Skip to content

Update Webinar Donderdag 4 november 2021

Geachte relatie,

Hopelijk beleven we momenteel de laatste stuiptrekkingen van de gevolgen van corona en de door de overheid genomen maatregelen en gaan wij elkaar in het voorjaar van 2022 weer eens in levenden lijve ontmoeten! Impact IM vervolgt voor dit moment de vorig jaar ingeslagen weg en wij nodigen u daarom met veel plezier uit om mee te doen aan een nieuw webinar op de middag van donderdag 4 november aanstaande.

Wij hebben voor u een mooi, gecomprimeerd programma samengesteld met voor ieder wat wils. Strategie, praktijk, visie, bruikbare tips, korte en lange termijn; wij zorgen ervoor dat in het programma iedereen aan zijn trekken komt.

Preview Cognos 11.2 en quick start op Djuma

Op 4 november aanstaande trappen we af met een inmiddels beproefd concept. Onze Cognos goeroe (20+ jaar ervaring) Andrew de Jong verzorgt een sessie met een dit keer tweeledig karakter. In de afgelopen webinars is Andrew ingegaan op Cognos Analytics 11.1.7, de huidige LTS-versie van Cognos. Maar IBM zit niet stil en Andrew geeft u op 4 november een voorproefje van versie 11.2. De focus ligt in deze versie op het verbeteren van de gebruikersomgeving – we willen immers ooit nog eens af van die tabbladen! Andrew laat de nieuwe omgeving zien met diverse mogelijkheden voor gebruikers om hun omgeving aan te passen aan de eigen wensen en behoeften. In het tweede deel van zijn bijdrage toont Andrew een live toepassing van een Analyse Dashboard op het zaaksysteem Djuma, inclusief doorsteek naar details, om te illustreren wat er in de praktijk inmiddels allemaal mogelijk is met het vernieuwde Cognos Analytics.

Toekomstige ontwikkelingen binnen Cognos Analytics en de visie van IBM op data governance en AI

Hierna is het tijd voor IBM! Want als het gaat om strategie en visie op analytics en datamanagement haal je die informatie het liefst dicht bij de bron. We hebben op 4 november twee mensen van IBM op bezoek. Eva Haakman, Technical Sales Specialist, neemt u mee in de toekomstige ontwikkelingen rondom Cognos Analytics, ook in relatie tot de cloud. Uiteraard kijkt zij ook naar wat u op korte termijn concreet kunt verwachten (2022). In het tweede deel van IBM’s bijdrage gaat Marcel Berkhout dieper in op de data en AI visie van IBM. Hij vertrekt vanuit het centrale begrip van de AI ladder en illustreert het belang van een geïntegreerd en ‘governed’ data platform als basis voor een datagedreven organisatie.

Innovatieve informatievoorziening op Key2Financien

Na de pauze is het podium voor Otmar van der Toorn van de Stichting Cognos voor Ambtenaren en onze enige echte Arjan Don, wonderkind als het gaat om financiële rapportages. De Stichting heeft om verschillende redenen besloten om het eigenaarschap van het framework op Key2Financien over te dragen aan Impact IM. In hun gezamenlijke sessie blikken Otmar en Arjan terug op het ontstaan van het framework en de gevolgen van de overdracht. Otmar en Arjan zullen de mogelijkheden en de breedte van de huidige rapportageset demonstreren en ingaan op het feit dat u naast de traditionele mogelijkheid om op de live database te rapporteren, tegenwoordig ook de optie heeft om het framework op een door ons ontwikkelde datamart te implementeren. Welke mogelijkheden dat biedt met betrekking tot rapportages en dashboarding zal u verrassen!

Grip op het Sociaal Domein: praktische voorbeelden uit de praktijk

In de laatste sessie staat het Sociaal Domein centraal. Het zal u niet verbazen dat de vraag naar informatie in het Sociaal Domein nog steeds groeiend is. En dat op alle niveaus: operationeel, tactisch en strategisch. De focus ligt met name op de relatief jonge loten aan de Sociaal Domein stam: Wmo en Jeugdzorg. Omdat wij iedere keer weer merken dat voorbeelden uit de praktijk van gemeenten inspiratie vormen voor anderen, illustreren Jorn Bijkersma en Stephan Griesch aan de hand van een aantal praktijkcases innovatieve mogelijkheden om met informatie grip te krijgen op het Sociaal Domein, financieel en procesmatig. Een mooie afsluiting van een boeiende middag.

Het webinar start op 4 november om 13.00 uur en duurt tot maximaal 15.45 uur inclusief pauzes. U krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen aan de presentatoren. Ondergetekende zal als moderator optreden. Ook bij dit webinar zullen wij weer worden ondersteund door de professionals van 3XFILM in IJsselstein en zenden wij onze boodschap de wereld in vanuit onze vaste locatie met de toepasselijke naam ‘Het Zendstation’ in Lopikerkapel.

Gratis deelname

Zoals u van ons gewend bent is deelname aan het webinar gratis. Wilt u participeren, klik dan op aanmelden. Natuurlijk kunt u ook een (extra) collega laten deelnemen.

Wij zullen u op 3 november aanstaande informeren over de wijze waarop u (actief) kunt deelnemen indien u zich aanmeldt.

Komt in groten getale, wij zien weer uit naar uw virtuele deelname!

Met vriendelijke groet,

Impact Information Management B.V.

Bart Visser

Directeur