case-impact-haarlemmermeer-achter

case-impact-haarlemmermeer-voor

Gemeente Haarlemmermeer

visualiseert managementinformatie in het Sociaal Domein

“Een gesprek over de nieuwe visualisatiemogelijkheden in Cognos was de aanleiding voor het project” vertelt Paolo Massaro van het Business Intelligence Team Haarlemmermeer (links op de foto). “Onze relatie met Impact bevalt goed, telkens zetten we vernieuwende stappen. En wat we als team daarbij leren, passen we vervolgens zelfstandig toe op andere gebieden. In dit geval hielp Stephan Griesch ons met het visualiseren van managementinformatie in het Sociaal Domein.”

Inzicht krijgen in de informatiebehoefte
Hij vertelt verder: “Het Sociaal Domein is een werkveld met allerlei nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten. Om daar grip op te krijgen heeft het BI team in enkele sessies met het management de eerste informatiebehoefte bepaald en een data analyse uitgevoerd om vervolgens alle relevante gegevens te verzamelen in een datawarehouse. De verantwoordelijke managers kregen daar in eerste instantie rapportages uit in Excel. Dat werkte als prototyping en was enerzijds handig, want ze konden zelf ‘spelen met de data’ waardoor wij verder inzicht kregen in hun informatiebehoefte. Anderzijds leverde Excel ook wel problemen op. Het idee was dat de gebruikers zelf aan de slag zouden gaan met aanpassen van de geleverde draaitabellen, maar het bleek niet erg robuust; er gaat snel iets ‘stuk’.”

Visualisaties in Cognos
Stephan Griesch vult aan: “Toen ik begon was het datawarehouse al goed ingericht en bevatte het vrijwel alle benodigde data. Bovendien was er helder zicht op de informatiebehoefte. Een uitstekend uitgangspunt dus om degelijke dashboards te maken met Excel-achtige grafieken, maar dan in Cognos en dus veilig en robuust. En tegelijkertijd ook behoorlijk geavanceerd, want met de komst van Cognos 10.2.1 heb je namelijk de mogelijkheid om naast mooie geografische kaarten ook heat maps, tag clouds en bijvoorbeeld bollen- en netwerkdiagrammen te genereren. In beperkte tijd hebben we voor alle processtappen, van intake tot declaratie, een dashboard beschikbaar gemaakt met data en visualisaties.”

afbeelding-kaart-500

In één oogopslag pijnpunten ontdekken
Paolo Massaro vervolgt: “We merken dat als je data slim presenteert, je managers de mogelijkheid geeft om heel snel situaties in te schatten en pijnpunten te ontdekken. Zo zien we bijvoorbeeld de aard en omvang van de werkvoorraad per uitvoerend team, wie veel doorverwijst naar bepaalde zorgleveranciers, voor welke wijken de meeste beschikkingen worden afgegeven en hoe zich dat verhoudt met bijvoorbeeld leeftijdscategorieën.”

afbeelding-bubblediagram-500

Geld besparen
“Allereerst willen we inzicht hebben in hoe het allemaal werkt binnen het Sociaal Domein. Dat levert grip op om effectief te sturen. De gerealiseerde dashboards zijn daarbij een onmisbare stap. Natuurlijk blijven we de managementinformatievoorziening bijschaven en uitbreiden. Want hierna verschuift de focus naar optimalisatie: geld besparen door het voorkomen van fouten en onnodige plannen of betaalde zorg, en een betere verdeling van de workload en de zorg zelf.”

Prettige samenwerking
Stephan Griesch: “Ik ben trots op het eindresultaat en ik vond het erg fijn om te werken met een enthousiast business intelligence team dat de boel goed op orde heeft. Ik kreeg veel vrijheid om te doen waar ik goed in ben en ik werd telkens snel en adequaat geholpen.”
Paolo Massaro besluit: “Ja, dit was wederom een succes. De deskundigheid en het enthousiasme van Impact zie je terug in het uitstekende eindresultaat. Onze managers zijn erg tevreden en ik verwacht dat hun beroep op ons business intelligence team alleen nog maar groter gaat worden. Daarom kijken we nu al weer uit naar de volgende verbeteringen.”

“Het visualiseren van managementinformatie paolo-massaro-500in het Sociaal Domein was een succes. De deskundigheid en het enthousiasme van Impact zie je terug in het uitstekende eindresultaat.”