Cognos Update seminar: WerkSaam Westfriesland en Vervoerregio Amsterdam stelen de show!

Op 14 november ’19 organiseerden wij ons tweede Cognos Update seminar van het jaar in het Oude Magazijn. Het Oude Magazijn is een monumentaal gebouw op de Wagenwerkplaats in Amersfoort, met een zeer opvallende architectuur zoals het sheddak dat van de zijkant op een zaag lijkt. Tijdens een langdurig restauratieproces zijn de authentieke industriële elementen zo veel mogelijk bewaard gebleven. In 2018 organiseerden wij ons voorjaarsseminar eveneens op deze locatie en op verzoek van veel van onze relaties kwamen wij hier terug.

WerkSaam Westfriesland – Cockpit Sociaal Domein  

We startten de middag met een frisse blik op de rol van informatie in de bedrijfsvoering van WerkSaam Westfriesland (verder: WerkSaam). WerkSaam voert voor gemeenten in West-Friesland de Participatiewet uit en helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) op weg naar werk. Managementinformatie speelt bij het ‘in control blijven’ een cruciale rol. WerkSaam heeft in samenwerking met Impact een cockpit gerealiseerd in Cognos Analytics waarin belangrijke sturingsinformatie en kengetallen uit het werkveld zijn opgenomen, zoals ‘gemiddeld stijgingspercentage op de participatieladder’, de ‘preventiequote’ en ‘fraudebestrijding’. Petra Veltrop, Senior Medewerker Rapportages van de afdeling Planning en Control en Mariska Huissen, Functioneel Applicatiebeheerder, namen de aanwezigen mee in de totstandkoming van het dashboard, de definiëring van de kengetallen en de ontsluiting van de bronsystemen. Uiteraard maakten Mariska en Petra in hun presentatie uitvoerig gebruik van voorbeelden uit de cockpit van WerkSaam. Een interessante presentatie van een ambitieuze organisatie voor iedereen die te maken heeft met het Sociaal Domein, in het bijzonder de sturende manager en de adviserende beleidsmedewerker.

Cognos Analytics Dashboards: voorbij de features, nu de praktijk!

Op verschillende seminars hebben wij onze relaties de nieuwe mogelijkheden van de Cognos 11 Analyse Dashboards laten zien. Ze zijn snel te ontwikkelen, veelzijdig en gebruikersvriendelijk en daarom een goede vervanging voor veel rapportagevragen. Op dit seminar demonstreerde Andrew de Jong, Consultant bij Impact, twee Analyse Dashboards uit de praktijk van gemeenten. Om de klantcontacten te optimaliseren is bij de gemeente Gouda een Analyse Dashboard gerealiseerd rondom een baliesysteem met zowel inloop als afspraken. De gemeente Den Helder beschikt over een Analyse Dashboard om de werklast binnen het KCC te analyseren, gevoed door een zaaksysteem in de cloud. Bijvoorbeeld: welke activiteiten staan te lang uit en welke detailinformatie is beschikbaar om hierop te kunnen sturen? De presentatie van Andrew was interessant voor iedereen die worstelt met analyse vraagstukken en die het gevoel krijgt met de huidige rapportages niet altijd voldoende inzicht te krijgen. Maar ook voor rapportbouwers die een backlog hebben van rapportage aanvragen kan de inzet van Analyse Dashboards een oplossing bieden.

Na de pauze gingen de bezoekers zelf actief aan de slag waarbij zij twee keuzes hadden:

 1. Deelname aan een workshop, waarin onze Consultant Jeroen de Graaff de bezoekers in de praktijk liet ervaren hoe eenvoudig het is om folders te autoriseren met behulp van de Impact Suite Permission Browser. Deelnemers gingen gebruikersrollen importeren met behulp van CSV-bestanden die zij vervolgens gebruikten om mappen juist te autoriseren. Deze sessie was interessant voor gebruikers van de Impact Suite die nog niet met de Permission Browser hebben gewerkt en voor Cognos gebruikers die nog niet met de Impact Suite werken.
 1. Deelname aan een rondleiding over de Wagenwerkplaats onder begeleiding van een deskundige gids. In de periode 1903-1999 werden hier (goederen)wagons van de Spoorwegen gebouwd en onderhouden. Hoe ging dat in zijn werk? Welke functies hadden de verschillende gebouwen? Wat is een rolbaan? Waartoe diende het reusachtige ketelhuis? Deelnemers aan de rondleiding kregen antwoord op deze vragen en kwamen meer te weten over de historie en toekomst van dit industrieel rijksmonument.

Vervoerregio Amsterdam (team Kennis & Onderzoek) – Een Projectenkaart-rapportage ontwikkeld met Cognos Analytics

Wij sloten de dag af met een onderwerp dat altijd op warme belangstelling kan rekenen: datavisualisatie op kaarten. Mark Könst, Beleidsadviseur Logistiek en Processen van de Vervoerregio Amsterdam (team Kennis & Onderzoek), verzorgde een presentatie over de projectadministratie Infrastructurele Projecten van de Vervoerregio Amsterdam. De Vervoerregio Amsterdam heeft als een van zijn taken het financieren van verbeteringen in de regionale infrastructuur. Mark gaf in zijn presentatie uitleg over de werking van een Projectenkaart-rapportage die door Impact is ontwikkeld in Cognos Analytics. De oplossing geeft inzicht in de lopende projecten en toont met behulp van geografische data ook de locatie van deze projecten in een interactief rapport met verschillende selectiemogelijkheden. Een interessante presentatie voor organisaties die overwegen om data te visualiseren op kaarten gebruikmakend van Cognos Analytics. 

Het was al met al een geslaagde dag met – ere wie ere toe komt – Petra, Mariska en Mark in de hoofdrollen!

Volgend seminar in april 2020. Wij berichten u op tijd.

Cognos Update Seminar 11 april 2019: Impact introduceert de Permissions Browser als onderdeel van de Impact Suite 2019!

Op 11 april 2019 hielden wij ons eerste Cognos Update Seminar van dit jaar. Na onze positieve ervaringen en op veler verzoek kwamen wij terug op een voor ons bekende locatie: de Stadsschouwburg in Utrecht, een inmiddels grondig gerestaureerd Rijksmonument, ontworpen door Willem Dudok.

Datawarehouse – Het fundament onder MensWerkGeld en het startpunt voor Predictive Analytics

Wij startten de middag met een frisse blik op het management van de bedrijfsvoering, Planning & Control en datawarehousing. Deze onderwerpen raken elkaar in onze dagelijkse praktijk nergens integraler dan in ons succesvolle bedrijfsvoeringsdashboard MensWerkGeld. Onze consultant Stephan Griesch ging in zijn presentatie in op het fundament van MensWerkGeld: een breed inzetbaar datawarehouse opgebouwd uit gestandaardiseerde componenten en toepasbaar voor een groot aantal van uw bedrijfsvoeringsapplicaties. Hoe zorgen we ervoor dat we de gegevens vanuit verschillende applicaties eenvoudig met elkaar kunnen combineren tot zinvolle sturingsinformatie voor het management van uw organisatie? En hoe garanderen we dat de dashboards en rapportages optimaal blijven performen?

Als kers op de taart toonde Stephan aan de hand van een eenvoudig maar zeer actueel voorbeeld hoe je met het datawarehouse als fundament kunt doorgroeien naar een vorm van Predictive Analytics: de prognose van personele lasten. Een functionele behoefte die bij tientallen van onze relaties hoog op de agenda staat.

Deze sessie was met name interessant voor HR en financieel management, beleidsmedewerkers en business analisten.

Cognos Analytics 11.1: de grote sprong voorwaarts!

Cognos Analytics ontwikkelt zich snel en positief. IBM zet een grote stap voorwaarts met release 11.1. In deze presentatie liet onze consultant Andrew de Jong de relevante highlights zien van 11.1, zowel om een globaal beeld te schetsen als om u te helpen bij het beoordelen of en wanneer een overstap naar deze release het overwegen waard is.

Centraal in Andrew’s presentatie stond de nieuwe interface van Reports: veel nieuwe, intelligente features maken het steeds eenvoudiger om tot accurate inzichten en kwalitatief hoogwaardige analyses te komen.

Interessante informatie voor met name Cognos ontwikkelaars en beheerders en beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de interne informatievoorziening.

Vastgoedbeheer bij de gemeente Enschede 

De afdeling Vastgoedbedrijf van de gemeente Enschede vervult de eigenaarsrol van het (maatschappelijk) gemeentelijk vastgoed. Deze afdeling regelt het vastgoedbeheer en waakt over de kwaliteit van de gebouwen. De gemeente Enschede heeft ongeveer 130 gebouwen met een bruto vloeroppervlakte van bijna 200.000 vierkante meter in eigendom en meer dan 200 gerelateerde overeenkomsten in beheer. Vastgoedbedrijf Enschede maakt gebruikt van vastgoed- en facilitymanagement software van Planon.

De afdeling heeft in samenwerking met Impact een Cognos dashboard gerealiseerd gericht op de risico-inventarisatie van de vastgoedportefeuille. Hoe je hiermee meer grip op het beheer van je gemeentelijke vastgoed houdt en je inzichten kunt vergroten met betrekking tot bijvoorbeeld de verduurzaming van gebouwen, daar ging Marije Vaanhold, Vastgoedbeheerder in Enschede, direct na de pauze op in.

Deze presentatie was vooral interessant voor managers en beheerders werkzaam in het vakgebied van het gemeentelijk vastgoed, maar Marije sloeg ook een brug naar de Planning & Control cyclus en liet zien hoe de geprolongeerde contracten aansluiten bij de facturatie van Financiën.

Autoriseren 2.0 – Maak het u gemakkelijk met de Permissions Browser in de Impact Suite 2019

Jeroen de Graaff van Impact sloot ons seminar af. Hij presenteerde de nieuwste versie van de Impact Suite (Impact Suite 2019) en introduceerde de Permissions Browser. Hiermee kunt u op snelle en eenvoudige wijze objecten correct autoriseren. In een korte demo liep Jeroen door de nieuwe versie van de Impact Suite en legde hij de nadruk op de Permissions Browser en de eenvoud waarmee u van nu af aan mappen, databronnen en mogelijkheden kunt beveiligen.

Een kleine 80 van onze relaties werkt reeds met de Impact Suite. Na deze presentatie weten we het zeker: u volgt!

Samenvattend: een geslaagde middag op een aantrekkelijke locatie met een zeer interessant en compleet programma! Na afloop was de bar geopend en de meeste bezoekers bleven nog lang aanwezig om te netwerken met collega’s van gemeenten en andere lokale overheden en met consultants van Impact.

Ons volgende seminar zullen wij organiseren in november aanstaande. Houd uw mailbox aan het eind van de zomer in de gaten, dan vertellen wij u meer.

Tot binnenkort!

Druk bezocht Cognos Update Seminar in Villa Jongerius op 8 november 2018!

Op 8 november jl. organiseerden wij ons tweede Cognos Update Seminar van 2018 in Villa Jongerius in Utrecht. Wij waren er in geslaagd om een interessant en inspirerend programma samen te stellen, met veel voorbeelden uit de praktijk van gemeenten en andere lokale overheidsorganisaties. Villa Jongerius bleek een uitstekende locatie. Relatief makkelijk bereikbaar met grote, mooi gerenoveerde ruimtes en een gezellige bar met prima catering.

Het programma deze middag was divers.

 

Apparo Fast Edit: informatie rechtstreeks uit de labs!

 In de afgelopen jaren heeft het aantal Apparo Fast Edit (in de volksmond: Apparo) gebruikers in onze klantenbase zich gestaag uitgebreid. Onder andere de gemeenten Haarlemmermeer, Oud-Beijerland, Maastricht, Rijswijk, Stichtse Vecht, Hellendoorn, Den Helder, Purmerend en Tilburg kozen voor het gebruik van Apparo als geïntegreerde add on op Cognos. De functionele mogelijkheden van Apparo zijn bijna eindeloos, het gebruiksgemak is groot en de brede toepasbaarheid (ook in de planning & control cyclus!) maakt de tooling zeer populair in lokale overheidsland.

En Apparo ontwikkelt zich ook nog eens in hoog tempo door. Het was dus hoog tijd voor een optreden van Rainer Kopp, eindverantwoordelijke en ‘Director Software Solutions’ van Apparo op een van onze seminars. Rainer ging in de eerste presentatie van de middag in op de huidige status van Apparo, enkele nieuwe mogelijkheden in de laatste releases zoals Cognos app’s, embedded forms en Excel Hubs en ook op gebruiksmogelijkheden van Apparo voor lokale overheden in Nederland.

 

 

Cognos Analytics V11: wij praten u bij!

Cognos Analytics V11 ontwikkelt zich snel en positief. Onze Cognos watcher en technologie goeroe Jeroen de Graaff praatte onze gasten voor de pauze bij over de nieuwste functionaliteit in R11, R12 en R13.

Uiteraard ging Jeroen ook in op het gebruik van de tabbladen en kwamen de Custom Mapbox kaarten aan de orde. Jeroen illustreerde zijn verhaal aan de hand van een demonstratie. De gemeente Nijmegen heeft gevraagd of Jeroen volgende keer dubbele spreektijd kan krijgen. Wij houden dit vooralsnog in beraad.

 

 

Gemeente Rijswijk: monitoring in het Sociaal Domein

Na de pauze werden we getrakteerd op een zeer interessante bijdrage van de gemeente Rijswijk. In het Sociaal Domein van de gemeente Rijswijk wordt nog niet zo heel lang met BI-oplossingen op basis van Cognos gewerkt, maar zoals al zo vaak is bewezen: wat goed is komt snel.

Wellicht omdat Rijswijk geen last had van de wet van de remmende voorsprong, hebben Ferdinand Tan en Siem Bosma, verantwoordelijken voor de informatievoorziening in het Sociaal Domein, in relatief korte tijd een architectuur van BI-oplossingen gebouwd en geïmplementeerd die de business daadwerkelijk ondersteunt, de grip aanzienlijk vergroot en nare verrassingen buiten de deur weet te houden.

In zijn presentatie ging Ferdinand, ondersteund door Siem, in op de in Rijswijk geïmplementeerde systemen en op de wijze waarop deze zijn ontsloten ten behoeve van Cognos rapportages en dashboards. In Rijswijk werkt men ‘gelaagd’ en Ferdinand liet zien hoe men dat ondersteunt met verschillende dashboards die gebruikt worden door functionarissen, managers en afdelingen met verschillende verantwoordelijkheden en doelstellingen.

In het bijzonder ging Ferdinand in op de monitoring van de uitputting van budgetten (inclusief personeelsbudget) in het Sociaal Domein. Men doet dit ‘ontschot’ in combinatie met Apparo Fast Edit waarbij men in de monitoring ook historie opbouwt. Hiermee werd direct een mooie lijn getrokken naar de presentatie van Rainer Kopp voor de pauze.

Presentatie door Ferdinand Tan van de gemeente Rijswijk: Monitoring in het Sociaal Domein.

 

Online verslaglegging met Tangelo: gemak dient de mens

Zoals u op ons laatste seminar hebt kunnen zien in de presentatie van de gemeente Haarlemmermeer biedt Tangelo – ons met Cognos geïntegreerde planning & control platform – zeer gebruiksvriendelijke en efficiënte mogelijkheden om de online verslaglegging zelfstandig te organiseren. Van het initiële schrijfwerk en de eindredactie tot aan de uiteindelijke online publicatie volgt de verslaglegging een eenvoudig, overzichtelijk en beheersbaar proces.

Nu gaan wij een stap verder. Met ons nieuwe online template introduceerden Tangelo en Impact in de laatste presentatie op ons seminar onze snelstart voor lokale overheden gericht op online planning & control verslaglegging. Deze snelstart biedt een professionele basis voor een fraaie webpublicatie die het bestuur en belanghebbenden van uw organisatie op een toegankelijke en betrouwbare manier voorziet van verantwoordingsinformatie, zonder tussenkomst van een webdesigner!

Evert Dieleman, Delivery Manager bij Tangelo, sloot de middag af met een introductie van deze snelstart in een in de evaluaties achteraf zeer hoog gewaardeerde presentatie.

Samenvattend: het was een interessant en compleet programma op een professionele en aantrekkelijke locatie! Na afloop bleven veel bezoekers lang netwerken en maakten van de mogelijkheid gebruik om informatie en ervaringen met elkaar te delen. De reacties na afloop en in de evaluaties waren in grote lijnen zeer positief. Wij hebben voldoende energie verzameld om het in april weer eens dunnetjes over te doen. Tot dan!

 

Topdrukte in de Stadsschouwburg op 9 november 2017!

 

Het was een volle bak op ons Cognos Update Seminar in de Stadsschouwburg in Utrecht op 9 november jl. met meer dan 120 aanmeldingen en uiteindelijk 110 bezoekers.

De Stadsschouwburg was voor ons een nieuwe locatie. Het gebouw van de Stadsschouwburg in Utrecht is ontworpen door niemand minder dan Willem Dudok en is aangewezen als Rijksmonument. Het is de afgelopen jaren grondig gerestaureerd en verbouwd en op onze seminarmiddag bleek dat het uitstekende faciliteiten biedt voor het verzorgen van presentaties maar ook voor het netwerken en de meer ‘sociale momenten’ rondom het formele programma.

 

Het is RAAK! in Rijswijk

Opgavenmanager Kathy Hogeboom en Louis Eggen (Adviseur Informatievoorziening) van de gemeente Rijswijk verzorgden de eerste presentatie op deze middag. In Rijswijk werkt men sinds enige tijd opgaven gestuurd. Kathy en Louis gingen in hun presentatie in op de wijze waarop Rijswijk vanuit opgaven gestuurd werken meer grip krijgt op het bedrijfsmatige en organisatiebrede functioneren van de gemeente. Zij gaven een toelichting op een ontwikkelingsproces waarbij de organisatie breed betrokken was (de juiste expertise op het juiste moment!). Hierin heeft men vanuit de behoefte aan meer inzicht stapsgewijs toegewerkt naar de realisatie van een Management Informatie Systeem (MIS) dat de gemeente daadwerkelijk ondersteunt.

Uiteraard lieten Kathy en Louis ook voorbeelden uit de praktijk van het MIS laten zien.

 

Cognos Analytics V11: het moet nu echt gaan gebeuren!

De overgang naar Cognos Analytics V11 wordt nu steeds concreter. IBM heeft de ‘end of support’ van V10 aangekondigd voor 30 april 2018 en de nieuwste versie van V11 (11.0.7) is betrouwbaar en stabiel. Verschillende klanten van Impact hebben V11 uitgeprobeerd in de ‘Cognos Analytics V11 Proeftuin’ en bereiden nu de migratie naar V11 voor.

Jeroen de Graaff en Ronald Spoor van Impact gingen in hun presentatie in op de meest recente ontwikkelingen rondom V11 en de aanpak en planning voor een succesvolle migratie van 10 naar 11.

Tevens gaven zij aan dat Impact u kan ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van de te realiseren werkzaamheden op basis van ons plan van aanpak voor de migratie. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan versiebeheer, opschoning, het inrichten van autorisaties, het gebruik van nieuwe features, het testen van de gemigreerde frameworks, packages en rapporten en de noodzakelijke kennisoverdracht door middel van opleidingen en coaching.

De samenvatting van hun verhaal: tijd voor actie!

 

ISD BOL: data(warehouse) als centrale bron voor succesvolle digitale dienstverlening 

Na de pauze nam Han Cuijpers, Senior Applicatiebeheerder en medewerker Informatisering van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (afgekort: ISD BOL) het woord. ISD BOL voert voor de drie genoemde gemeenten een aantal sociale zekerheidswetten uit. Uitgangspunt hierbij is eenheid in beleid voor deze gemeenten. Noodzakelijke voorwaarde is een efficiënte en doeltreffende informatievoorziening.

