Skip to content

Moderne informatievoorziening in het Sociaal Domein in gemeente Súdwest-Fryslân

Presentatie door Ben Krekelaar (gemeente Súdwest-Fryslân) en Jorn Bijkersma (Impact IM) tijdens het webinar van 2 november 2023.

De eerste presentatie op het Update Webinar op 2 november jl. was een gezamenlijke presentatie van Ben Krekelaar van de gemeente Súdwest-Fryslân en Jorn Bijkersma van Impact IM.

De gemeente Súdwest-Fryslân met bijna 100.000 inwoners heeft begin dit jaar besloten tot een ingrijpende modernisering van de informatievoorziening in het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein neemt toe in omvang en de behoefte aan informatie op operationeel en op managementniveau groeit exponentieel. Hierbij gaat het niet alleen om kwantitatieve maar juist ook om kwalitatieve informatie. De gemeente is diverse initiatieven gestart om het datagedreven werken binnen het Sociaal Domein te versnellen en de benodigde rapporten en dashboards onder eigen beheer te bouwen.

Ben en Jorn namen ons mee in de doelstellingen en de aanpak van het project, inclusief een doorkijk naar de concrete resultaten tot nu. Informatievoorziening is – zeker in het Sociaal Domein – een ongoing proces en Ben keek vooruit aan de hand van de gemeentelijke ambities. Een interessante presentatie voor iedereen die werkzaam is in (de informatievoorziening van) het Sociaal Domein.

Kijk deze presentatie terug: