvoor gerechtigden gebruiker kan worden gebruikt. Met Framework Manager kan men zowel relationele als dimensionele packages ontwikkelen.

Cognos Transformer

De metadata modeling tool Cognos Transformer is bedoeld om PowerCubes te ontwikkelen, aan te passen en te publiceren. Deze PowerCubes worden gebruikt in uw BI omgeving. Deze tool gebruikt u om multidimensionale OLAP kubussen te modelleren, waar u dimensies en (speciale) hiërarchieën kunt bepalen en meetwaarde en berekeningen kunt maken. Ten slotte kunt u beveiliging instellen voor de gehele kubus of op specifieke views binnen de kubus.

Cognos Go! Office

Go Office is een plug-in die is ontwikkeld om de Cognos en Microsoft Office producten met elkaar te koppelen. De installatie van dit pakket maakt het mogelijk om inhoud vanuit de Cognos content store (rapportages, kubussen, packages) te koppelen aan Microsoft producten als Excel, PowerPoint en Word. Hierdoor is het mogelijk om Cognos rapporten aan te passen en calculaties toe te voegen in een van de office producten en kunnen data met slechts één druk op de knop worden geüpdate.

Cognos Dynamic Cubes

Cognos Dynamic Cubes (onderdeel van Dynamic Query) is een nieuwe applicatie om Cognos kubussen te maken die te gebruiken zijn met onder andere Report Studio, Analysis Studio en Workspace. Een van de grote voordelen van ‘dynamic cubing’ is de snelle performance (80 keer sneller dan DMR), onder andere door het gebruik van ‘in-memory caching’. Met dynamic cubing kunt u dus zeer grote hoeveelheden data verwerken. De onderliggende database is bij voorkeur een datawarehouse (‘star’ of ‘snowflake’ schema).

Hoe moet u Dynamic Cubes zien ten opzichte van andere Cognos technologieën? Cognos biedt verschillende oplossingen voor verschillende doeleinden:

  • Cognos TM1 (MOLAP technologie) is gericht op medium data volumes en ondersteunt het terugschrijven van gegevens. Denk hierbij aan het invoeren van prognosecijfers (forecasting).
  • Cognos Powercubes is ook een MOLAP technologie en is ontworpen voor interactieve analyses van gegevens in operationele c.q. transactionele gegevensbronnen. Deze kubus is statisch en heeft geen directe c.q. actieve verbinding met de gegevensbron.
  • Cognos Dynamic Cubes is een dynamische kubus en is uitermate geschikt voor interactieve analyses over zeer grote datasets. Deze kubussen aggregeren op hoog niveau met de uitgebreide in-memory caching (via DQM) en bieden een goede performance. Nogmaals: deze cubes werken alleen met ster of snowflake bronnen.

Cognos Performance Management

Cognos TM1

Cognos TM1 verandert de gehele planning & control cyclus, van vaststelling van doelstellingen tot het uitrollen van budget naar rapportage, analyse en forecasting. U kunt met deze tool snel uw gegevens analyseren en modelleren aan de hand van business requirements om vanuit daar te werken naar de plannen, budgetten en prognoses om de prestaties te optimaliseren en te analyseren. De integratie met Cognos BI is gemakkelijk te realiseren omdat TM1 kan werken als datasource voor de BI omgeving. Dit betekent dat alle Cognos BI studio’s toegang hebben tot de TM1 data.

Cognos Disclosure Management

Cognos Disclosure Management (CDM) wordt gebruikt voor het maken van interne en externe verslagleggingsdocumenten. Het proces van verzamelen en weergeven van gegevens verloopt geautomatiseerd. Aan de hand van autorisaties wordt bepaald welke gebruiker binnen en buiten de organisatie welke gegevens mag inzien. Bovendien wordt door middel van audit logging bijgehouden wie welke acties heeft uitgevoerd. CDM is in staat om gegevens uit bronsystemen van verschillende leveranciers op een veilige en gecontroleerde manier te ontsluiten. Net zoals bij TM1 het geval is, kunnen bij CDM meerdere gebruikers met elkaar samenwerken en tegelijkertijd gebruikmaken van dezelfde gegevens voor rapportages en analyses, eventueel in combinatie met het gebruik van mobiele apparaten.