Skip to content

De sleutel voor een succesvolle implementatie van SSBI

Bij een succesvolle en beheersbare implementatie van Self Service BI (SSBI) spelen data-autorisatie, datakwaliteit en performance een cruciale rol. Een datawarehouse zorgt voor de juiste randvoorwaarden.

Impact IM ziet een duidelijk verschil in de eisen die de nieuwe generatie medewerkers stelt aan informatievoorziening in vergelijking met voorgaande generaties. Gevoed door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen groeit de behoefte aan instant beschikbaarheid, 24 uur per dag. Kernwoorden: snelheid, continue beschikbaarheid, vrijheid en zelfstandigheid.

Leveranciers van BI-tooling zoals IBM reageren hierop door steeds meer functionaliteit in Cognos Analytics direct toegankelijk te maken voor de eindgebruiker, zodat deze zelfstandig aan de slag kan met een set aan gegevens, hierin verbanden kan ontdekken en in korte tijd een eigen dashboard kan samenstellen met fraaie visualisaties of een storyboard met actuele informatie, bijvoorbeeld voor een komend MT.

Maar hoe zorgt u ervoor dat de informatie die de eindgebruiker genereert betrouwbaar en compleet is? Oftewel: hoe zorgen we ervoor dat eindgebruikers met kwalitatief hoogwaardige data aan de slag gaan?

Datamodellen

Ook hier zien wij de toegevoegde waarde van een datawarehouse. Met behulp van doordachte datamodellen zorgen we voor optimale performance. Deze datamodellen maken we vervolgens voor iedereen begrijpelijk door tabel- en kolombenamingen in de terminologie van de business te beschrijven. En door de autorisatie van de bronapplicatie toe te passen waarborgen we de integriteit en vertrouwelijkheid van informatie die past bij de rol van de betreffende medewerker.

Zo verenigt u twee werelden. De wereld van de SSBI gebruiker met zijn behoefte aan vrijheid en zelfstandigheid en de wereld van de IT organisatie die de beheersbaarheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening wil waarborgen.

Wilt u meer informatie over onze datawarehouse oplossingen?