Skip to content

Innovatieve informatievoorziening op Key2Financien

Presentatie door Otmar van der Toorn (Cognos voor Ambtenaren) en Arjan Don (Impact IM) tijdens het Cognos Update Webinar op 4 november 2021

Na de pauze was het podium voor Otmar van der Toorn van de Stichting Cognos voor Ambtenaren en Arjan Don, Lead BI Consultant Financiën bij Impact IM. De Stichting heeft om verschillende redenen besloten om het eigenaarschap van het framework op Key2Financien over te dragen aan Impact IM. In hun gezamenlijke sessie keken Otmar en Arjan terug op het ontstaan van het framework en de gevolgen van de overdracht. Otmar en Arjan demonstreerden de mogelijkheden en de breedte van de huidige rapportageset en gingen in op het feit dat u naast de traditionele mogelijkheid om op de live database te rapporteren, tegenwoordig ook de optie heeft om het framework op een door Impact IM ontwikkelde datamart te implementeren. Dit laatste biedt verrassende mogelijkheden!

Kijk deze presentatie terug: