Support

Hoewel bij de installatie of upgrade veel aandacht uitgaat naar de inrichting, werking en prestaties van uw Cognos omgeving, kan het voorkomen dat er zich toch problemen voordoen. Om deze problemen op te lossen, kunnen klanten van Impact gebruik maken van onze supportdienst. Na een grondige analyse van het probleem wordt zo snel mogelijk een duurzame oplossing geboden, die herhaling van dezelfde problemen in de toekomst moet voorkomen.

 Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ is het mogelijk om periodiek een controle te laten uitvoeren op de inrichting en werking van uw Cognos omgeving. Hierbij beoordelen wij de meest kritische onderdelen en voeren wij in overleg corrigerende maatregelen door. Nadat de controle is afgerond, krijgt u een advies over mogelijke verbeteringen en aanpassingen om problemen in de toekomst te voorkomen.

Ondersteuning nodig?
Ga direct naar onze elektronische helpdesk, waar u al uw vragen kunt stellen en calamiteiten kunt melden. U heeft hiervoor wel een gebruikersnaam en wachtwoord nodig die u kunt aanvragen.

Daarnaast beschikt Impact ook over een telefonische helpdesk waarbij u, bij spoedeisende zaken, rechtstreeks met uw contactpersoon en/of materiedeskundige kunt communiceren: 085 – 401 17 22