Han’s presentatie was opgebouwd vanuit het perspectief dat het hart van de informatievoorziening van ISD BOL wordt gevormd door het datawarehouse voor het Sociaal Domein waarin alle relevante data uit interne en externe bronnen geautomatiseerd worden opgeslagen. De data uit het datawarehouse vormen de voedingsbodem voor de management-, sturings- en afwijkingenrapportages, maar ook voor diverse monitoren voor kwaliteitsbewaking en –verbetering en de volledige digitale afhandeling van werkprocessen.

Een inspirerende presentatie over nut, noodzaak en mogelijkheden van een met Cognos ontsloten datawarehouse in het Sociaal Domein met verschillende handvatten om zelf aan de slag te kunnen gaan.

 

Cognos Analytics V11: waar blijven die opleidingen?

V11 komt er dus aan en er valt niet aan te ontsnappen. Speciaal voor organisaties die reeds bekend zijn met Cognos hebben wij een opleidingsprogramma ontwikkeld waarmee u uw kennis snel op het juiste niveau brengt en daarna zelf met V11 aan de slag kunt gaan. Wij besteden niet alleen aandacht aan Reports (voorheen Report Studio) maar gaan juist ook in op de nieuwe mogelijkheden van gebruikers op ontwikkelde rapportages, zoals zelf filteren, sorteren etc. De mogelijkheden om met dashboards en stories te werken, komen ook volop aan de orde.

In de opleiding leert u onder andere:

 • Om te gaan met de (nieuwe) interface van V11.
 • Rapporten te bouwen rekening houdend met de extra mogelijkheden voor gebruikers in V11.
 • Geavanceerde rapporten te maken in V11.
 • Interactieve dashboards te maken in V11 (met bijvoorbeeld grafieken, een kaart met filters etc.)

De opzet van de opleidingen is zodanig dat de inhoud eenvoudig kan worden afgestemd op de eigen wensen van de deelnemers van een organisatie. In verschillende workshops werkt u praktijkvoorbeelden uit en leert u ‘al doende’ met V11 werken.

Andrew de Jong presenteerde aan het eind van de middag de opleidingen. Het moest door tijdgebrek allemaal iets beknopter dan vooraf gedacht, maar uiteraard kunt u op ieder gewenst moment contact opnemen met Andrew de Jong of Bart Visser om met hen van gedachten wisselen over de opleidingsmogelijkheden voor uw eigen organisatie.

Samenvattend: een interessant en compleet programma op een professionele en interessante locatie. Na afloop was de borrel druk bezocht en bleven vele bezoekers nog lang netwerken.

Een geslaagde middag!

Cognos Update seminar in Utrecht op 18 mei aanstaande!

In de middag van 18 mei aanstaande organiseren wij ons voorjaars Cognos Update Seminar voor lokale overheden in het Centraal Museum in Utrecht.

 

Klik op Welkom om u direct aan te melden.

Op deze middag gaan wij zoals u van ons gewend bent vanuit verschillende invalshoeken in op actuele bouwstenen voor en dimensies binnen uw informatievoorziening. Wij hebben een interessant en inspirerend programma samen kunnen stellen, vol voorbeelden uit de praktijk van gemeenten en andere lokale overheden. Gelet op de goede ervaringen een jaar geleden, hebben wij ook dit keer gekozen voor het Centraal Museum als locatie. Laten we hopen dat de zon net zo uitbundig schijnt als op 26 mei vorig jaar!

 

Informatie uit TOPdesk: onze quick start rapportageset in de praktijk

Andrew de Jong van Impact zal de middag aftrappen. TOPdesk is een service management oplossing die wordt toegepast in IT-, facility management en HR-omgevingen. TOPdesk is eenvoudig te implementeren en gebaseerd op de best practices van vele organisaties. Het wordt dan ook veel gebruikt door lokale overheden. Impact heeft een brede en flexibele rapportageset op TOPdesk ontwikkeld en bij diverse relaties succesvol geïmplementeerd. Andrew gaat in zijn presentatie in op diverse aspecten van onze oplossing: van rapportages over incidenten en meldingen tot aan inventaris en bezoeken registraties. Uiteraard zijn er ook dashboard faciliteiten beschikbaar. Aan de hand van diverse aansprekende voorbeelden van onder andere gemeente Lelystad, gemeente Vlaardingen en Servicepunt71 (de bedrijfsvoering organisatie van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) laten wij u zien hoe u uw TOPdesk applicatie om kunt zetten in een bron van informatie!

 

Tooling voor een moderne cyclus van sturen, begroten, monitoren en verantwoorden: er kan zoveel meer!

Onze Planning & Control Consultant Stephan Griesch staat deze middag opnieuw stil bij de moderne cyclus van sturen, begroten, monitoren en verantwoorden: hoe kunnen we voortdurend ‘in control’ blijven en hoe leggen we slimme verbindingen tussen onze monitoring- en verantwoordingsinstrumenten? Het belooft een boeiende sessie te worden, waarin duidelijk wordt gemaakt dat Planning & Control de spin in het web van een moderne bedrijfsvoering is. Uiteraard illustreert Stephan zijn presentatie met veel voorbeelden uit de praktijk van gemeenten als Rijswijk, Heerlen en Hellendoorn. Daarnaast toont hij voorbeelden uit een toepassing die hij voor de gemeente Stichtse Vecht gerealiseerd heeft (stoplichtmodel). Aan de hand hiervan gaat Stephan ook in op de toegevoegde waarde van het gebruik van Apparo Fast Edit voor Planning & Control.

 

Bouwstenen voor informatievoorziening en effectieve sturing in het Sociaal Domein – met praktische voorbeelden uit de gemeente Sittard-Geleen

Na de pauze staat het Sociaal Domein wederom centraal. Op ons vorige seminar hebben wij onze vernieuwende aanpak ‘DataGrip’ geïntroduceerd. Door de inzet van gestandaardiseerde bouwstenen van Impact krijgt u meer grip op uw data en informatie, kunt u processen hierdoor beter sturen en krijgt u meer en beter inzicht in de prestaties van uw organisatie. Slimme en geautomatiseerde koppelingen verkleinen de kansen op fouten terwijl de beschikbaarheid en kwaliteit van uw data verbetert. Felix Kortrijk en Ronald Spoor van Impact geven u een concreet overzicht van de bouwstenen die inmiddels beschikbaar zijn voor de informatievoorziening in het Sociaal Domein.

De praktische toepassing van deze bouwstenen is vervolgens het onderwerp van de bijdrage van Veronique Honée van de gemeente Sittard-Geleen. Zij zal u aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit het Sociaal Domein laten zien op welke wijze binnen haar gemeente de metingen en rapportage van performance indicatoren uit de beleidsmonitor en de kwartaalrapportage zijn opgezet en worden uitgevoerd. Een uitgelezen kans om praktische ideeën op te doen en u te laten inspireren door een collega van een andere gemeente!

Samenvattend: een interessant en compleet programma op een prachtige locatie!

 

Locatie en gratis deelname

Impact – partner van bijna 200 lokale overheidsorganisaties bij het realiseren van kwalitatief hoogwaardige managementinformatie – organiseert zijn seminar op donderdagmiddag 18 mei aanstaande in het Centraal Museum, Agnietenstraat 1 in Utrecht. Het Centraal Museum is bereikbaar per openbaar vervoer (Utrecht CS en daarna ca. 20 minuten lopen of met bus 2, Ringlijn Museumkwartier) en auto (parkeergarage Vaartsche Rijn, Baden-Powellweg 103 in Utrecht; u krijgt van ons een gratis uitrijkaart). Deelname aan het Cognos Update Seminar is gratis. Natuurlijk kunt u ook een (extra) collega laten deelnemen.

Wilt u deelnemen, klik dan op Welkom. Als u en/of uw collega(‘s) zich inschrijft/inschrijven, ontvangt u van ons een bevestiging per mail.

 

Wij zien uit naar uw komst en naar een interessante en leuke middag!

 

13 maart 2017: Cognos Analytics Update met de vingers aan de knoppen!

Maandag 13 maart hebben wij onze klanten met een Cognos support contract in de gelegenheid gesteld nader kennis te maken met de laatste IBM Cognos Analytics versie 11.0.5. Het accent tijdens deze goed bezette bijeenkomst lag op de workshops waarin de deelnemers zelf actief aan de slag konden om op deze manier de nieuwe mogelijkheden van Cognos Analytics te ontdekken.

Het Impact Cognos Technology Center: het expertise centrum voor Cognos
Ronald Spoor van Impact opende de bijeenkomst met een korte toelichting op het Impact Cognos Technology Center (CTC) dat de Cognos Analytics Update heeft verzorgd. Het CTC is opgezet voor de klanten van Impact en bundelt alle beschikbare Cognos expertise, van beheer, support, installaties, migraties, technische consultancy tot opleidingen en licentieadvies.

Overview Cognos Analytics 11.0.5: meer functionaliteit en
een andere manier van werken
What’s new in Cognos Analytics 11.0.5? Deze vraag stond centraal in de presentatie en ‘live’ demo van Kenneth Johansson van Impact. De meest in het oog springende verandering is de sterk vereenvoudigde en overzichtelijke gebruikersinterface. De nieuwe functionaliteiten en de vele wijzigingen in de locatie van functies vragen echter wel enige inspanning en heroriëntatie van de gebruiker. Daartegenover staat dat er krachtige hulpmiddelen zijn toegevoegd aan de Cognos omgeving om te zoeken en te delen en is het laden en gebruiken van ‘eigen’ gegevensbestanden sterk verbeterd. Met een aantal voorbeelden liet Kenneth bovendien zien dat de performance van de nieuwe aansprekende en modern vormgegeven visualisaties aanzienlijk is verbeterd. Een ander punt dat aan de orde kwam, is de integratie van de kaarten van MapBox binnen Cognos Analytics; hiermee is een belangrijke stap voorwaarts gezet in de verbeterde presentatie van gegevens op kaarten. In versie 11.0.5 weliswaar alleen nog maar op land- en provincieniveau, maar vanaf versie 11.0.6 ook tot op straatniveau. Tot slot toonde Kenneth een overzicht van de veranderingen in versie 11.0.5 ten opzichte van versie 10.

Workshop 1 – Dashboards en Storytelling: zelf een dashboard maken met aantrekkelijke visualisaties
Na het globale overzicht van Cognos Analytics 11.0.5 was het de beurt aan Jeroen de Graaff van Impact om de deelnemers in een workshop zelf een dashboard te laten bouwen. In deze oefening werd een aantal visualisaties gerealiseerd die nieuw zijn binnen Cognos Analytics, waaronder een Mapbox kaart. Enthousiast gingen de deelnemers in tweetallen ‘achter de knoppen’ en hebben op deze interactieve en leerzame wijze kunnen ervaren hoe de nieuwe gebruikersinterface van Cognos werkt en hoe zij een dashboard kunnen bouwen.

 

Workshop 2 – Gegevensmodules en Gegevenssets: eigenhandig de benodigde data bij elkaar klikken
De tweede workshop van de middag had als onderwerp Gegevensmodules en Gegevenssets. Kenneth Johansson liet de deelnemers bouwen aan een gegevensmodule waarmee zij tabellen en gegevens via de upload functie van Cognos Analytics beschikbaar maakten voor later gebruik in rapporten en dashboards. Dit was wellicht visueel minder aansprekend dan het onderwerp Dashboards en Storytelling, maar de deelnemers kregen in deze workshop een goed beeld van de gebruikersvriendelijke wijze waarop binnen het vernieuwde Cognos gewerkt kan worden met (externe) tabellen en gegevens.

Migratie naar Cognos Analytics 11.0.5: start alvast, maar migreer op basis van een plan
Het laatste onderwerp van deze Cognos Analytics Update sessie handelde over de migratie van Cognos 10 naar Cognos Analytics 11.0.5. Het belangrijkste advies: ga aan de slag met de nieuwste versie van Cognos – om te wennen en ervaring op te doen – maar pak de migratie planmatig aan. Voor een gecontroleerde en succesvolle migratie is het van belang om vooraf aandacht te schenken aan het opschonen van de bestaande Cognos omgeving; autorisaties en beveiliging; de inzet en het gebruik van de nieuwe features; de uitrol van de nieuwe versie; het testen van gemigreerde onderdelen en het opleiden van gebruikers, ontwikkelaars en beheerders. Met een aantal praktische voorbeelden en tips illustreerde Jeroen deze aandachtspunten nog eens. Om de kans op een succesvolle migratie naar de nieuwste Cognos versie te vergroten, is er binnen het Cognos Technology Center een plan van aanpak ontwikkeld. Hiermee wordt de uitgangsituatie in beeld gebracht op basis waarvan een passend stap-voor-stap migratieadvies gegeven kan worden. Aan dit plan van aanpak worden voortdurend praktijkervaringen toegevoegd. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Ronald Spoor (ronald.spoor@impact-im.nl).

Cognos Analytics Updates in de toekomst
Inmiddels hebben wij op onze eerste Cognos Analytics Update de gevraagde feedback ontvangen. Hieruit blijkt dat dergelijke update bijeenkomsten voor veel klanten in een behoefte voorzien. Verbeterpunten zijn er ook: een groot aantal deelnemers vindt het wenselijk om de twee workshops te beperken tot één en de duur daarvan te verlengen. Er is bovendien behoefte aan meer oefentijd, meer diepgang in de oefeningen en directe ondersteuning van onze consultants hierbij.

Wij vinden het belangrijk dat de Cognos Analytics Update goed aansluit bij de verwachtingen van onze Cognos klanten. De voorgestelde verbeteringen nemen wij daarom ter harte voor de opzet en invulling van de volgende Cognos Analytics Update. Wij laten u dan graag uitgebreid kennismaken met de – op dat moment – meest recente versie van Cognos Analytics. Wij hopen u dan (weer) te mogen verwelkomen!

10 november 2016: een interessant Cognos Update Seminar in Utrecht!

Ondanks dat de pret iets gedrukt werd door wat tegenvallers in de techniek, konden wij donderdag 10 november rond 18.00 uur terugkijken op een succesvol najaars Cognos Update Seminar. Dit dankzij een rits aan interessante onderwerpen en geïnspireerde sprekers.

 

MeldDesk: alle informatie over meldingen en klachten in uw gemeente altijd snel voor handen

Robert Groeneweg van Beheervisie mocht het spits afbijten met een presentatie over MeldDesk. MeldDesk is de marktleider op het gebied van het digitaal registreren en afhandelen van meldingen en klachten van burgers en bedrijven. Uit klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat gebruik van MeldDesk kostenbesparingen realiseert, de kwaliteit van de dienstverlening verhoogt en het risicomanagement verbetert. MeldDesk heeft koppelingen met alle gevestigde zaaksystemen. Robert gaf inzicht in de functionaliteit van zijn systeem en ging samen met Arjan Don van Impact in op de Cognos rapportageset die BeheerVisie in samenwerking met Impact ontwikkeld heeft. Deze set genereert informatie in de vorm van gestandaardiseerde rapporten, overzichten en grafieken en wordt reeds door verschillende gemeenten gebruikt.

 

DataGrip – Integrale informatievoorziening in het Sociaal Domein

Doordat het eerste onderwerp flink uitliep, stond Ronald Spoor van Impact voor de uitdaging om iets van de opgelopen achterstand in te lopen. Ronald trapte af met de constatering dat door complexere informatievragen, de groeiende noodzaak om data uit verschillende bronnen te combineren, het toenemend gebruik van cloud applicaties en steeds intensievere samenwerking in ketens, het fundament onder de informatievoorziening in het Sociaal Domein onder stevige druk staat. Op basis van Impacts ervaringen bij veel gemeenten in de afgelopen twee jaar (na de start van de decentralisaties) en het combineren van architectuur-, datawarehousing-, materie- en BI-kennis, presenteerde Ronald een vernieuwende aanpak gebaseerd op gestandaardiseerde bouwstenen die u de tools in handen geven om de kwaliteit en organisatie van uw data sterk te verbeteren en daarmee weer grip te krijgen op uw data en informatie in het Sociaal Domein. De intensieve discussies na afloop over dit onderwerp, onderstreepten het feit dat in dit domein nog veel te doen is en dat de door ons gekozen richting door velen onderschreven wordt.

 

Mobiliteitsinformatie: analyse van de mobiliteit in uw gemeente

Wim Steenbakkers van Mezuro verzorgde de eerste presentatie na de pauze. Mezuro levert data over mobiliteitspatronen van groepen mensen, als momentopname of trendanalyse. Wim presenteerde onder andere de Cognos rapportageset die Mezuro, gemeente Heerlen en Impact samen hebben ontwikkeld. Deze set geeft bestuur, gemeenteraad en management van Heerlen inzicht in bijvoorbeeld het effect van evenementen, de herkomst van binnen- en buitenlandse bezoekers en gebruikte vervoersmodaliteiten. Met deze informatie kunnen infrastructuur- en retailbeleid en citymarketing zich baseren op informatie en feiten in plaats van aannames en gevoel. De Cognos rapportageset is nu ook voor andere lokale overheden beschikbaar. De bezoekers zaten op het puntje van hun stoel: een grensverleggend onderwerp dat professioneel door Wim gepresenteerd werd!

 

Tangelo Software en Impact: samen sterk in oplossingen voor de digitalisering van de planning & control cyclus

Wij sloten de middag af met een bijzonder verhaal: zoals iedereen inmiddels waarschijnlijk weet, bundelen Tangelo Software en Impact de krachten met betrekking tot oplossingen voor digitalisering van de planning & control cyclus. Zie voor alle informatie www.impact-im.nl onder ‘Actueel’ en ‘Planning & control cyclus’. Op deze middag informeerden wij u over de belangrijkste aspecten van deze samenwerking, maar vooral natuurlijk over de oplossingen die voor u beschikbaar zijn en komen. Evert Dieleman van Tangelo Software toonde aan dat Tangelo ijzersterk is in financiële verslaggeving en multi channel publishing. Stephan Griesch van Impact ging met name in op de integratie en samenhang tussen de Tangelo- en Cognos-omgeving. Dit was een waardige afsluiting van de middag en de vele geïnteresseerden die zich na afloop aan de informatietafel van Evert en Stephan meldden, vormden het bewijs dat de samenwerking tussen Tangelo Software en Impact een schot in de roos is.

Na afloop bleven de meeste bezoekers geruime tijd napraten onder het genot van een drankje en een hapje. Ondanks de technische problemen was het toch een geslaagd seminar. Dat lag voor een groot deel aan het ‘incasseringsvermogen’ van de bezoekers en de humor waarmee de meeste presentatoren de problemen te lijf gingen. Maar uiteraard ook aan de inhoud van de presentaties en de geagendeerde onderwerpen.

Wij hebben hier weer van geleerd, op naar een (nog) beter seminar in het voorjaar van 2017!

plenair3

 

26 mei: super middag in het Centraal Museum!

Met meer dan 110 inschrijvingen en bijna 100 bezoekers op ons Cognos Update Seminar voor lokale overheden was de dag op voorhand al een succes. Maar eerlijk is eerlijk: het prachtige weer in combinatie met de schitterende tuin van het Centraal Museum, gaven de donderdag nog extra cachet.

Toen ook nog eens bleek dat alle sprekers zeer goed in vorm waren, kon de dag niet meer stuk. Voor de pauze waren er presentaties van Andrew de Jong en Stephan Griesch, beiden consultants van Impact.

 

Zaaksystemen: een bron van informatie

Andrew de Jong trapte het inhoudelijke deel van de middag af.

In de afgelopen jaren heeft zaakgericht werken een hoge vlucht genomen binnen de decentrale overheid. De daarvoor noodzakelijke zaaksystemen vormen een rijke bron aan data en daarmee aan potentiële informatie. Andrew behandelde in zijn presentatie veel praktijkvoorbeelden van Nederlandse gemeenten, maar ging ook in op de specifieke problematiek die je tegen kunt komen bij het uitwerken van rapportages op zaaksystemen. Hij gaf daarnaast adviezen over de inrichting van het zaaksysteem. In zijn presentatie onderbouwde Andrew zijn stelling dat het systeem in de opzet van de inrichting niet alleen gezien moet worden als een oplossing om processen te automatiseren, maar waarbij vanaf de start ook nagedacht dient te worden over het zaaksysteem als een bron voor informatie om tot verbeteringen in de bedrijfsvoering te komen.

 

 

Stephan Griesch verzorgde de tweede presentatie voor de pauze.

Bij het ontwerpen van een Cognos dashboard richten we ons allereerst op de inhoud;IMG_1159
de betrouwbaarheid en de relevantie van de getoonde informatie staan voorop. Maar zeker voor BI geldt: het oog wil ook wat! Een visueel aantrekkelijk dashboard wordt niet alleen makkelijker geadopteerd maar het helpt managers ook op een natuurlijke wijze bij het nemen van beslissingen. In de afgelopen jaren zijn de visualisatie mogelijkheden binnen Cognos sterk verbeterd. Stephan ging in zijn presentatie in op de geavanceerde tools die momenteel in Cognos beschikbaar zijn. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk, waaronder de gemeente Haarlemmermeer, Rijswijk, Emmen en vele andere, onderbouwde hij zijn stelling: ‘er kan zoveel meer!’.

Tevreden gingen onze bezoekers de pauze in voor een bezoek aan het museum, een kop koffie in de tuin of een netwerk gesprek met collega’s van andere overheden of consultants van Impact.

Na de pauze nam Eelco de Winter het woord.

 

Informatievoorziening en effectieve sturing in het Sociaal Domein binnen de gemeente Enschede

Eelco IMG_1186de Winter van Woesd (www.woesd.nl) is als externe Programma Manager onder andere werkzaam voor de gemeente Enschede. Enschede is initiatiefnemer van het Living Lab Oost-Nederland en is een vooruitstrevende gemeente op het gebied van de informatievoorziening in het Sociaal Domein. Eelco ging in zijn bijdrage onder de veelzeggende titel ‘Van verantwoorden naar sturen!’ in op de door Enschede gerealiseerde oplossingen in dit domein. Uitgangspunt bij Enschede is een breed applicatielandschap waarbij data over meerdere databronnen (onder andere de TOP Suite van Topicus) verdeeld zijn en waar veel informatievragen leven waarbij data uit verschillende bronnen gecombineerd moeten kunnen worden. Eelco ging daarom in zijn presentatie ook in op nut en noodzaak van datawarehousing.

Uit de gesprekken na afloop bleek dat veel aanwezigen deze presentatie zeer gewaardeerd hadden. Een mooi voorbeeld van een case waarin de techniek (Cognos, datawarehousing, gebruik van kaartmateriaal, moderne visualisaties etc.) ten dienste staat van de informatie-oplossing!

 

The next generation of BI – Cognos Analytics

 Linda Tuerlings van Impact sloot de middag af.

Het zal u niet ontgaan zijn: Cognos Analytics (V11) komt eraan. Linda nam u in haar presentatie mee in de nieuwe opzet en mogelijkheden van deze ‘next generation’ BI oplossing. Bereid u maar voor: Cognos Analytics heeft een volledige nieuwe ‘look and feel’ en ziet er dus uit als een compleet nieuw product, met veel nieuwe functionaliteit. In haar presentatie ging Linda niet alleen in op de vele nieuwe mogelijkheden van deze versie maar ook op de overgang van V10 naar V11. Haar en onze boodschap: Cognos Analytics is een prachtig product maar hebt u nog even geduld voordat u gaat implementeren en als u in de nabije toekomst over gaat, onderschat u de migratie dan niet. En volgt u in de tussentijd ook de berichtgeving op onze site!

IMG_1174

Na afloop bleven vele bezoekers nog even nagenieten in de tuin van het museum.

Inmiddels stromen de eerste ingevulde enquêtes
binnen. Enkele citaten:

 • “De combinatie van 4 interessante en compacte presentaties afgewisseld met een kort bezoek aan het museum, vind ik een schot in de roos.”
 • “Uitstekend georganiseerd.”
 • “Mijn collega en ik hebben een ontzettend leuke en gezellige dag gehad en gaan met heel veel nieuwe ideeën naar huis.”
 • ‘Ga zo door!”

Dat laatste zullen we zeker doen! Ons tweede seminar zullen wij plannen in november. U ontvangt uiteraard tijdig bericht maar houd ook onze site in de gaten!

 

 

Cognos Update seminar november zeer goed bezocht!

Ons Cognos Update seminar van 12 november jl. was een groot succes. Voor het eerst mochten wij meer dan 100 bezoekers verwelkomen, voor ons een bewijs dat we de juiste snaar getroffen hebben met deze seminars, die beogen om u bij te praten over interessante ontwikkelingen op ons werkterrein. Tegelijkertijd willen wij u een gezellige netwerkmiddag bezorgen. Dat laatste is ook zeker gelukt waarbij de aard en uitstraling van de door ons gekozen locatie zeker mee geholpen zal hebben. Het Spoorwegmuseum in Utrecht bleek een toplocatie die – ondanks de kwaliteit van de stoelen … – door iedereen zeer gewaardeerd werd!

Vanuit verschillende invalshoeken gingen wij in op actuele bouwstenen en dimensies van uw informatievoorziening. Onder de presentatoren waren ook sprekers van twee externe organisaties, Nico Klavers en Martin Hoogerkamp van de gemeente Emmen en Leon Engels van Peel 6.1.

Managementinformatie als centraal stuurmiddel in een nieuwe organisatie – Klantcase Peel 6.1

LeoFJK04540-Editn Engels trapte de middag af. In de jonge organisatie Peel 6.1 werken zes Peelgemeenten in één regio samen om nieuwe taken op te pakken en vorm te geven, waarbij de grootste prioriteit ligt ​op het gebied van de Wmo en de Jeugdzorg. ​Leon Engels is als Implementatiecoördinator Sociaal Domein verantwoordelijk voor een breed takenpakket waaronder informatievoorziening, monitoring en managementinformatie. Leon schetste in zijn presentatie een beeld van relevante aspecten van de organisatieontwikkeling van Peel 6.1​ en van de belangrijke plek die informatievoorziening en managementinformatie in nemen in de bedrijfsvoering. Peel 6.1 en de deelnemende gemeenten hebben sterke behoefte aan informatie over de resultaten die bij de Wmo, Jeugdzorg en BMS gerealiseerd worden. Het monitoren van deze resultaten is van belang voor de beleidsvorming en -evaluatie, de verantwoording en bewaking van de financiën, het nakomen van contractafspraken door derden etc. Leon ging in zijn bijdrage ook in op de achtergrond van de informatievragen, de projectmatige aanpak waarvoor gekozen is bij de realisatie van rapportages en monitors en uiteraard op de bereikte resultaten.

 

 

BI-Projectuitvoering in het Sociaal Domein – Een praktische aanpak met garantie op succes

Henny Janssen, BI Consultant van Impact, nam het stokje van Leon over.

Projecten die moeten resulteren in managementinformatie en monitoringfaciliteiten in het Sociaal Domein kennen hun eigen complexiteit. De materie is van nature reeds ingewikkeld en veelomvattend. Daar komt bij dat de veranderingen die in dit domein hebben plaatsgevonden en de komende jaren nog zullen plaatsvinden voor extreme dynamiek zorgen. Door de decentralisaties heeft het takenpakket van de gemeente zich in zeer hoog tempo uitgebreid en zijn de financiële risico’s en politieke belangen verder toegenomen. Hierdoor is de vraag naar informatie exponentieel FJK04623toegenomen.

Hoe pakt u een BI-project in dit complexe werkveld aan? Hoe zorgt u ervoor dat uw informatievoorziening niet verzandt in ellenlange analyses, onvoldoende datakwaliteit en onduidelijke doelstellingen?

Henny Janssen presenteerde vanuit zijn grote ervaring in het Sociaal Domein een praktische aanpak die leidt tot concrete resultaten. Onderwerpen die onder andere aan de orde kwamen:

 • Analyse van de informatievraag.
 • Klein beginnen, groot denken.
 • Nut en noodzaak van doelen, targets en besturingsmodellen.
 • Het belang van datakwaliteit.
 • Hoe kunnen lokale overheden profiteren van elkaars inspanningen en ervaring?

 

Als je niet weet waar je bent, weet je ook niet waar je naar toe gaat – Klantcase gemeente Emmen

Na de pauze waarin bezoekers het Spoorwegmuseum konden verkennen, kregen Nico Klavers en Martin Hoogerkamp het woord. Beiden zijn Adviseur Bedrijfsvoering bij de afdeling Participatie van de gemeente Emmen. Deze afdeling is voor Impact een modelklant. Enkele citaten van beide heren: “Zonder goede managementinformatie ben je stuurloos.” “We werken niet zomaar met wat kengetallen, maar met aan doelen gekoppelde prestatie-indicatoren waarmee je daadwerkelijk kunt sturen.” “Door professioneel gebruik van informatie wordt de organisatie steeds transparanter en daardoor stuurbaar en efficiënter.” Nico en Martin deelden in hun originele presentatie de door hen bereikte resultaten waarbij zij ook ingingen op besturingsmodellen, de juiste hantering van KPI’s, werkzame aanpakken en nog veel meer zaken die kunnen bijdragen aan betere voorspel- en controleerbaarheid van organisaties.

 

 

Self Service BI – Begin nu! Maar met beleid . . .

FJK04530We sloten de middag af met een presentatie over Self Service BI door Arjan Don, BI Consultant van Impact. Self Service BI biedt geavanceerde gebruikers (zoals controllers, management- en bedrijfsadviseurs en planners) geavanceerde mogelijkheden om snel en flexibel zelf dynamische, interactieve rapporten en dashboards te realiseren. Met Cognos stelt IBM daartoe steeds meer faciliteiten beschikbaar, waarbij de technologische mogelijkheden razendsnel evolueren.

Dat is goed nieuws. Maar het is wel zaak om vooraf goed na te denken over zaken als security, privacywetgeving, consistentie en betrouwbaarheid van informatie. Arjan ging in zijn presentatie niet alleen in op de mooie Self Service BI faciliteiten binnen Cognos, maar liet ook zijn licht schijnen over toepasbaarheid en beheersbaarheid. Zodat u doordacht kunt profiteren van het nieuwe zonder de goede kanten van het bestaande los te laten!

Gedurende de middag was er voldoende gelegenheid om te netwerken en om h et museum te verkennen. Uit de eerste evaluaties die inmiddels binnen zijn en geanalyseerd, blijkt het grote enthousiasme over de locatie, los van verschillende opmerkingen over de kwaliteit van de stoelen. De reacties op het programma zijn over het algemeen positief, waarbij de ene presentatie hogere cijfers scoort dan de andere. Voor de geïnteresseerden in techniek: u kunt gerust zijn. In ons volgende seminar zal de techniek weer een meer prominente plek krijgen, al is het alleen al vanuit het perspectief van de komende introductie van Cognos Analytics!

 

Wij hopen iedereen weer te mogen begroeten in april 2016!

 

 

 

Cognos update seminar op 12 november 2015

Wij zijn er blij mee en bijzonder trots op dat wij deze middag kunnen organiseren in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Deze unieke locatie is uitstekend per trein en eigen vervoer bereikbaar.

Op deze middag gaan wij weer 04 - Spoor - kleinvanuit verschillende invalshoeken in op actuele aspecten van uw informatievoorziening, waarin oplossingen gerealiseerd met de Cognos technologie van IBM centraal zullen staan. We presenteren zowel vanuit de techniek, als vanuit functioneel en inhoudelijk perspectief. Uiteraard zullen ook externe sprekers van lokale overheden hun ervaringen met u delen.

Omdat wij ons deze keer op een zeldzame locatie bevinden, zal het programma iets anders van karakter en samenstelling zijn dan u gewend bent. Wij willen u in de lange pauze in de gelegenheid stellen om zelf het museum te verkennen. Wij zullen daarvoor ruim de tijd nemen (1 uur). Uiteraard zult u van ons ook de noodzakelijke toegangskaarten voor het museum ontvangen.

 

Foto voorkant SpoorwegmuseumWij verwachten u ergens tussen 12.00 en 12.45 uur en wij ronden ongeveer rond 16.00 uur het programma af. Hierna nodigen wij u uiteraard uit voor een drankje en een hapje tot ongeveer 17.00 uur.

Begin oktober staat het volledige programma vast. Wij zullen u daarover op dat moment informeren. Wilt u zich nu al inschrijven, dan kan dat door hier op Welkom te klikken.

 
Impact is een Cognos kenniscentrum. Impact is de belangrijkste partner van Nederlandse lokale overheden bij het realiseren van kwalitatief hoogwaardige managementinformatie. Wij werken voor meer dan 200 gemeenten, waterschappen, provincies en organisaties die gelieerd zijn aan lokale overheden.

Locatie en gratis deelname
VoFoto treinenor meer informatie over het Spoorwegmuseum zie www.spoorwegmuseum.nl. Het museum is bereikbaar per trein (eenmaal per uur vanuit Utrecht CS) en eigen vervoer (parkeren voor de deur, u krijgt van Impact een uitrijkaart). Deelname aan ons seminar is gratis. Uiteraard kunt u ook een collega inschrijven.

Reserveer donderdag 12 november dus vast in uw agenda!

 

 

logotype doorzichting2011