Innovatie en vernieuwing binnen Cognos

Innovatie en vernieuwing binnen Cognos Analytics

Impact beoordeelt voortdurend de ontwikkeling van de Cognos tools en de gebruiksmogelijkheden ervan voor onze relaties. Binnen Cognos Analytics (of: Cognos 11) zijn veel relevante nieuwe ontwikkelingen. Hieronder volgen de belangrijkste.

Ad hoc analyse op standaard rapporten

Een rapport geeft informatie op een vraag die actueel is. Maar een antwoord roept vaak ook vervolgvragen op die na een ontwerp en uitvoering in een nieuw of bestaand rapport verwerkt kunnen worden. Met Cognos Analytics is het mogelijk gebruikers direct te autoriseren om op bestaande rapporten bewerkingen uit te voeren om de vervolgvragen te beantwoorden. Hiervoor is geen of minimale training nodig. Een gebruiker kan filteren, groeperen en sorteren en ook de uitvoering van een grafiek aanpassen om optimaal aan te sluiten bij de getoonde informatie.

Interactieve dashboards

Met de Dashboard module zijn zeer eenvoudig interactieve en flexibele dashboards voor analyses te maken. Met minimale training (tot 1 dag) kunnen gebruikers zelf aan de slag om dashboards te maken en in te zetten voor analyses.

Geavanceerde grafische mogelijkheden, inclusief kaarten met gebieden en punten, kunnen gebruikt worden om inzicht in de eigen en externe gegevens te verkrijgen.

De grafieken en lijsten werken zonder programmeren met elkaar samen en laten grafisch snel en inzichtelijk verbanden zien.

Inzoomen op de data binnen het dashboard is zeer eenvoudig te definiëren en te gebruiken en een doorsteek naar een detailrapport laat direct de onderliggende (bron)gegevens zien.

Dashboards kunnen gemaakt worden op een datawarehouse, externe (geïmporteerde) bronnen en door middel van gegevenssets ook eenvoudig op de eigen (operationele) bronsystemen.

Stories

Een dashboard kan gebruikt worden om een story te maken – een verhaal van een analyse. Hiermee kan een pitch gemaakt worden van het begin van een analyse tot de conclusie met mogelijke vervolgacties. Op deze wijze kan zeer eenvoudig een ingewikkeld onderliggend verband naar voren gebracht worden zodat anderen het kunnen volgen en begrijpen.

Zelf modelleren

Modelleren is niet meer voorbehouden aan ontwikkelaars met (dure) hulpmiddelen. Een gebruiker kan zelf een model prototypen en ontwikkelen voor gebruik met rapportages of dashboards. Modelleren kan met eigen geïmporteerde gegevensbronnen en met gegevenssets op (operationele) bronsystemen, maar ook op een prototype van een datawarehouse. Een gebruiker kan op deze manier snel inzicht verkrijgen in de opbouw en werking van de gegevens zonder dat een ontwikkelaar hier (veel) extra werk aan hoeft te verrichten. Zo kunnen de doorlooptijden voor ontwikkeltrajecten aanzienlijk gereduceerd worden en kunnen gebruikers sneller inzicht krijgen in de benodigde gegevens zonder extra belasting van een centrale afdeling.

Self-service BI en managed BI

Zoals uit bovenstaande blijkt, kan een gebruiker veel meer zelf doen met Cognos 11, zonder directe ondersteuning van experts. Dit wordt ook wel samengevat met het begrip ‘self-service BI’. Een gebruiker kan zelf gegevens uploaden, koppelen aan andere bronnen en daar analyses op uitvoeren.

Maar bedenk ook dat er nog een andere belangrijke kant van BI bestaat: managed BI, het centraal aanbieden van de noodzakelijke bedrijfsinformatie voor het monitoren en bijsturen van de organisatie. Voor Cognos is self-service BI een logische aanvulling op deze cruciale basisfunctionaliteit. Het hoeft geen betoog dat juist de managed BI functionaliteit van Cognos zeer sterk is in vergelijking met vergelijkbare tooling. Zonder basisinformatie en begrip van de gegevens heeft een self-service analyse namelijk niet veel zin en kan het zelfs tot verwarring en onzekerheid leiden.