Topdrukte in de Stadsschouwburg op 9 november 2017!

 

Het was een volle bak op ons Cognos Update Seminar in de Stadsschouwburg in Utrecht op 9 november jl. met meer dan 120 aanmeldingen en uiteindelijk 110 bezoekers.

De Stadsschouwburg was voor ons een nieuwe locatie. Het gebouw van de Stadsschouwburg in Utrecht is ontworpen door niemand minder dan Willem Dudok en is aangewezen als Rijksmonument. Het is de afgelopen jaren grondig gerestaureerd en verbouwd en op onze seminarmiddag bleek dat het uitstekende faciliteiten biedt voor het verzorgen van presentaties maar ook voor het netwerken en de meer ‘sociale momenten’ rondom het formele programma.

 

Het is RAAK! in Rijswijk

Opgavenmanager Kathy Hogeboom en Louis Eggen (Adviseur Informatievoorziening) van de gemeente Rijswijk verzorgden de eerste presentatie op deze middag. In Rijswijk werkt men sinds enige tijd opgaven gestuurd. Kathy en Louis gingen in hun presentatie in op de wijze waarop Rijswijk vanuit opgaven gestuurd werken meer grip krijgt op het bedrijfsmatige en organisatiebrede functioneren van de gemeente. Zij gaven een toelichting op een ontwikkelingsproces waarbij de organisatie breed betrokken was (de juiste expertise op het juiste moment!). Hierin heeft men vanuit de behoefte aan meer inzicht stapsgewijs toegewerkt naar de realisatie van een Management Informatie Systeem (MIS) dat de gemeente daadwerkelijk ondersteunt.

Uiteraard lieten Kathy en Louis ook voorbeelden uit de praktijk van het MIS laten zien.

 

Cognos Analytics V11: het moet nu echt gaan gebeuren!

De overgang naar Cognos Analytics V11 wordt nu steeds concreter. IBM heeft de ‘end of support’ van V10 aangekondigd voor 30 april 2018 en de nieuwste versie van V11 (11.0.7) is betrouwbaar en stabiel. Verschillende klanten van Impact hebben V11 uitgeprobeerd in de ‘Cognos Analytics V11 Proeftuin’ en bereiden nu de migratie naar V11 voor.

Jeroen de Graaff en Ronald Spoor van Impact gingen in hun presentatie in op de meest recente ontwikkelingen rondom V11 en de aanpak en planning voor een succesvolle migratie van 10 naar 11.

Tevens gaven zij aan dat Impact u kan ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van de te realiseren werkzaamheden op basis van ons plan van aanpak voor de migratie. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan versiebeheer, opschoning, het inrichten van autorisaties, het gebruik van nieuwe features, het testen van de gemigreerde frameworks, packages en rapporten en de noodzakelijke kennisoverdracht door middel van opleidingen en coaching.

De samenvatting van hun verhaal: tijd voor actie!

 

ISD BOL: data(warehouse) als centrale bron voor succesvolle digitale dienstverlening 

Na de pauze nam Han Cuijpers, Senior Applicatiebeheerder en medewerker Informatisering van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (afgekort: ISD BOL) het woord. ISD BOL voert voor de drie genoemde gemeenten een aantal sociale zekerheidswetten uit. Uitgangspunt hierbij is eenheid in beleid voor deze gemeenten. Noodzakelijke voorwaarde is een efficiënte en doeltreffende informatievoorziening.

Han’s presentatie was opgebouwd vanuit het perspectief dat het hart van de informatievoorziening van ISD BOL wordt gevormd door het datawarehouse voor het Sociaal Domein waarin alle relevante data uit interne en externe bronnen geautomatiseerd worden opgeslagen. De data uit het datawarehouse vormen de voedingsbodem voor de management-, sturings- en afwijkingenrapportages, maar ook voor diverse monitoren voor kwaliteitsbewaking en –verbetering en de volledige digitale afhandeling van werkprocessen.

Een inspirerende presentatie over nut, noodzaak en mogelijkheden van een met Cognos ontsloten datawarehouse in het Sociaal Domein met verschillende handvatten om zelf aan de slag te kunnen gaan.

 

Cognos Analytics V11: waar blijven die opleidingen?

V11 komt er dus aan en er valt niet aan te ontsnappen. Speciaal voor organisaties die reeds bekend zijn met Cognos hebben wij een opleidingsprogramma ontwikkeld waarmee u uw kennis snel op het juiste niveau brengt en daarna zelf met V11 aan de slag kunt gaan. Wij besteden niet alleen aandacht aan Reports (voorheen Report Studio) maar gaan juist ook in op de nieuwe mogelijkheden van gebruikers op ontwikkelde rapportages, zoals zelf filteren, sorteren etc. De mogelijkheden om met dashboards en stories te werken, komen ook volop aan de orde.

In de opleiding leert u onder andere:

  • Om te gaan met de (nieuwe) interface van V11.
  • Rapporten te bouwen rekening houdend met de extra mogelijkheden voor gebruikers in V11.
  • Geavanceerde rapporten te maken in V11.
  • Interactieve dashboards te maken in V11 (met bijvoorbeeld grafieken, een kaart met filters etc.)

De opzet van de opleidingen is zodanig dat de inhoud eenvoudig kan worden afgestemd op de eigen wensen van de deelnemers van een organisatie. In verschillende workshops werkt u praktijkvoorbeelden uit en leert u ‘al doende’ met V11 werken.

Andrew de Jong presenteerde aan het eind van de middag de opleidingen. Het moest door tijdgebrek allemaal iets beknopter dan vooraf gedacht, maar uiteraard kunt u op ieder gewenst moment contact opnemen met Andrew de Jong of Bart Visser om met hen van gedachten wisselen over de opleidingsmogelijkheden voor uw eigen organisatie.

Samenvattend: een interessant en compleet programma op een professionele en interessante locatie. Na afloop was de borrel druk bezocht en bleven vele bezoekers nog lang netwerken.

Een geslaagde middag!