Skip to content

Ontwikkelingen en trends in duurzaamheidsverslaglegging

presentatie door Erwin Groenendal van Tangelo software tijdens het update webinar 7 april 2022

De eerste spreker op het Update Webinar op 7 april jl. was Erwin Groenendal, een van de ‘founding fathers’ van Tangelo Software, onze partner in Planning & Control oplossingen.  

Gemeenten hebben eind 2019 met een overweldigende meerderheid ingestemd met het Klimaatakkoord. Vanuit Rijkswaterstaat en de VNG worden gemeenten ondersteund en gemotiveerd door middel van diverse initiatieven bij het bepalen van strategieën en doelen. Mede hierdoor is de behoefte aan effectief rapporteren over duurzaamheid sterk toegenomen. Erwin heeft in zijn presentatie inzicht gegeven in ontwikkelingen en trends op het gebied van duurzaamheidsverslaglegging (‘sustainability reporting’) in het bedrijfsleven. Van daaruit heeft hij aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laten zien hoe u op een moderne en efficiënte manier over duurzaamheid kunt rapporteren aan uw burgers. Een zeer interessante presentatie over een actueel onderwerp dat in de komende jaren een hoge vlucht zal nemen!

Kijk deze presentatie terug: