case-pijnacker-nootdorp-slide-1

case-pijnacker-nootdorp-slide-2

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

heeft managementinformatie op maat

“We werken al jaren samen met Impact,” vertelt Peter Schimmel, applicatiebeheerder Financiën en Cognos bij gemeente Pijnacker-Nootdorp (op de foto links). “Onze toenmalige afdeling Financiën wilde over actuele en adequate financiële informatie beschikken waarmee op alle niveaus in de organisatie gericht gestuurd kan worden. Daarom stapten we over van Impromptu naar Cognos als rapportagetool en zochten we een partner met zowel Cognos-expertise als ervaring in de lokale overheid.”

Van overzicht naar inzicht

Edwin van Zuylen, teamleider Financiën, vervolgt:  “Impact hielp ons met de ontsluiting van de gestructureerde gegevens in Key2Financiën van Centric en ongestructureerde gegevens uit andere bronnen. ‘Cijfers met tekst’ was het resultaat. Voorheen hadden we overzichtjes, nu hebben we inzichten. En die gebruiken we voor al onze jaarverslagen, begrotingen en nota’s. Bovendien kunnen we nu veel  sneller de organisatie van advies voorzien.”

Cognos voor maatwerkrapportages

Peter Schimmel: “Daarna hebben we samen met Impact andere applicaties in de bedrijfsvoering onder handen genomen. Want, op enkele uitzonderingen na, bieden gemeentelijke applicaties weinig mogelijkheden voor rapportages op maat. Terwijl wij bij de informatiebehoefte willen beginnen: ‘Wat heb je nodig om te sturen?’ Voor CiVision Samenlevingszaken van PinkRoccade Local Government hebben we bijvoorbeeld samen met Impact en een andere gemeente een Cognos raamwerk en dashboard ontwikkeld voor managementinformatie.”

Impact beheersuite voor Cognos

Hij vertelt verder: “Ook gebruiken we de Impact beheersuite. Daar hebben we veel profijt van, want als je gebruikers, rollen, autorisaties en dergelijke in Cognos wilt beheren, dan merk je dat dat behoorlijk complex kan zijn. De beheersuite maakt dat gelukkig veel eenvoudiger. Ik snap niet dat er nog gemeenten zijn die wel Cognos gebruiken, maar niet de Impact beheersuite.”

Erg tevreden

“We zijn erg tevreden over de consultants van Impact. Ze hebben veel vakinhoudelijke kennis én ervaring met gemeentelijke administraties waardoor ze je vragen snel begrijpen en omzetten in uitstekende resultaten. Dat maakt het prettig om samen te werken,” vindt Edwin van Zuylen. “Daarnaast voert Impact alle installaties en upgrades voor ons uit en adviseert men ook proactief over nieuwe ontwikkelingen.”

Nog lang niet klaar

Edwin van Zuylen verwacht nog veel projecten samen te doen. “We zijn nog lang niet klaar. Ons afdelingshoofd, Marcel Schippers, zit boordevol ideeën om de organisatie nog beter te kunnen sturen. Bijvoorbeeld beheersing van het EMU-saldo op gemeenteniveau, beschikbaarheid van dashboards met actuele data op tablets en visualisatie van data op geografische kaarten. We vertrouwen erop dat Impact ook deze ideeën om kan zetten naar werkende oplossingen.”

case-pijnacker-nootdorp-rond“We zijn erg tevreden over de consultants van Impact. Ze hebben veel Cognos kennis én ervaring met gemeentelijke administraties waardoor ze je vragen snel begrijpen en omzetten in uitstekende resultaten. Dat maakt het prettig om samen te werken.”