Skip to content

MensWerkGeld 3.0

Presentatie door Stephan Griesch van Impact IM tijdens het Update Seminar op 3 november 2022

De eerste spreker op het Update Seminar op 3 november jl. was Stephan Griesch. Stephan trapte de middag af met een presentatie over de laatste versie van MensWerkGeld (3.0). Ook in het afgelopen jaar kozen weer veel lokale overheden voor de implementatie van dit concept dat organisaties in staat stelt om een snelstart te maken op het gebied van datagericht sturen. Het aantal bronnen waarvoor wij standaard componenten beschikbaar hebben en het aantal mogelijk te presenteren KPI’s, is stevig gegroeid. Hiermee hangt samen dat er steeds hogere eisen gesteld worden aan het datamanagement (zie de presentatie op ons webinar van 7 april jl.). Maar ook daar waar alle informatie samen komt – in de cockpit van MensWerkGeld – ontstaan nieuwe uitdagingen. Wij hebben in de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuwe versie van de cockpit. Deze versie faciliteert om op een dynamischer en toekomstbestendiger manier om te gaan met het dashboard design en de te presenteren KPI’s. Hierdoor wordt MensWerkGeld nog geschikter voor organisaties die datagericht sturen zien als een groeimodel. Een interessante presentatie voor iedereen die reeds met MensWerkGeld werkt en voor iedereen die een snelstart wil maken op het gebied van datagericht sturen.

Kijk deze presentatie terug: