Skip to content

Consultancy

Impact IM werkt al meer dan 20 jaar voor Nederlandse lokale overheden: gemeenten, provincies, waterschappen en aan lokale overheden gerelateerde organisaties. De kennis en ervaring van onze consultants rust op drie pijlers:

1) Technologie

De consultants van Impact IM hebben brede kennis van en ervaring met de door ons gebruikte technologie: Cognos Analytics, Apparo Fast Edit, Tangelo en Community Edition van Pentaho Data Integration.

2) Processen en materie

Onze consultants beschikken over uitgebreide kennis van uw processen en materie in:

 • Financiën 
 • HRM
 • Publieksdiensten
 • Sociaal Domein
 • Belastingen
 • Vastgoedbeheer
 • Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • Bedrijfsvoering ondersteunende processen en systemen (ICT beheer, telefonie, tijdregistratie)

3) Uitgebreide kennis van en ervaring met uw bedrijfsinformatiesystemen

Of het nu gaat om financiële of HRM-applicaties of om back office systemen die door u worden ingezet binnen het Sociaal Domein, Publieksdiensten, Vastgoedbeheer of binnen andere domeinen: onze consultants hebben de meeste daarvan reeds vele malen ontsloten. Zij kennen de applicatie, de functionaliteit en – het belangrijkste wellicht – de (structuur van) de database waardoor zij snel en efficiënt data kunnen ontsluiten en omzetten in informatie van hoge kwaliteit.

Uw vraag is leidend

Onze dienstverlening is gericht op uw behoeften. De belangrijkste vraag die u en wij moeten beantwoorden bij de opstart van een traject is: wat wil, kan en/of moet uw organisatie zelf doen en wat doen wij? Het antwoord op deze vraag is leidend bij het vaststellen van een projectaanpak en de wijze van samenwerken. Onze mogelijkheden en competenties zijn breed:

 • Advisering, inventarisatie en informatieanalyse.
 • Installatie, upgrades en inrichting
 • Implementatie 
 • Datawarehouse ontwikkeling
 • Rapportage- en dashboard ontwikkeling
 • Opleidingen
 • Telefonische support
 • Onderhoud en (remote) beheer

Maar uw vraag blijft bepalend. Samen analyseren wij uw behoefte aan informatie en stippelen wij het pad uit dat leidt tot de uitwerking en realisatie van de oplossing. Impact IM werkt altijd in partnership met lokale overheden.

Tientallen organisaties gingen u voor. Referenties (ook in uw omgeving!) die hun ervaringen met onze consultants met u kunnen delen, zijn dan ook in ruime mate voorhanden. Als u dat wenst, brengen wij u graag met onze referenties in contact.

Wilt u meer informatie over de inzet van onze consultants?

Quick start rapportagesets

Ga direct aan de slag met het verbeteren van uw management­informatie. U hebt de basis van uw informatie­voorziening snel op orde met onze quick start rapportagesets, gebaseerd op de Cognos Analytics technologie van IBM.

Dashboard MensWerkGeld

Wilt u rust en overzicht? Ons Cognos Analytics bedrijfsvoerings­dashboard geeft u grip op de prestaties van uw organisatie. Informatie over personeel, financiën en werkprocessen met state-of-the-art visualisaties.

Digitalisering integrale P&C

Onze oplossingen voor de planning & control cyclus gebaseerd op Tangelo, Apparo Fast Edit en Cognos Analytics bieden u bouwstenen voor een professionele besturing van uw organisatie. Geen eilandautomatisering maar integraliteit.

Datawarehouse

Breng uw datahuishouding en informatievoorziening naar een hoger niveau met onze flexibele en schaalbare datawarehouse oplossingen op basis van de Community Edition van Pentaho DI. Optimale presentatie en performance, data-integratie en SSBI-enabled.

Sociaal Domein

Gemeenten willen het inzicht in en de controle op de prestaties en uitgaven in het Sociaal Domein vergroten. Wij bieden u praktische oplossingen: van quick start rapportagesets tot datawarehouse oplossingen voor complexere omgevingen.